Saturday, November 10, 2012

Confirmed! Government Employing Internet Trolls, Shills, & Agents for Facebook & YouTube


Uploaded by on Apr 10, 2011

 
The next time you post an opinion in an online forum or a Facebook group message board, don't be surprised if you get a rebuttal from a federal employee.

Info and upload from CoreOfCorruption's channel-
http://www.youtube.com/user/CoreOfCorruption

Also read-
http://www.searchlores.org/trolls.htm


_________________
 For my Dutch readers:

Toen ik destijds meediscussieerde in de Deventer moordzaak in de periode 2006-2008, was het ons die aan de kant stonden van de ten onrechte veroordeelde Ernest Louwes en Maurice de Hond, die het voor hem opnam, duidelijk dat het Openbaar Ministerie gebruik maakte van trolls die wonderlijke aliassen hadden en die "uiteraard" de mening verkondigden van het Openbaar Ministerie dat Ernest Louwes "toch echt wel terecht" veroordeeld was en dat Michaël de J. NIET de moordenaar was van mevrouw Wittenberg-Willemen.

Er werd namens het Openbaar Ministerie een SMERIG spelletje gespeeld, en dat spelletje spelen overheden steeds meer op het internet, met als doel om verdeeldheid te zaaien onder potentiële "vijanden van de overheid" en om DESINFORMATIE te verspreiden, en om de mensen in kaart te brengen die "tegen hun zijn".

Maurice de Hond kreeg overigens als "de leider van het verzet" 11 STAATSpolitieagenten op bezoek, die AL zijn computers en digitale opslagmateriaal in beslag namen, alsof hij de meest gevreesde terrorist van Nederland was!

De karakters die achter dit soort figuren zitten, was/is van het allerlaagste allooi en ronduit SATANISCH.

Overheden zijn in toenemende mate STATEN in staten, die overal LAK aan hebben, maar die feitelijk maar één meester hebben DE DUIVEL!

De duivel troont overigens in het Vaticaan en van daaruit coördineert hij zijn smeerlapperij op aarde, al heeft hij zijn zinnen gezet op Jeruzalem en het tempelplein om van daaruit, en via de komende antichrist, zijn verderfelijke werk voort te zetten.

Hij heeft het er maar druk mee, die PSYCHOPAAT, maar JEZUS komt om satans "feestje" WREED te verstoren!

JEZUS IS HEER!


No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.