Saturday, November 17, 2012

Defensieminister Barak belt Panetta

Ehud Barak en JEZUÏET Leo Panetta

Defensieminister Barak belt Panetta


Speelt de regering van Israël onder één hoedje met de DUIVELSE Jezuïeten, die namens het Vaticaan en de Paus opereren?

Nee, dat geloof ik niet, maar ik geloof wel dat de niet-religieuze regering van Israël desnoods met de duivel in zee gaat om ervoor te zorgen dat ze 'verlost' worden van het kwaad dat van de "Palestijnen" (en andere islamitische vijanden) uitgaat.

Dat hierdoor Israël van de regen in de drup geraakt is zonneklaar.

De Israëlische regering roept NIET de God van Israël aan om raad, maar gaat te rade bij DUIVELSE "vrienden" in de VS en waar dan maar ook, om Israël in staat te stellen om te kunnen overleven.

Menselijk gezien is dat begrijpelijk, maar geestelijk gezien is dat een RAMP voor Israël, en daarom zal Israël (Jakob) een verschrikkelijke verdrukking van ZEVEN jaar tegemoet moeten gaan, opdat het gelovige deel (een derde) zal kunnen worden gelouterd en worden apart gezet door YHVH=JEZUS=GOD, en worden gered bij de wederkomst van Messias JEZUS, waarbij helaas een grote meerderheid (twee derde deel) niet zal begrijpen WAAROM ze deel uitmaken van het "uitverkoren volk van de God van de Bijbel" en straks het merkteken van het beest zal aanvaarden (666), net als de meerderheid van de wereldbevolking, na de opname  van de gemeente van Jezus Christus.

Israël zal een VERBOND met de DOOD sluiten, als de komende Psalm 83- en Ezechiël 38/39-oorlogen voorbij zullen zijn en satan niet langer zal worden tegengehouden door de Heilige Geest en de liefhebbers van JEZUS, waarin de Heilige Geest is uitgestort, vanwege de opname van de gemeente van Jezus Christus, en dan komt het tot een verbond van Israël met Frank Marshall Davis junior, alias "Obama" en dat in conclaaf met het de ROOMSE SATANS"KERK" (die de valse profeet zal leveren), tot groot AFGRIJZEN van het gelovige overblijfsel van Israël, dat met lede ogen zal moeten toezien hoe "hun" regering tot zo'n monsterachtig besluit zal hebben kunnen komen.

Wat we nu meemaken is allemaal deel van het plan, want satan wil via zijn Roomse SATANS"KERK" en zijn duivelse Jezuïeten en de paus, alleenheerschappij krijgen over het tempelplein in Jeruzalem, dat op zich al in zijn handen is via de islam, maar wat nog NIET volledig in zijn macht is, omdat Israël de SUPERVISIE over HAAR plein heeft, en die macht van Israël wil satan breken, want satan wil dat op dat tempelplein de derde tempel van God zal worden gebouwd, waarna hij via zijn antichrist daarin zijn intrek zal kunnen nemen, en daarom wil de duivel via zijn mensen op aarde ervoor zorgen dat Israël uiteindelijk VRIJWILLIG die macht af zal staan aan een wereldregering en een komende wereldleider, die volgens mij Frank Marshall Davis junior, alias "Obama", is.

"Obama" SPEELT momenteel de vriend van Israël, maar dat is maar schijn, want deze duivelse man handelt precies volgens de richtlijnen van Jezuïeten en het Vaticaan, en zijn einddoel is om werelddictator te worden opdat hij namens LUCIFER=satan tracht te voorkomen dat JEZUS nog een motief zal hebben om orde op zaken te stellen en nog zal willen terugkeren naar zijn land en zijn volk.

Helaas voor "Obama" en zijn GANGSTERS: JEZUS komt en Hij zal korte metten gaan maken met AL zijn vijanden!

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.