Monday, November 5, 2012

Robin de Ruiter

Dit topic maakte ik naar aanleiding van dit:

ROBIN DE RUITER SPREEKT

 

In dit interview van Robin de Ruiter met "Nexus" heeft Robin het niet één keer ENTHOUSIAST over de Heer Jezus Christus.

"Nexus" 'ken' ik nog uit mijn "Xandernieuwstijd" en destijds had ik deze korte communicatie met hem toen ik nog de alias 'xembryo' voerde op die site:

zes miljoen joden die zijn vergast

Hennie, ik begrijp wat je bedoelt maar ook het getal van 6 miljoen vergaste Joden klopt niet: niet allen werden vergast, maar velen werden aanvankelijk massaal doodgeschoten en omdat ze geen kogels wilden verspillen aan de Joden zochten ze naar een goedkoper middel om massaal Joden te kunnen vermoorden en zo kwamen ze na experimenten via andere vergassings-methoden uit bij Zyklon-B, wat een wandluisbestrijdingsmiddel is.
Volgens Hitler waren Joden bacillen en die moest je dienovereenkomstig uitroeien.
Veel Joden kwamen ook om door uithongering en ziekten zoals Anne Frank en haar zus Margot.

het totaal van 6 miljoen klopt wel ongeveer want het is onmogelijk om achteraf vast te stellen wat het exacte getal is.
God weet echter exact wie direct slachtoffer werd van Jodenhaat.
Meer info: Holocaust klik

  door: xembryo-Jezus komt!
www.youtube.com/user/xembryo
2009-05-14 21:25:10

Tijdens de tweede wereldoorlog zijn 55 miljoen mensen omgekomen. waarom heeft iedereen het alleen steeds over 6 miljoen? Zijn die andere mensen minder waard? hebben die niet geleden? 55 miljoen mensen zijn er omgekomen!!!

  door: Nexus 2009-05-14 21:31:40

Xander is NU op argusoogradio!

  door: Nexus 2009-05-14 21:34:49

Nexus

Elk jaar worden wereldwijd ongeveer 50 miljoen ongeboren mensjes vermoord via abortus provocatus, terwijl ieder mens ooit een ongeboren mensje was in wording in de baarmoeder: waarom hoor ik je daar niet over?
Die -naar schatting- 6 miljoen vermoorde Joden zijn in zoverre uniek op dat getal van -naar schatting-  55 miljoen totaal omgekomen mensen in W.O. 2 omdat het een poging was om een een compleet volk TOTAAL uit te roeien.
Hitler had een lijst laten opstellen van 11 miljoen Joden die hij wilde uitroeien in dat deel van de wereld waar hij dacht de baas te kunnen zijn, maar hij kon er "slechts" 6 miljoen ervan laten vermoorden.
Zijn plan was om uiteindelijik de hele wereld te veroveren en om dan alle toen ongeveer 18 miljoen Joden uit te roeien, maar God heeft daar duidelijk een stokje voor gestoken en kort na de oorlog kwam het wonder: de wederopstanding van Israël!

  door: xembryo-Jezus komt!
www.youtube.com/user/xembryo
2009-05-14 21:39:41


Xembro,

Zoek dan maar eens op argusoog. Ik heb over tal van zaken geschreven, ook over kinderen die vergiftigds worden door Koninklijke Shelle en dergelijke in nigaragua maar mensen vinden dit schijnbaar niet belangrijk om te weten.

  door: Nexus 2009-05-14 22:07:05


@ Nexus 2009-05-14 22:07:05

Natuurlijk vinden betrokken mensen dat wel interessant om te willen weten, maar deze website staat in het teken van de zogenaamde eindtijd waar de Bijbel veel over te vertellen heeft en in die Bijbel gaat het prominent om één volk: het Joodse volk en de grootste zoon ooit die geboren werd uit dat volk
Yesjoea ha Masjiach,
bekender onder zijn Grieks/nederlandse naam Jezus Christus.

Nexus, ik waardeer je betrokkenheid bij vele schrijnende zaken maar ik werp je een persoonlijker, schrijnender zaak voor je voeten: waar gaat Nexus heen in de oneindigheid?

Heb je al een oneindigheidsverzekering afgesloten bij verzekeringsmij.  YaHWeH en co?


Die 'co.' is Jezus die voor jouw zonden stierf en opstond uit de dood en die het o.a. gepresteerd heeft om onze jaartelling op Zijn naam te hebben staan.

Niet zomaar iemand dus, die Jezus.

Ik geloofde vroeger totaal niet in Hem en vond het de grootst mogelijke onzin, maar sinds januari 1984 (ik was net 24 jaar geworden) geloof ik in Hem en zie ik uit naar Zijn komst en alles wijst erop dat zijn komst aanstaande is.

Volg Xandernieuws en dan weet je meer.

  door: xembryo-Jezus komt!
www.youtube.com/user/xembryo
2009-05-14 22:19:51

Bron...

Tja, in die tijd was ik nog enthousiast over "Xander" en over Xandernieuws, maar dat veranderde precies in die maand (mei) van 2009 drastisch toen ik kort daarop niet meer welkom was vanwege het feit dat "Xander" de alverzoeners op die site de hand boven het hoofd hield, waar ik het absoluut niet mee eens was, maar dat is een ander verhaal, want dit topic gaat over Robin de Ruiter.

Opvallend aan dat interview van "Nexus" met Robin de Ruiter is dat Robin NIET in de gaten heeft waar het kwaad (satan!) werkelijk 'genesteld' is op aarde: het Vaticaan, via de Jezuiëten!

Deze schurken zijn de werkelijke machthebbers op aarde die alle andere schurken en wereldleiders bespelen en manipuleren namens Lucifer.

Omdat Robin dit niet ziet, trekt hij foute conclusies t.a.v. het "Zionisme" wat hij ten onrechte ziet als een groot kwaad, al is het wel degelijk zo dat er zeer foute Joden waren en zijn die samenwerk(t)en met die duivelse Jezuiëten.

Hij beweert o.a. dat Israël haar bestaan dankt aan Adolf Hitler!

Dit is natuurlijk volstrekte KOLDER, want Israël dankt haar bestaan UITSLUITEND aan God=JEZUS, en God heeft OOK Hitler gebruikt, en de toenmalige paus Pius XII, de toenmalige Jezuiëten en zelfs satan, om tot zijn doel te komen: de wederopstanding van het land en het volk Israel, met het oog op het profetische woord.

Toen ik wat onderzoek deed via het internet naar Robin de Ruiter kwam ik op deze sites uit:

robin de ruiter antisemiet?

Eén site licht ik eruit: Robin de Ruiter
Ik kwam daarop via deze site.

Nu geloof ik zeker niet dat Robin de Ruiter een antisemiet is, maar hij trekt nogmaals wel verkeerde conclusies t.a.v. het Zionisme.

satan wil het liefst dat het Joodse volk niet bestaat, of dat de Joden dusdanig zijn GENEUTRALISEERD dat God-JEZUS er niets meer aan heeft.

Maar JEZUS zal ter wille van het OVERBLIJFSEL van zijn volk (een derde deel) terugkeren naar ZIJN land en ZIJN volk, wat wel betekent dat de meerderheid van de mensen die zich Israëliër en Jood noemt zal samenwerken met de komende antichrist en de valse profeet, en dat ze dus met een groot deel van de mensheid verloren zullen gaan, omdat ze ook met merkteken van het beest zullen aannemen.

Dat iemand een Jood is zegt dus helemaal niets, maar of men van JEZUS WIL houden en Hem wil gehoorzamen!

Maar anderzijds is het wel zo dat God-JEZUS zijn volk gebruikt om tot zijn doel te komen, om middels zijn volk de HELE wereld naar zijn GERICHT te slepen, want ELK volk (ook het Nederlandse volk) zal zich tegen Israël keren en zal samenwerken met de komende antichrist in een poging om aan het bestaan van Israël een EIND te maken, naar het voornemen van satan.

Daartoe dient de oorlog van Armageddon, die een groot OORDEEL zal zijn over de HELE wereld!

En dan zal JEZUS glorieus wederkeren en zich tot Koning stellen over alle mensen op aard, maar zeker heel speciaal over zijn eigen volk Israël, want JEZUS zal niet voor niets regeren vanuit Jeruzalem!

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.