Monday, November 26, 2012

Vermoord namens het Nederlandse volk: Haagse jongen was ongewapend

Haagse jongen was ongewapend


De politieambtenaar die onlangs een jongeman op station Hollands Spoor in Den Haag vermoordde kon dat doen omdat de Nederlandse burgers hun ZELFVERDEDIGING uit handen hebben gegeven aan mensen die namens "de staat" daartoe "gerechtigd" zijn, die we politieambtenaren noemen.

Politieambtenaren zijn mensen zoals jij en ik, die echter "gerechtigd" zijn om met een dodelijk schietwapen uitgerust te zijn, waarmee ze dus (zoals weer eens gebleken is) medemensen ernstig kunnen verwonden, dan wel doden.

Indien (zoals in de VS van Amerika) iedereen het recht zou hebben om gewapend met een schietwapen over straat te gaan, zou dat dan een beter systeem zijn en zouden er dan meer of minder doden vallen door schietgeweld?

Helaas is het zo dat dan meer doden zouden vallen, en dat door ongelukken met schietwapens en bewust kwalijk gebruik van schietwpapens en door poltieambtenaren die met nog meer geweld en met meerderen, uit angst om zelf doodgeschoten te worden, een potentiële levensbedreigende situatie zouden "oplossen" met dodelijk kogelvuur, waar veel voorbeelden van bestaan.

Niet alleen schietwapens zijn dodelijk, maar ook messen en ander wapentuig, en wie sterk, snel en geoefend is kan zelfs een medemens doden door een gerichte vuistslag of door middel van een gerichte trap.

Wat is dan de oplossing van dit probleem?

Dat iedereen zich zou bekeren tot JEZUS CHRISTUS en zou beseffen dat men te allen tijde zich aan HEM heeft te verantwoorden m.b.t. welk gedrag dan ook, en zelfs zou weten dat Hij ieders gedachten kent.

Voorlopig is dat nog niet aan de orde, omdat de meeste mensen nog van satan zijn, en JUIST ook die burgers die hun zelfverdediging uit handen hebben gegeven aan speciale politieambtenaren met wapens, terwijl die politieambtenaren zelf ook van satan zijn, want een volgeling van JEZUS gaat in PRINCIPE NIET met een dodelijk wapen over straat, omdat hij of zij geroepen is om iedereen lief te hebben, en dan ga je niet over straat met een wapen (mes of wat dan ook, of met de intentie om dodelijk te slaan of te trappen) omdat JEZUS dat ook niet deed.

Pas op dus voor politieambtenaren, want zij zijn potentiële moordenaars, namens "het volk", en in de tweede wereldoorlog en gedurende de bezetting van Nederland door de nazi's hielpen ALLE dienstdoende politieambtenaren de bezetter mee in het oppakken van de Joden...'omdat ze nu eenmaal hun werk "moesten" doen'...

Na de opname van de gemeente van Jezus Christus zullen ALLE politiemensen de antichrist helpen in het vestigen van zijn wereldmacht, en iedereen arresteren die GEEN  merkteken van het beest (666) op zijn/haar voorhoofd en/of rechterhand draagt.

De duivelse macht op aarde zal dus VOORAL gevestigd worden "dankzij" politieambtenaren, die zich gesteund weten door (de meerderheid van) "het volk".

Mijn gebed om TROOST en GERECHTIGHEID gaat uit naar de nabestaanden van het slachtoffer, opdat ze JEZUS ook leren kennen, en ook naar de politieambtenaar die deze MEDEMENS "namens het volk" en "per ongeluk" van het leven heeft beroofd.

Adam en Eva waren NAAKT en KWETSBAAR en hadden GEEN kwaad in de zin vóór de zondeval!

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.