Friday, December 21, 2012

Ratzinger over homo's


'Homo bedreiging menselijke aard'Alweer die paus?

Ja, want de duivel weet PRECIES wat God verboden heeft, want satan is de AANKLAGER, en als een mensenkind zondigt, dan is hij er als de kippen bij om die mens aan te klagen, met als doel dat die mens zo wanhopig wordt dat die zich van het leven beroofd.

Lukt dat niet, dan zal satan die mens trachten gevangen te houden in die zonde opdat het alleen maar erger wordt en hij nog meer rechten dan voorheen over die mens zal hebben.

Satan was ooit de prachtige engel Morgenster, begiftigd met een enorm verstand en met hoge wijsheid, die hij van zijn maker JEZUS had gekregen.

Hij weet precies WAAROM God=Jezus de mens heeft gemaakt in TWEE versies: man en vrouw...om hem via die mens te kunnen verslaan, want dat heb ik hem verteld namens mijn Vader die mij daartoe de wijsheid heeft gegeven.

satan is intelligent genoeg om in te zien dat dit een meesterzet was van God=Jezus, en dat hij erin is geluisd door zijn eigen maker, toen God als JEZUS Christus de MENS op aarde was.

Maar satan is toch voor totale vrijheid en anarchie, als het maar tegen God ingaat?

WELNEE!

Als er één iemand RELIGIEUS is, is het satan wel!

satan is namelijk zo'n LABIEL personage geworden, nadat hij door zijn maker tot PERSONA NON GRATA werd verklaard en tot satan=tegenstander werd hernoemd, dat juist hij behoefte heeft aan STRAKKE REGELS...om maar niet nog gekker te worden dan hij al is!


En dus mag de duivel graag ieder mens aanvallen die niet leeft volgens Gods normen, nadat hij die mens eerst tot zonde heeft verleid, en als zodanig heeft hij zelfs een nuttige functie voor God, want zo ziet God=JEZUS in één oogopslag wie geknecht worden door zijn tegenstander, en wie bevrijd zijn door hun geloof in Hem als de vleesgeworden God=JEZUS de Christus, die als zodanig de Zoon van God of de Mensenzoon wordt genoemd.

Elke zondaar kan en mag naar JEZUS om diens zonden te laten wegwassen in zijn BLOED en om GENADE en LIEFDE te ontvangen.

Elke homoseksueel kan bevrijd worden door de kracht van het BLOED VAN JEZUS!

Daar wil satan natuurlijk niets van weten, want satan denkt: "ik niet gelukkig, dan ook een ander niet gelukkig...ik naar de hel, dan iedereen naar de hel....tot zonde verleiden en daarna aanklagen, dat is wat ik goed kan!"

Maar gelukkig is JEZUS sterker dan satan en ik wijs nog maar eens op het getuigenis van mijn zuster Charlotte uit de VS:

Jesus set me Free from Homosexuality

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.