Saturday, January 26, 2013

De Rijksdagbrand

Rijksdagbrand

 

The presidency of the US is the 2nd beast of Revelation 13


Iemand stelde me de volgende vraag:

..ik ben heel nauwkeurig met een aantal schriftgedeelten uit de Bijbel bezig.

B.v. deze :


Daniël 7: 23-28

23 Hij sprak aldus: Dat vierde dier is het vierde koninkrijk, dat op aarde zal zijn, dat verschillen zal van alle (andere) koninkrijken, en dat de gehele aarde zal verslinden en haar zal vertreden en vermorzelen. 24 En de tien horens – uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan, en na hen zal een ander opstaan; die zal van de vorige verschillen en drie koningen ten val brengen. 25 Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten te gronde richten; hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen, en zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd; 26 dan zal de vierschaar zich nederzetten, en men zal hem de heerschappij ontnemen en hem verdelgen en vernietigen tot het einde. 27 En het koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen des Allerhoogsten: zijn koningschap is een eeuwig koningschap, en alle machten zullen het dienen en gehoorzamen.
28 Hier eindigt het bericht. Wat mij, Daniël, betreft, mijn gedachten ontstelden mij zeer, zodat mijn gelaatskleur verschoot; en ik bewaarde deze woorden in mijn hart.Hieruit is toch op te maken dat de antichrist macht wordt gegeven voor "een tijd en tijden en een halve tijd"......dus 3 1/2 jaar.

Heel graag jouw commentaar hierop.

Dit was mijn reactie:


Vergelijk de komende antichrist met zijn laatste voorloper: Adolf Hitler.


Die regeerde ruim 12 jaar en in de eerste HELFT van zijn regering deed hij net alsof hij een man van vrede was, maar vanaf dat hij aan de macht kwam in 1933 was hij al een alleenheerser en zeker na de Reichstagbrand, waar de nazi's zelf verantwoordelijk voor waren, want ze misbruikten de actie van de Nederlander Marinus van der Lubbe om dat hele gebouw in de fik te steken, wat die Marinus echt niet in z'n eentje zou hebben kunnen gepresteerd, en Marinus werd later in een showproces in zijn eentje verantwoordelijk gesteld en onthoofd middels de guillotine, en ondertussen werden ALLE politieke tegenstanders van Hitler in concentratiekampen opgesloten.

In de VS zijn die concentratiekampen al klaar!

Het wachten is op iets dergelijks als de Reichstagbrand, maar dan nog groter, wat een aanleiding zal zijn voor Obama en zijn gangsters om AL zijn politieke tegenstanders op te ruimen in die concentratiekampen, of om ze zelfs om te brengen.


Maar daarmee begint dan zijn ZEVENjarige schrikbewind, zoals die van Hitler 12 jaar duurde, en in de eerste helft van die 7 jaar zal de antichrist ook net doen alsof hij een man van vrede is en zal het leven "gewoon" z'n gangetje gaan, maar ondertussen is de antichrist dan al bezig met zijn toekomstige oorlog, zoals Hitler ook alleen maar van plan was om oorlog te voeren NAMENS DE JEZUÏETEN en het VATICAAN, en "Obama" heeft dezelfde rol, alleen deze keer op WERELDSCHAAL!


Maar voordat die zeven jaar zullen aanvangen zijn wij weg, en de commotie die daarvan het gevolg zal zijn, en de korte oorlogen die daarop zullen volgen zoals de Psalm 83-oorlog (ik geloof steeds meer dat we die oorlog ook niet zullen meemaken, omdat die alleen met Israël te maken heeft en niet met de gemeente van Jezus Christus) en de oorlog van Ezechiël 38, zal dat aanleiding zijn voor "Obama" en zijn gangsters om in eerste instantie in de VS en later in de hele wereld (zoals de EU) AL zijn tegenstanders op te laten pakken en naar concentratiekampen te brengen, en je snapt dat dit tijd kost, waarom die eerste 3½ jaar nodig zijn, en ook wat betreft de invoering van het wereldwijde merkteken van het beest, want dat zal evengoed logistiek een ENORME operatie zijn, die tijd en moeite zal gaan kosten.


Maar na die 3½ jaar zal de antichrist z'n masker af laten vallen, en dan zal openbaar worden wie hij dient: Lucifer-satan, en dan breekt op aarde de HEL los.


No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.