Sunday, January 27, 2013

Het bloed van JEZUS aan het hout dat behoudt

Voor een ware volgeling van JEZUS is het altijd pasen

Pesach / Pasen
Het woord Pesach stamt af van het Hebreeuwse woord Pasach wat overslaan betekent. De Aramese benaming voor Pesach is Pascha wat in het Grieks zoveel betekent als lijden. Pascha op zijn beurt is in het Hebreeuws weer de Joodse benaming voor het christelijke paasfeest zoals wij dat kennen.

Tijdens de viering van Pesach wordt in het Judaïsme stil gestaan bij de uittocht uit Egypte. Daarbij wordt ook stil gestaan bij het bestrijken van de deurposten met het bloed van een vlekkeloos en zondeloos lam. Dit opdat de engel des doods en zodoende de dood dit huis zouden voorbijgaan.

 
Jezus is het lam Gods. Zijn bloed werd vergoten voor onze zonden, opdat de toorn van God voorbij zal gaan aan een ieder die zijn vertrouwen op Hem stelt. Deze feestdag herinnert ons aan de noodzaak om het bloed van Jezus over de deurposten van ons hart te strijken. Jezus stierf op de joodse feestdag Pesach.


Zie ook:

Pasen, Pascha, Pesach, Paasfeest: Jezus Christus paaslam

 

Het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonde

 

[PDF]

En Jezus zeide: 'Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ...

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.