Thursday, January 17, 2013

Lekker opscheppen over mijn held - en Louis Hagemann zit ONTERECHT LEVENSLANG vast

 (en van vele anderen ook)

Hanss says: 
@ Joop

Ik denk dat Ada erom vraagt dat er een dossier over haar wordt aangelegd waarin duidelijk wordt hoe het toch zo gekomen is dat een ooit leuk kind kon uitgroeien tot de persoon die ze nu is.
Dat dossier is er overigens al en dat bevindt zich (van ieder mens) in handen van mijn grote held die ooit na 120 jaar geduld te hebben gehad circa ZES MILJARD mensen verzoop, zonder overigens zijn handen eraan vuil te maken, want dat deed hij door ‘gewoon’ de aardas scheef te zetten t.o.v. de zon, waarna het hele bio-systeem op aarde instortte met als gevolg dat al die mensen eraan gingen, en die nu in afwachting zijn van hun rechtszaak, ook wel het laatste oordeel genoemd.

Die held van mij stierf overigens ooit volkomen onschuldig aan een kruis, om de straf die ons allemaal toekomt op zich te nemen na een ‘rechtsgang’ die tot de meest criminele in de geschiedenis behoort, maar een held zou geen held zijn, als hij niet drie dagen later vrolijk opstond uit het graf, en hij zou mijn held niet zijn geweest indien hij me dat niet PERSOONLIJK duidelijk had gemaakt.

“I have seen another world and I KNOW it wasn’t just my imagination”.


Peter Rudolf de Vries was ooit ook een heel leuk jochie, maar hij heeft zich ontwikkeld tot iemand die net zo betrouwbaar is als de duivel, en dat is heel vervelend voor hem, want mijn grote held zou dat nog kunnen veranderen, maar dan moet Peter Rudolf zich wel bekeren van al zijn leugens en bedrog en als hij dat niet doet dan was hij helaas slechts geschapen om te dienen als saté op de barbecue waar geen hond meer naar omkijkt.

Natuurlijk is Louis Hagemann NIET onschuldig aan bepaalde zaken die hij in het verleden heeft gedaan, en hij is de eerste om dat toe te geven, maar die walgelijke moorden op Corinne Bolhaar (die hij graag mocht) en haar kinderen heeft hij NIET op zijn geweten, en dat hij nu onschuldig LEVENSLANG vastzit in Nederland is gewoon een afrekening in het criminele circuit, waarbij het O.M. in dit geval de criminele organisatie is, die nog met Louis een ‘appeltje te schillen’ had.

Jacqeline Hagemann ken ik persoonlijk en ik had ooit de eer om kennis met haar te mogen maken, toen ik destijds -samen met andere Deventer moordzaak-onderzoekers (die geloven in de onschuld van Ernest Louwes en in de schuld/verantwoordelijkheid van Michaël de Jong, en dat het O.M. Ernest er bewust heeft ingeluisd om een hoger belang af te dekken: Demmink) en mijn geliefde ons bij haar aan huis verder verdiepten in die Corinne Bolhaar-zaak, vanwege de onterechte veroordeling van Louis, Jacqueline’s man.
Ondanks het feit dat er (bewust of onbewust) veel ontlastend bewijsmateriaal ten gunste van Louis Hagemann verloren is geraakt, is deze zaak zo simpel als maar kan: Louis Hagemann kan ONMOGELIJK die moorden hebben gepleegd, nog los van het feit dat hij dat daar ook nooit toe in staat zou geweest geweest, omdat hij grote sympathie had voor Corinne en zeker voor haar kinderen, omdat Louis van kinderen houdt.
Goede eigenschap overigens, want mijn held houdt ook van kinderen!

Maar de vraag is nu, en al jaren: hoe komt Louis van die walgelijke levenslange veroordeling af in een land waarin de rechtsstaat geen fluit meer voorstelt?

Schelden op Peter Rudolf de Vries, die er vooral voor verantwoordelijk is dat Louis achter slot en grendel kwam, en op het O.M. heeft geen zin, want zij zijn zo arrogant door hun ILLUSIE van macht en onaantastbaarheid, dat ze menen als God te kunnen zijn.

Dat zijn ze natuurlijk niet, want het zijn ook maar sterfelijke mensen, die op z’n tijd naar de W.C. moeten en die niet eens zoals een echte God, nooit hoeven te slapen en altijd wakker zijn.

Ik zal mijn held eens vragen om iets dergelijks te doen als met de tien plagen tegen de Farao van Egypte, want in principe wil mijn held niemand kwaad doen en hij wil juist ieder mens goed doen, maar maak hem niet kwaad, want dan zorgt hij voor ongelukken, rampen en dergelijke met als doel om mensen tot inkeer te brengen, want nooit doet hij iets uit machteloze woede zoals een sterfelijk mensenkind.

Ik ben gewoon eerlijk: menselijk gezien is Louis alleen vrij te krijgen met een knokploeg die zwaar bewapend bereid is om niets en niemand ontziend, en goed voorbereid, deze klus te klaren, maar wie is daartoe bereid, en dan gaan er zeker doden en gewonden vallen?

Daarna zou Louis de rest van zijn leven een voortvluchtige zijn, zonder dat officieel is aangetoond dat hij inderdaad ten onrechte veroordeeld is.

Maar mensen, ik heb goed en slecht nieuws:

Nadat ik me jaren (eerst via de site van Maurice de Hond en later via de sites van Wim Dankbaar en van Ada de Graaf) had beziggehouden met de Deventer moordzaak, die heel ingewikkeld LEEK te zijn, maar die kinderlijk eenvoudig is, omdat Ernest Louwes onmogelijk de weduwe Wittenberg-Willemen kan hebben vermoord, en me later ook bezighield met de zaak van Lucia de Berk, die gelukkig wel is vrijgekomen, maar niet dankzij justitie, maar dankzij de jarenlange inzet van mensen die in haar onschuld geloven, en vervolgens geïnteresseerd raakte in de zaak van Louis Hagemann, die net zo goed ten onrechte opgesloten zit, ging ik me weer bezighouden met datgene wat mijn grootste interesse heeft:

De zaak van “concentratiekamp aarde”, waarin we allemaal opgesloten zitten, of we dat nu leuk vinden of niet. http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2013/01/concentratiekamp-aarde-met-kampbeul.html

Die zaak begint zich steeds meer toe te spitsen, en de criminelen in die zaak zijn geïdentificeerd: de Jezuïeten van het Vaticaan, die achter zowat ALLE ellende op aarde zitten, met als doel dat iedereen weer een slaaf wordt van de Rooms Katholieke “kerk”, die helemaal geen kerk is, maar het verborgen Romeinse Rijk, dat in deze vorm ooit begon met keizer Constantijn, die van het “Christendom” de staatsreligie maakte, nadat was vastgesteld dat het uitmoorden van “fans van mijn held” zinloos was, omdat buitenstaanders daar alleen maar bewondering voor kregen en zich ook bekeerden tot mijn (uit de dood opgestane) held.

Sindsdien kwam er dus een VALSE vorm van de leer van mijn held op aarde, die er eeuwenlang voor zorgde dat miljoenen mensen werden misleid, tot op de dag van vandaag, en en passant zorgden de schurken achter deze valse leer er ook nog eens voor dat een andere valse leer ontstond, die de islam heet, maar die in de kern van de zaak net zo Rooms Katholiek is als de originele valse leer.

Deze valse “kerk” heeft veel mensen op sleutelposities zitten en dan noem ik geen “kleine jongens” zoals Barack Hussein Obama, die eigenlijk Frank Marshall Davis junior zou hebben moeten heten, en in de jaren ’30, ’40 van de vorige eeuw had deze MAFFIA”kerk” de Rooms Katholieke Adolf Hitler en Mussolini en Franco en Stalin (die was een Jezuïet) onder hun satanische hoede, naast het feit dat ook de westelijke geallieerden onder één hoedje speelde met die “kerk” via Churchil en Roosevelt en later Truman, want de “Bank of England” en de “Federal Reserve” zijn banken van het Vaticaan, al doet men voorkomen dat dit niet zo is, en via GELD heeft het Vaticaan (bijna) alle macht op aarde, en zeker ook via de Europese bank met op dit moment de Jezuïet Mario Draghi aan het roer, en de EU-president van Rompuy is ook een Vaticaanse Jezuïet.

Wat willen deze schurken en wat is hun doel?

Absolute wereldmacht namens de Rooms Katholieke “kerk” en de “paus” met als doel om alle mensen tot SLAVEN te maken van hun geldsysteem middels een zogeheten merkteken van het beest, waar het boek Openbaring van mijn held gewag van maakt.

De invoering van dit systeem is dichterbij dan ooit, maar wat nog dient te gebeuren is een ramp op wereldschaal en dat is een nieuwe wereldoorlog, die deze keer NUCLEAIR zal zijn, maar dan op “beperkte schaal”, want daarna zal Europa ongeschonden uit dit conflict te voorschijn komen met aan het hoofd een man die de president van de wereld zal zijn, volledig ondersteund door de rijkste en machtigste organisatie op aarde: het Vaticaan.

Die wereldoorlog zal gaan tussen de VS van Amerika van “Obama” en de Russische Federatie van Poetin, die net zo goed deel is van het complot, want achter de schermen maken de “hoge heren en dames” van deze wereld stiekem gemene zaken met elkaar via ontmoetingen als Bilderberg-conferenties, die ook door “onze Koningin” Beatrix wordt bezocht, dochter van een NAZI!

Het einddoel van al die schurken op “crime scene earth” is om te komen tot een verbond met Israël, om vervolgens Jeruzalem volledig in handen te krijgen, wat op dit moment onmogelijk is, omdat de staat Israël daar de baas is, want Israël is namelijk een project van mijn held.

Realiseer je nu maar eens waarom “de wereld” zich zo druk maakt om het Midden-Oosten en om de “Palestijnen”, want de VN is achter de schermen ook een project van het Vaticaan en haar Jezuïeten, en het doel is om hun held, die de antichrist zal blijken te zijn, te installeren in de herbouwde tempel op het tempelplein in Jeruzalem, iets wat binnen enkele jaren gerealiseerd kan zijn, nadat door (zelfgecreëerde: false flag operaties) rampen en door oorlog de twee islamitische heiligdommen op het tempelplein verdwenen zullen zijn en ook Mekka en Medina de volle nucleaire laag zullen hebben gekregen en niet meer zullen bestaan.

Het doel van het Vaticaan is namelijk om via enorme conflicten af te rekenen met de islam, die het Vaticaan ooit zelf tot stand bracht, met die malle zelfbenoemde “profeet” Mohammed, die net zo veel zeggingskracht heeft als “Lou de Palingboer”…al trappen wereldwijd wel miljoenen mensen nog steeds in de leugens van deze (dode) man, maar dat zal in de toekomst veranderen, want die komende “messias”, die de antichrist zal zijn, zal elke religie op aarde samenballen tot één, tot meerdere eer en glorie van het Vaticaan en de Rooms Katholieke “kerk”=het Romeinse Rijk.

Lees o.a. Vatican Assassins http://www.vaticanassassins.org/
one-evil.org http://one-evil.org/
http://www.chick.com/reading/comics/0114/0114_allinone.asp
http://www.spirituallysmart.com/

Wat heeft dit met Louis Hagemann te maken?

Over niet al te lange tijd zal iedereen BUITEN de gevangenis NET ZO ONVRIJ zijn als mensen BINNEN de gevangenis wegens het systeem van het merkteken van het beest, dat zal geschieden middels computertechnologie en geïmplanteerde chips op de rechterhand en/of het voorhoofd, precies zoals het in het boek Openbaring staat van mijn held.

Via mijn site (maar ook die van anderen) wordt de ENIGE wijze aangedragen om daaraan te kunnen ontsnappen, en dat is de reden dat ik dit schrijf, omdat ik sympathie heb voor Steven en Jacqueline en Joop en anderen en zelfs voor Ada, die niet weet wat ze zegt.

Zelf zit ik namelijk ook opgesloten in “concentratiekamp aarde”, maar ik heb de zekerheid (door mijn geloof) dat ik daar spoedig uit bevrijd zal worden en overigens ook mijn geliefde, die het met mij eens is, naast miljoenen anderen mensen op aarde die ik mijn broeders en zusters noem in het geloof in dezelfde held.

Ik noem de naam van mijn held expres niet, omdat iedereen met een beetje verstand wel weet wie ik bedoel.

De hartelijke groeten aan iedereen en zeker aan Jacqueline (doe de groeten aan Louis en wens hem sterkte!) maar zelfs ook aan Ada (doe de groeten aan “Siem”!) en natuurlijk aan Steven, op wiens site ik even te gast ben.

Wie mij wil zien: hier kan men mij (vaag) zien terwijl ik “vrolijk” zit mee te hakken op een nummer van Deep Purple, wat ik vorig jaar febrari opnam: https://www.youtube.com/watch?v=GPwu_cQMRjg (speel maar lekker hard)

Joop says:
@Hanss

Hoeveel ellende en moordpartijen zijn er wereldwijd al wel niet uitgevoerd door mensen die blindelings in een God of Goden geloven? Hoeveel volgelingen zijn er opgehitst door z.g. godsdienstleiders die enkel eigen macht nastreven of arrogant uitgaan van hun eigen gelijk.

Dit soort verblinde volgelingen hebben geen enkel recht om anderen aan te klagen!
In jouw tekst geef je nog meer blijk van een arrogante betweter dan Ada, en dan baseer jij je ook nog op geloof. In feite dus veel fouter.

 Hanss says:
Beste Joop, ik ga hier niet op het blog van Steven Brown met jou discussiëren over wat ik geloof, want over iemands geloof valt niet te redetwisten.

Ik geloofde ooit totaal niet in de God van de Bijbel (als kleuter kortstondig wel), maar in van alles en nog wat, en daarvoor was ik zelfs een soort atheïst, maar dan geen fanatiekeling, want echte atheïsten zijn vaak gedrevener dan gelovigen in wat ik geloof.

Het geloof wat ik heb is mij GEGEVEN, en ook daarover valt niet te redetwisten en daararchter zit een heel verhaal, wat ik kwijt kan via mijn eigen kanalen.

Jij hebt het over mensen die de klok hebben horen luiden, maar die niet weten waar de klepel hangt, en die “klepel” is mijn held, waarover ik op MIJN site ongegeneerd opschep.
Dat zou ik hier ook wel kunnen doen, maar dat is off-topic en dat zou irritaties kunnen oproepen, en dat is niet mijn bedoeling, want daar heeft niemand wat aan.

Jij kan NIETS inbrengen tegen de boodschap van LIEFDE en zijn staan voor de WAARHEID en de GERECHTIGHEID van mijn held, want dat is nooit de oorzaak geweest van oorlog en ellende, maar wel zijn dat diegenen geweest die die boodschap haten en de aanhangers daarvan bestrijden, zoals dat nog steeds gebeurt en kijk maar o.a. naar Egypte en Syrië, Noord-Korea, diverse landen in Afrika en elders waar aanhangers van wat ook ik geloof worden vervolgd en vermoord.

Peter R(udolf) de Vries is helemaal verkeerd bezig, maar als mens haat ik hem niet en dat geldt ook voor Ada de G.

Haat staat gelijk aan moord, en het oordeel over leven en dood laat ik graag aan mijn ‘baas’ over.

Met vriendelijke groet,

4 comments:

 1. Zie hierboven de reactie van Joop en mijn reactie daarop

  ReplyDelete
 2. 11 juni 2013 Openbare zitting Hoge Raad .. weer een deur op een kier

  ReplyDelete
 3. Hé Jacqueline, goed nieuws!

  Groetjes van Hans ;)

  ReplyDelete

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.