Saturday, February 9, 2013

Alle duistere wegen leiden naar Rome en Lucifer

Met onderstaand schema ben ik het gedeeltelijk oneens:


Lees hieronder mijn uiteenzetting op Klokkenluideronline waarin ik uitleg waarom ik het toch iets anders zie. al ben ik het grotendeels wel eens met bovenstaand schema, en eigenlijk doet het er niet toe welke mensen aan de 'duivelse top' staan, want wat belangrijk is i.v.m. het profetische woord, is dat dit systeem de antichrist en de valse profeet zal opleveren.....NA de opname van de gemeente van JEZUS Christus:


Ik kan nog een ander voorbeeld geven waarom we satanisten wel serieus moeten nemen, zelfs indien men zelf niet in het bestaan van een satan/duivel gelooft: de islam.

Islamieten geloven dat hun ‘profeet’ het ‘zegel der profeten’ (van de Bijbel!) is en dat hij dus letterlijk het laatste woord heeft, en dat alles wat hij heeft gezegd waar is en DIRECT van ‘allah’ afkomstig is.

Die ‘allah’ heeft o.a. verordonneerd dat mensen die zich niet willen bekeren tot de islam ‘lichaamsamputatie vanaf de nek’ (mijn sarcastische versie van de term onthoofding) dienen te ondergaan, en of je nu wel in ‘allah’ gelooft of niet: de fanatieke moslims voeren die opdracht van ‘allah’ letterlijk uit.

Nu kunnen we die ‘allah’ en zijn aanhangers wel bagatelliseren, maar de effecten van het geloof in die ‘allah’ zijn MEETBAAR en WAARNEEMBAAR en dat is GEEN vrolijke zaak, want zo kunnen we nog wel een aantal andere zeer negatieve zaken opnoemen die het gevolg zijn van het geloof in die ‘allah’, zoals het NIET willen integreren in onze maatschappij van lieden die in deze ‘allah’ geloven, met alle negatieve gevolgen van dien.

Overigens: jaren geleden las ik een boek van een ex-islamiet die overgegaan was tot het Christelijke geloof, en in zijn dikke boek kwam hij -na veel argumenten te hebben opgesomd- tot de conclusie dat deze ‘allah’ niemand minder dan….(jawel, daar heb je hem weer) satan=Lucifer is.

Vanuit mijn kennis van het ontstaan van de islam is dat mij niet vreemd, want daar zit de Rooms katholieke “kerk” (het verborgen OCCULTE Romeinse rijk) achter, en zo is de cirkel weer rond, want ik geloof namelijk wèl dat alle duistere wegen naar Rome leiden (in tegenspraak tot deze uitleg: http://www.anarchiel.com/stortplaats/toon/alle_wegen_leiden_naar_lucifer ) omdat ik in de Bijbel geloof waarin in cryptische taal in het boek Openbaring wordt duidelijk gemaakt dat eens met deze duistere entiteit (de hoer van Babylon) zal worden afgerekend vanwege het leed dat deze “kerk” de ware gelovigen in de ‘zoon van God’ (de ware Christenen) en ‘het volk van God’ (de Joden) heeft- en zal hebben aangedaan.

Nu is dit laatste nog ‘toekomstmuziek’, maar daarvan kan men vaststellen en dus waarnemen of dit zal geschieden of niet.

Vanuit mijn optiek is het al geschied, want ik leef als het ware in de ‘anti-tijd’ en het staat al beschreven, al dient het nog wel vanuit deze realiteit in vervulling te gaan.

Dingen waarop men moet letten: de Rooms katholieke “kerk” heeft altijd de volledige macht over Jeruzalem -en vooral het tempelplein- willen hebben, en dat heeft die “kerk” op dit moment nog niet, maar de facto de Israëlische regering, ook al lijkt het zo dat op dit moment de islam de baas is op het tempelplein, maar als de Israëlische regering dat wil is die situatie zo in hun voordeel gewijzigd.

Maar waarom doet Israël dat niet, en waarom zijn de Israëliërs nog niet begonnen aan de herbouw van hun tempel?

Toen wijlen Saddam Hoessein zijn 39 (40 min één, zoals de 39 zweepslagen op de rug van de ‘zoon van God’) Scud-raketten op Israël afvuurde werd er niet één raket in de richting van Jeruzalem afgevuurd, omdat Saddam Hoessein het risico niet wilde lopen dat de Al Aksa moskee op het templein zou worden geraakt, die voor de islamitische wereld van enorm belang is, wegens de claim van de islam op Jeruzalem.

De aanwezigheid van die moskee op het tempelplein, en ook de vergulde “Dome of the Rock”, was/is gunstig voor Jeruzalem, want dat bleef/blijft mooi buiten schot en dus is het een tactische zet van de Israëliërs om de huidige status quo te handhaven, tenzij het in de toekomst echt ‘vrede’ zal zijn, want dan zal men die tempel wel willen herbouwen, onder toenemende druk van het religieuze Jodendom.

Tel Aviv werd toen wel zwaar getroffen en daar werden enorme verwoestingen aangericht, wat de Israëlische regering goed verborgen wist te houden, want Israël moest zich ‘koest’ houden terwijl (ex CIA) George Herbert Bush namens de NWO bezig was met zijn kruistocht tegen Irak, vanwege o.a. de olie en de strategische positie van Irak i.v.m. met de toekomstige ontwikkelingen, zoals nu in Syrië, want de NWO wil Syrië en Irak samenvoegen tot ASSUR, wat in de Bijbel de ‘koning van het noorden’ (Syrië ligt ten noorden van Israël) zal gaan opleveren.

Die ‘koning van het noorden’ is de zogeheten antichrist, de toekomstige werelddictator, die dus zijn machtsbasis in het heropgestane Assur zal gaan hebben, en met die persoon zal Israël een FATAAL ‘vredesverbond’ sluiten, nadat Rusland als militaire wereldmacht van het toneel zal zijn verdwenen en ook de islam zal zijn geneutraliseerd.

De islam komt namelijk voort uit de Rooms katholieke “kerk” zoals ook het communisme, en de islam ontwikkelde zich (net als het communisme) in een richting die de Roomse “kerk” niet beviel.

Met het communisme is al grotendeels afgerekend sinds de val de “het ijzeren gordijn” en nu is de islam aan de beurt, en vandaar al die revoluties in Arabisich-islamitische landen, want eerst moet met de Arabische islam worden afgerekend, en daarna is de grotere niet-Arabisch-islamitische wereld aan de beurt.

Want wat is het geval?

Geloof in Lucifer of niet, maar de Jezuïeten en de NWO-psychopaten geloven daar wel in en zij nemen de Bijbel ook ZEER serieus, en zij weten dat God zelf zal gaan afrekenen met de Arabieren en de islam en Rusland, en het enige wat ze dus hoeven doen is de situatie zo manipuleren dat Israël tot een oorlog met de omliggende Arabisch-islamitische landen en volkeren wordt verleid, waarin Israël zodanig ervan langs zal gaan krijgen dat ze zullen grijpen naar de atoombom, als enige uitweg, en Damascus zullen VERNIETIGEN.

De Luciferiaanse Jezuïeten en hun duivelse kompanen weten dat dit in Jesaja 17 staat en dat dit nog in vervulling moet gaan, omdat in de zeer oude geschiedenis van Damascus (die één van de oudste steden ter wereld is) dit nog nooit is gebeurd.

Door Damascus te hebben vernietigd zal dit de toorn opwekken van alle overige islamitische landen en Rusland, waarvan Syrië een bondgenoot is, dat dit tot een veel groter conflict zal gaan leiden: de derde wereldoorlog.

Dit zal echter een BEPERKTE wereldoorlog zijn, die VOORAL NUCLEAIR zal worden uitgevochten tussen Rusland en de VS, waarbij beide grootmachten TEN ONDER zullen gaan, en tevens islamitische regionale grootmachten als Turkije en Iran/Perzië.

Daarna zal heus nog wel het een en ander van Rusland en de VS en die islamitische landen overblijven, maar als militaire grootmachten zullen ze hebben afgedaan.

Dat is het moment dat de Verenigde Staten van Europa in het spel zal gaan komen met Rome en het Vaticaan als spin in het web, want de EU is niets minder dan het Romeinse rijk, wat zich tegen die tijd overigens ontdaan zal hebben van het PROTESTantisme, waarom dit spel ook zo werd gespeeld in de tweede wereldoorlog, want toen was het doel vooral om datgene wat van het protestantse Pruisen was overgebleven als machtsfactor volledig weg te vagen, en dat is de reden waarom het Duitse Rijk van de Roomse pion van het Vaticaan, Hitler, die oorlog van de JEZUÏET Josef Stalin moest verliezen, want na de oorlog werd Duitsland ernstig in het oosten verkleind ten koste van het grondgebied van het voormalige protestantse Pruisen en ten gunste van het Rooms katholieke Polen.

Nederland is al sinds 1795 terug in de schoot van de Roomse “kerk”, ook al speelt het protestantisme hier ook nog een zekere rol van betekenis, maar de door de Jezuïeten gesteunde Napoleon Bonaparte bezette Nederland en sindsdien was het gedaan met onze republiek, en werd ons het huidige NEP-koningshuis opgedrongen, met later daarin (Roomse) nazi’s als Berhard en Claus en nu de Rooms katholieke Maximá als "koningin".

Het protestantse Engeland was al eerder terug in de schoot gevallen van de Roomse kerk, en dat de voormalige premier van Groot-Brittannië, Tony Blair, nu een Rooms katholiek is, is een logisch gevolg daarvan.

Nog even wachten en dan is ook “onze” Mark Rutte Rooms katholiek.

Maar het gaat om het Vaticaan waarin Lucifer wordt aanbeden, en het gaat om Israël en Jeruzalem, want (voor wie het weten willen) die Lucifer weet dat zijn vijand (de man van Nazareth) naar Jeruzalem zal terugkeren om hem voor 1000 jaar de wereldmacht te ontnemen…en daarom wil hij macht over Jeruzalem, in de waan dat hij dat die terugkeer van zijn doodsvijand hierdoor zal kunnen voorkomen.

PS: de huidige president van de VS (‘Obama’/Barry Davis) is nu reeds in feite de baas over Irak….en straks ook over Syrië en dan kan hij die twee landen tot ASSUR smeden en dan zal hij die voorzegde “koning van het noorden zijn” en DUS de antichrist: de werelddictator.

Met vriendelijke groet,The Satanic Power Tree

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.