Friday, February 8, 2013

Himmler was Jezuiet - een wakkere ziel op Xandernieuws

Olaf op 07-02-2013 04:50

Himmler was Jezuiet
In 1919 werd Hitler (R. Katholiek) reeds door een pauselijke pion weekelijks voorbereid op  de toekomstige rol van Duitsland en de zijne daarbij. De R. Katholieken zouden een beschermde status krijgen. Alles werd tot in de puntjes voorbereid, zelfs "Mein Kampf" werd (voor hem) door een Jezuiet geschreven. Met Franco, Mussolini en de Jezuiet Josef Stalin (!) zou in feite een groot Europees 'Heilig Romeins Rijk' gestalte moeten krijgen. Tevens zou voor eens en voor altijd het 'Jodenprobleem' opgelost worden. dit door hen letterlijk te offeren/verbranden.

In Neurenberg werd tijdens de rechtzaken tegen de Nazi-kopstukken nimmer over occulte zaken gepraat. De geallieerden deden of ze van niets wisten. Er is nooit een bom op de rails naar de kampen geworpen, wel werd vanuit de lucht het aantal treinen in de gaten gehouden. Weten we, dat de vijf vernietigingskampen in Polen samen een pentagram vormden? Weten we, dat bij ieder kamp een Mariabeeld stond? Dat het 'goedkope vergassen' een leugen was? Weten we, het wordt tijd dat we het weten.

De werkelijkheid (zie link) is zo ernstig en satanisch, dat ik het niet waag het hier te vertellen. Ja, de klus moest geklaard worden, de ovens draaiden op volle toeren. Gen. Eisenhower (R.K) had op een gegeven moment de Duitse troepen in de tang, hij zette niet door en liet daardoor bewust 150.000 man ontsnappen. De oorlog duurde twee jaar langer dan in feite nodig was..! Die extra tijd was nodig voor de vernietigingskampen..! Een R.K. (!) onderzoeker was moedig.Zijn lange reconstructie is een van de meest indrukwekkende die ik ooit op het net gezien heb.

http://dailymassmeditation.wordpress.com/historical-truths-revealed-the-holocaust/

http://web.archive.org/web/20100317003111/http://one-evil.org/acts_holocaust/acts_vatican_holocaust_part_6.htm

Bron...

====================================

 Niet allen die hun mening spuien op Xandernieuws zijn 'van de pot gerukt' en lieden die doelbewust onzin en waanzin uitkramen, want vanuit het geestelijke perspectief van JEZUS bekeken is het LOGISCH dat Xandernieuws wordt belaagd door DUIVELSE lieden, en niet in het minst omdat de uitbater van die site daar deels debet aan is omdat hij mensen zoals ik liever niet op zijn site heeft, want die zouden nog eens het evangelie van JEZUS Christus in zijn volle waarheid aan medemensen kunnen vertellen, want zelf kreeg ik ooit een 'laatste waarschuwing' van de heer "Xander" in mei 2009 omdat ik volgens hem teveel "hel en verdoemenis" predikte op zijn site t.a.v. bezoekers op zijn site, waarna ik de eer aan mezelf hield en besloot om een IP-ban uit te lokken, om zodoende aan te tonen dat er fundamenteel iets niet deugde aan Xandernieuws.

Ik openbaarde de heer "Xander" met iets uit diens privé-leven wat mij werd toegespeeld door zijn zogenaamde vrouw, namelijk dat zij nog steeds van hem hield, ondanks hun zogenaamde scheiding, en toen was de maat vol voor de heer "Xander" om mij van zijn site te weren, nadat ik hem ook had duidelijk gemaakt dat ik niet langer deel wenste te hebben aan een webstek waarop de verkondigers van de satanische alverzoeningsleer vrij baan hebben, en de tegenstanders daarvan worden geweerd.

In mei 2013 is dat alweer 4 jaar geleden en in de afgelopen 4 jaar is er niet veel veranderd op Xandernieuws, en ook merkte ik dat die alverzoeningsleer besmettelijk is, want ook Olaf, wiens bijdrage ik hierboven heb geplaatst als voorbeeld van een GOED commentaar, gaf in het verleden blijk van sympathie voor deze verderfelijke leer die satan vergeeft en JEZUS Christus voor leugenaar uitmaakt, omdat de alverzoening de woorden van de Heer Jezus Christus anders uitlegt dan Hij dat bedoelt, want JEZUS zal zich echt niet verzoenen met zijn tegenstander, maar hem werpen in de poel van vuur, alwaar satan voor ALTIJD zal moeten belijden 'Jezus is Heer', en met die oplossing verzoent de Heer Jezus Christus zich WEL.


Dit gezegd hebbende, was ik toch verheugd bovenstaande reactie van Olaf te lezen, want Olaf had blijkbaar de moeite genomen om de ZWARE en moeilijk te verteren informatie te lezen en te overdenken, waarnaar hij linken heeft geplaatst.

Olaf is op het goede spoor, maar meteen werd hij door trollen op Xandernieuws tegengewerkt, en dat bedoel ik dus met het geestelijke perspectief van JEZUS, want ik geloof dat Olaf OPRECHT deze informatie doorgeeft aan zijn medemensen, geschokt als hij ook was (ik namelijk ook, toen ik het eind 2011 voor het eerst las) over de VOLLE WAARHEID OVER DE DUIVELSE JEZUÏETEN EN DE ROL VAN HET VATICAAN in verband met de Holocaust en vele andere zaken.

Omdat er dus mensen zijn op Xandernieuws die WEL de waarheid vertellen m.b.t. het evangelie en zaken die daarmee verband houden, wordt deze site aangevallen door satanische lieden, en OOK omdat de heer "Xander" voor een platform heeft gekozen waardoor dit mogelijk is, want de heer "Xander" wil een "open site" uitbaten die NIET specifiek Christelijk is, en die dus NIET in eerste instantie tot eer van de HEER Jezus Christus is.

Dat is zijn goed recht en die vrijheid heeft de heer "Xander", zoals ik een site heb die WEL tot eer van de Heer Jezus Christus wil zijn, want de Heer Jezus Christus vond het GELUKKIG ooit nodig om mij te redden van de eeuwige verdoemenis, terwijl ik daar niet om had gevraagd, maar waar ik Hem WEL ZEER DANKBAAR voor ben, wat mij de motivatie gaf en geeft om Hem te propageren aan de wereld die verloren is zonder Hem.

ALLE EER AAN DE HEER JEZUS CHRISTUS, AMEN!

Verdere nuttige informatie i.v.m. het topic:


Vatican NazisDe Jezuïeten en de zwarte Paus


Heinrich Himmler; executioner of pope Pius XII 

 

How the Vatican controlled CIA created al Qaeda 

 

Obama has another identity

 

Barry Davis; 'Boy' of Pope Benedict XVI

 

Petrus Romanus resides as Lucifer is invoked on Ishtar Sunday (Apr 08, 2012) 

 

Xander(nieuws) snapt er nog steeds geen bal van

 

 

one-evil.org

 

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.