Monday, February 18, 2013

MICHA, WEES STERK EN GELOOF IN JE...


Deze titel zou sterker zijn geweest indien er dit had gestaan:1 Kor 16:13
Blijft waakzaam, staat in het geloof, weest manlijk, weest sterk en geloof in JEZUS!


Lees ook de reacties onder dit topic van Micha Kat en hij kan niet zeggen dat er geen Bijbelgelovige mensen achter hem staan:


Jezus zei over situaties als waarin jij nu en morgenochtend verkeerd:

Bedenk wel, Ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees dus scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een duif. Pas op voor de mensen, want ze zullen je voor het gerecht brengen en je geselen in hun synagogen. Jullie zullen omwille van mij worden voorgeleid aan gouverneurs en koningen, en een getuigenis moeten afleggen ten overstaan van hen en de heidenen. Wanneer ze je uitleveren, vraag je dan niet bezorgd af hoe je moet spreken of wat je moet zeggen. Want wat je moet zeggen, zal je op dat moment worden ingegeven. Jullie zijn het immers niet zelf die dan spreken, het is de Geest van jullie Vader die in jullie spreekt. (Mt. 10:16-20)

Ik wens jou, Micha, en jouw advocaat die broodnodige goddelijke inspiratie toe. God heeft toch ook nu, en juist nu in onze tijd, kan zijn profeten, die onverbloemd de waarheid verkondigen en verspreiden, niet missen; en ook wij hebben zulke moedige mensen nu veel te hard nodig.

Vrijspraak voor Micha! Daar bid ik voor en hoop ik op!
Ook ik wens Micha alle sterkte toe, maar VOORAL DE HEER JEZUS CHRISTUS, want Jezus is (een met) God en Hij is het ENIGE antwoord op alle SATANISCHE WAANZIN die ook Micha Kat bloot heeft gelegd.

Dat hij nu als RANDDEBIEL wordt weggezet door zijn "collega's" en vele anderen zou hem eigenlijk alleen maar meer moeten motiveren om de MEEST BEROEMDE en MEEST VERGUISDE persoon uit de wereldgeschiedenis als VOORBEELD te nemen, en dan bedoel ik opnieuw JEZUS Christus!

Ja, Micha, mocht je dit lezen: JEZUS was en is de LIEFSTE en de ZACHTMOEDIGSTE, maar ook de man met de MEESTE "BALLEN", en wie Hem echt kent die weet hoe MOEDIG Hij was toen Hij er helemaal ALLEEN voor stond en dat Hij de CONFRONTATIE NIET SCHUWDE....TOT IN DE DOOD...en OVER DE DOOD HEEN!

Die JEZUS, Micha, die heb je nodig...en je aanhang ook!

---------------

De NWO (Vaticaan en de Jezuïeten en alle onderhorige mensen en groeperingen en instituten en regeringen en organisaties) zal straks alle mensen een MERKTEKEN opdringen, waardoor ze alleen nog maar middels dat merkteken kunnen deelnemen aan het economische verkeer, en daarom zitten ook ALLE BANKEN in het complot, en wie zal weigeren er aan deel te nemen zal automatisch als TEGENSTANDER worden gekenmerkt die zal kunnen worden geëlimineerd, tenzij men alsnog dat merkteken (dat voor eeuwig verloren doet gaan) zal aanvaarden en "in de pas" zal gaan lopen van "het systeem".

Als mensen onderduiken en gek worden van de honger en vervolging en ontberingen, zal de NWO deze mensen kunnen "uitroken" om hun alsnog te pakken te kunnen nemen.

We hebben de geschiedenis van de bezetting door de nazi's van Nederland als voorbeeld.

Het BARST van de VERRADERS, want velen zijn gehersenspoeld en zijn bereid om mensen aan te geven die "anders" zijn en die zich tegen "het systeem" hebben gekeerd.

Nederland is vanaf het koningshuis tot in de diepste geledingen van de maatschappij corrupt en dat komt door het volgende:


Romeinen 3:10
gelijk geschreven staat: Niemand is rechtvaardig, ook niet één


Men kan dan wel de overheidsmensen (terecht) betichten van zonden, maar IEDEREEN is een zondaar en staat er tegenover DE RECHTER=God even beroerd voor....TENZIJ men de BESTE ADVOCAAT heeft: JEZUS Christus, aan wie men zich ooit had overgegeven!

Ik geloof in de pretribulatie-opname van de gemeente van Jezus Christus, en dat ik NET niet het regime van de antichrist en van dat vreselijke merkteken zal hoeven meemaken, maar WE ZIJN ER WEL VERSCHRIKKELIJK DICHTBIJ!

Geef je over aan Jezus, nu het nog kan!Mandatory Microchip Implant for all Americans by March 23rd 2013, Wake Up Jacob!

 

The Satanic Power Tree

 

Are you under the spell of media hypnosis? Take this simple test and find out

 

 

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.