Friday, March 29, 2013

ASSUR en de kronkels van een ex-terrorist - ASSUR and the convolutions of an ex-terrorist

'Door profeet Daniël voorzegd vredesverdrag Turkije met Israël nabij'

'By Prophet Daniel foretold peace treaty of Turkey with Israel at hand '
Dutch article


'Hey Xander, ASSUR is the King of the North'


1 Thessalonians 5:3 1599 Geneva Bible (GNV)

For when they shall say, Peace and safety, then shall come upon them sudden destruction, as the travail upon a woman with child, and they shall not escape.

1 Tessalonicenzen 5,3
Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen.

Mijn geachte broeder in Jezus Christus en voormalige Palestijnse terrorist Walid Shoebat snapt er maar niets van wegens zijn blindstaren op de Rooms Katholieke islam, en Xander van Xandernieuws blijft dat verhaal van hem maar propageren.

Hoe zit het dan wel? Het is allemaal heel simpel: de Koning van het Noorden van Daniël 11 zal de antichrist zijn en wie de baas zal zijn over ASSUR (o.a. Syrië en Irak) die zal die menselijke duivel zijn.

Irak is al in handen van de VS en van Obama, namens de Jezuïeten en het Vaticaan (die de baas zijn over de VN en de NAVO), en nu Syrië nog.

Maar daartoe moet eerst Rusland als militaire grootmacht van het wereldtoneel verdwijnen en China, India en Pakistan worden geneutraliseerd, want dat zijn allemaal kernmogendheden.

Dus is er een wereldoorlog nodig, waarna de winnaar de oogst kan gaan binnenhalen, wat ASSUR is, en dan zal die persoon een dodelijk 'vredesverbond' met Israël sluiten.

Maar dit zal pas NA de opname geschieden....Psalm 83, Ezechiël 38/39

Oh ja: het profetische woord moet ALTIJD vanuit Israël bekeken worden, want ASSUR ligt voornamelijk ten noorden van Israël.

 


 

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.