Thursday, March 28, 2013

Een wakkere ziel op Xandernieuws - vervolg 2


Olaf op 28-03-2013 01:53
Dragonder Francesco, 

De Roomse mis is de grootste blasfemie aangaande het offer van Jezus. Het 'Hier is de Christus' en 'Daar is de Christus' - de Bijbel zegt: 'gelooft het niet'- wordt gepraktiseerd door de priester. 1 Kor 10:16 :..de beker, is het niet de gemeenschap met het bloed van Christus ?! De Katholiek leest het echter zo: Is dit niet ... het bloed van Christus ? Een verschil tussen leven en dood. Christus sprak dat het symbolen waren. Er is in de Roomse kerk een speciale dag om alleen de hostie te eren. En doe je dat niet, de kerkelijke tribunalen zijn er klaar voor. (Ze werden, waar nog niet aanwezig, de laatste decennia tot in 'de kleinste plaatsen' opgericht.)


Bovenstaande is vertaald van een tape waarop ex- Jezuïet priester (onder ede) Alberto Rivera belangstellenden toespreekt. Hij sprak zelf bij de mis, de hostie hoog houdend, de woorden uit: "Wie is hier?', en daarbij de mensen vragend aankijkend. Het antwoord was: 'Het Lam van God, Christus." En vervolgens zei ik: 'Wie is daar?!' en dan stopte ik de hostie, het 'Lam van God' terug in zijn kooi, de tabernakel. En 800 miljoen mensen geloven dit. En u, geloof het niet..!!"

"Niets is wat het lijkt bij Rome. De Gregoriaanse gezangen bijvoorbeeld, perverten Jezus, dit zonder dat het door de gelovige verstaan wordt. Mat 4:5 zegt 'Velen zullen komen in Mijn naam.' En zullen u vrijmaken? Zij zullen bedriegen! 'Zij heeft de bewoners van de aarde dronken gevoerd.' Daarom horen zij het niet. 'Want er zullen valse Christussen opstaan.' De priesters. 'Hier is Christus, daar is Christus', de hostie is duivels. Daarom wordt de mis minstens een maal per jaar aangeboden. Deze priesters, nonnen en monniken doodden babies voor hun geboorte. Terwijl ze openlijk tegen abortus zijn. De kerk wil in feite abortus legaal houden, echter zégt er tegen te zijn, dit als prikkel voor anderen het wél te doen.  (In de VS worden in Rooms Katholieke ziekenhuizen jaarlijks 231.000 babies geaborteerd..!)

Door het celibaat ontstond de indruk dat priesters heiligen zijn, in de praktijk zijn ze het tegenovergestelde. Zie het boek 'The priest, the woman and the confessional'. Aan het eind wordt verteld wat de regels voor de biecht zijn. Het was niet voor niets dat ze in het Latijn geschreven waren en verboden om te vertalen, zo immoreel waren ze. Tot elke prijs wilden de Jezuïeten dit zo laten. Als pornografie werd de vertaling vijftig jaar lang tegen gehouden. (In Duitsland staat al dertig jaar Europa's grootste (RK) drukkerij / uitgeverij van porno, esoterie en satanisme. Op internet is het bedrijf na Amazon de grootste. Omzet 1,7 miljard p.jr. De betreffende geIntervieuwde Bisschop zei uiteraard van niets te weten.)

'Tu es alter Christos', You are another Christ*, werd door de Bisschop in het Latijn tegen Alberto bij zijn inzegening als priester gezegd. Tevens werden zijn handen gebonden en kreeg hij een Estola om. De priester heeft twee krachten, het vergeven van zonden en het 'veranderen' van de hostie in Christus. Later, als Jezuïet (onder ede) had hij de genadeloze eed der Jezuïeten af te leggen. (Zie internet.) Hij vertrok, als Spanjaard Spaans sprekend, naar Latijns Amerika om aldaar protestantse gemeenten te infiltreren. Na zijn latere bekering tot Jezus deelde hij wat over Rome te delen viel. De belangrijkste informatie had hij zelf ontvangen in het Vaticaan. Uiteraard bestrijdt Rome dit alles, en wil hem zelfs na zijn overlijden tot een leugenaar en fantast maken, dit heet karaktermoord. Ex-Bisshop J. Bouffard, die twee pausen diende en ooit de schriftelijke opdracht gaf Alberto te doden, bevestigde de waarheid omtrent zijn getuigenis. De laatste is inmiddels ook bedreigd.

'The priest, the woman and the confessional'

http://jesus-is-lord.com/chiniquy.htm

Catholic hospitals commit life-birth abortion :

http://www.remnantofgod.org/bn040920.htm

(wordt vervolgd)

Olaf op 28-03-2013 02:34
exprotestant

De stoel van Petrus? De huidige is zo wie zo al van een latere datum. Verder werd Petrus op de Olijfberg begraven en is nimmer te Rome geweest. Oh ja, onder, aan de binnenkant vd troon vd paus is een bord bevestigd met het opschrift: "Allah is God'. De tekst bevind zich daar al eeuwen. Wist je dat alle innercircles dit belijden? Hoe zo 'Sinds 1967 zitten de illuminati, vrijmetselaars in het Vaticaan' en is het pas sindsdien dus mis. Weer een valkuil. Nee, moedig om zijn geschiedenis te bestuderen is de Katholiek bepaald niet. Fijn weekend.

1958, graf van Petrus door paters gevonden op de Olijfberg

http://www.aloha.net/~mikesch/peters-jerusalem-tomb.htm

Olaf op 28-03-2013 11:43
Zegenen van dieren?

Wanneer men dat van kinds af aan gewend is, tja dan lijkt dit de gewoonste zaak van de wereld. Trouwens, waarom dan geen schuttingen die op de wind staan, of beter: de houtworm die er mogelijk in zit. En dat alles met de geheel onbijbelse waterkwast. Wij-water? Het is hún water. Ja, laat de paus z'n gang maar gaan met als 'voorbeeld' ome Franciscus. Jezus genás de blinden en de invaliden. Ome paus staat 231.000 abortussen toe in Rk ziekenhuizen per jaar in alleen al de VS. Wie is er nu blind. Wordt wakker beste Circusgangers..!

Bron... 

Olaf op 28-03-2013 13:52
Dragonder Francesco, wanneer leert a) zélf en b) logisch denken, hoewel geestelijk denken gevolgd door hemels denken pas werkelijk inzicht geeft.

U stelt; De Christenen te Rome werden beschuldigd van kanibalisme. U trekt daar vervolgens de conclusie uit dat deze Christenen de Eucherastie vierden. Vraag: Berust de hedendaagse (Islamitische) stelling dat Joden 'vlees en bloed van kinderen nuttigen' derhalve ook op waarheid?!

Pas in de Middeleeuwen begonnen enkele monniken het idee te verkondigen dat Jezus letterlijk in de 'betoverde' hostie zou zitten. Eerst in 1215, na vier eeuwen strijd, werd dit een Dogma. Notabene, een dógma. Daarom weigerde de 'heilige' moeder Teresa zelfs, om zónder priester, voor de RKK naar een tropisch eiland af te reizen. Zonder priester 'hebben we Jezus daar niet.' Hij kan van de hostie een "Jezus' maken, die wij dan vervolgens in een kooitje, de tabernakel of in een afgesloten blik kunnen bewaren. Wat een blasfemie, Rome schiep het eerste Cooky Monster.

Honderd jaar voordat onder Constantijn 'Rome' politiek correct werd en de bisschoppen zouden baden in weelde, werd bisschop Pontian nog naar de loodmijnen van Sardinië gestuurd. Vier maanden later, in 236, werd hij zoals vele Christenen vermoord. Bisschoppen wisten dat hun leven snel zou eindigen. Toen Keizer Constantijn in 314 zijn biechtvader Sylvester tot 'Bisschop van Rome' kroonde, waren inmiddels 79 jaren sinds de geweldadige dood van Pontian voorbij gegaan. In die 79 tussenliggende jaren werden er nog eens 14 Bisschoppen vermoord. Constantijns Silvester overleed en werd met alle egards en aanwezige omroepen in zijn bewierrookte kist door de stad gedragen.

Vanaf toen had de 'politiek correcte' z.g.n. kerk van Rome het vervolgen en doden van Christenen door de Keizer reeds gesanctioneerd.  In 380 beval Keizer Theodosius dat alle (!) onderdanen de leer van zijn Bisschop, de Bisschop van Rome MOESTEN aanvaarden. Zo was 'Rome" binnen honderd jaar een verplichte Staatsgodsdienst geworden. Zelfs al eerder had Agustinus in feite de basis voor de latere Roomse SS, de Inquisitie gelegd. 150.000.000 doden, inclusief hen in oorlogen, staan er sinds het instituut Rome bestaat, reeds op haar rekening.

Waren de Christenen te Rome 'Rooms Katholiek?'

http://www.inplainsite.org/html/early_christians.html

'The Catholic Chronicles'. Doctrines bijbels weerlegd,

op een overduidelijke, rake en bevrijdende manier:

http://enjoyingthejourney.blogspot.nl/2008/11/catholic-chronicles-by-keith-green-1953.html

Bron...


Een wakkere ziel op Xandernieuws - vervolg 

 

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.