Thursday, March 28, 2013

Здравствуйте России! Hello Russia!

JESUS will rule the world!

Иисус будет править миром!

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.