Monday, March 4, 2013

Twee interessante Xanderberichten 2

Het steeds vervelender wordende zetbaasje van de Roomse satanskerk en de Jezuïeten laat in toenemende mate zijn ware gezicht zien, maar eerst even dit: Obama Won't Come if There's No New Coalition

'Obama' komt dus niet naar Israël indien er op 16 maart a.s. nog geen nieuwe Israëlische regering is.

Dus wat zou de God van Israël is JEZUS kunnen doen om 'Obama' dwars te zitten en zijn Rooms-Satanische meesters?

Zorgen dat er tegen die tijd geen nieuwe regering is.

De gemeente van JEZUS is nog steeds op aarde, vervuld met Gods Heilige Geest, en deze staat biddend achter Israël, waardoor het ergste kwaad van satan wordt tegengehouden.

Dat geldt ook t.a.v. Egypte waar een vriendje van 'Obama' en de Jezuïeten aan de macht is gekomen, en zolang de weerhouder (de Heilige Geest, inclusief de wedergeboren gelovigen in Christus Jezus) er nog is, kan er nog geen Psalm 83-oorlog uitbreken, die namens de islamitische Arabieren tot doel heeft om te pogen aan het bestaan van Israël een eind te maken.

Toen ik ooit mijn eindtijdvisie begon uit te dragen was ik nog niet bekend met de toen nog verborgen Psalm 83-oorlogs-profetie, maar in onze dagen zien we steeds meer de contouren van die oorlog verschijnen, die vooraf zal gaan aan de Ezechiël 38/39-oorlog.

De NWO=het Vatiaan en de duivelse Jezuïeten, die alle wereldlijke macht onder controle hebben namens Lucifer de duivel, hebben de situatie in en rond Israël bijna zover dat die oorlog kan uitbreken, die de aanleiding zal geven tot de Ezechiël 38/39-oorlog, waarin Rusland èn Amerika als wereldmachten ten onder zullen gaan, ten gunste van het vernieuwde Romeinse Rijk vanuit Rome, dat die macht zal uitoefenen namense de VN, wat ook een product is van de Jezuïeten van de Roomse satanskerk.

Egypte komt steeds meer in een positie om Israël aan te vallen, tezamen met andere Arabisch-islamitische landen en volkeren, waartoe echter Jordanië en Syrië nog niet behoren, omdat deze landen nog niet 'om' zijn ten gunste van de DUIVELSE plannen van de door de Jezuïeten gestuurde SCHURK 'Obama', die er voor zorgt dat ALLE Arabische landen uiteindelijk geleid zullen worden door fundamentalistisch-islamitische regimes.

In Syrië is de CRIMINEEL 'Obama' al 'aardig op weg' met zijn GEZIEK in dat eens stabiele land, wat men ook van het regime van Assad mag denken, en Assad weet zich nog steeds gesteund door Rusland en Iran (en ook door China en Noord-Korea), waardoor 'Obama' en de NWO Syrië JUIST DAARDOOR in toenemende mate in een situatie bewegen die de vonk zal gaan opleveren voor de uitbraak van de geprofeteerde Psalm 83-oorlog, die in feite bedoeld is om de hele Arabisch-islamitische wereld, Rusland Iran en andere islamitische landen op deze wereld, TEN ONDER te laten gaan, terwijl de VS daarvoor DEELS zullen worden opgeofferd, want daarna zal de VN de VS van Amerika OVERNEMEN en ook de EU en de HELE WERELD, onder leiding van de antichrist en de valse profeet.

Boodschap aan de gemeente van de Heer Jezus Christus: wees gereed voor de opname!

Twee interessante Xanderberichten

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.