Monday, March 18, 2013

Wordt geherprogrammeerd door de hoofdprogrammeur


Romeinen 12:2
En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

Uit: NBG-vertaling 1951

Vrij vertaald naar: Handel niet volgens het programma van deze satanische wereld, maar wordt middels JEZUS en zijn Woord geijkt aan Gods denktrant door zijn herprogrammering van uw denken, opdat u zult gaan erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

Dit schreef ik naar aanleiding van dit:


Hanss
@ wie op mijn reageerde,

Die uitvergrote foto van Peter Hans Kolvenbach met zijn satanische handgebaren komt o.a. hier vandaan: http://tinyurl.com/bn2kb4x
Hij zat op die groepsfoto naast de huidige ‘zwarte paus’ Adolfo Nicolás.

Naar buiten toe zijn de Jezuïeten keurige mensen die ogenschijnlijk slechts religieus bezig zijn, volgens het principe ‘Satan komt als een engel des lichts’, maar deze club is de meest LUGUBERE club mensen op aard.
The Vatican and the Jesuits http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2013/03/the-vatican-and-jesuits.html

Op mijn site wappert de Israëlische vlag omdat Israël en het Joodse volk het belangrijkste thema zijn in de profetieën van de Bijbel, en omdat de zoon van Miriam=Maria en (juridisch) van Jozef, uit de stam van Koning David, de meest beroemde zoon is van het Joodse volk die de hoofdrol heeft in de uitkomst van die profetieën.

Bea Bilderberg (en haar opvolger) staat in de satanische machtsstamboom waar ik naar verwees, samen met andere ‘Koningen’ helemaal rechts onderaan, en zij wordt dus van bovenaf indirect ook gestuurd door de Jezuïeten en het Vaticaan, want de Rooms Katholieke ‘kerk’ is slechts een façade van het Romeinse Rijk, waarvan de witte paus (nu nota bene een Jezuïet) de zichtbare baas is naar buiten toe, maar waarover de zwarte paus de werkelijke heerser is, en die wordt op zijn beurt door Lucifer-Satan zelf bestuurd.

Maar wie niet in een persoonlijke duivel gelooft, die zal dit nooit aanvaarden, en die zal dit allemaal kletskoek vinden, wat Lucifer uiteraard prachtig vindt, want hij wil helemaal (nog) niet in de openbaarheid treden.

Volgens de Bijbelse profetieën zal Lucifer echter WEL openbaar worden als de komende wereldleider en zijn religieuze helper, de valse profeet, in de toekomst alle religies zal afschaffen en zal vervangen door slechts één aanbidding: die van Lucifer via de antichrist, die zal beweren dat hij ‘God’ is.

Mensen zullen dit heel aantrekkelijk vinden, want wie dan zal kiezen voor deze openlijke Luciferaanbidding, die zal ook occulte kunstjes kunnen doen zoals levitatie en andere ‘grapjes’.

Mensen willen nu eenmaal bewijs ergens van hebben, en Lucifer zal dat bewijs dan ook graag geven..als men maar het ‘merkteken van het beest’ zal aannemen, met het codegetal 666.

Wie dat echter zal gaan doen zal volgens de God van de Bijbel enkele reis hel krijgen en zal onvergeeflijk zijn, omdat men openlijk en bewust voor Gods tegenstander zal hebben gekozen.

Frank Marshall Davis junior, alias ‘Barack Hussein Obama’ draagt de (onterechte) voornaam Barack.

Is Barack Obama de ‘bliksem uit de hemel’ waar Jezus over sprak?
http://www.xandernieuws.punt.nl/content/2008/10/is-barack-obama-de-bliksem-uit-de-hemel-waar-jezus-over-sprak

@pipo

Die alias heb je niet voor niets.

Het is echter logisch dat mensen die de God van de Bijbel haten, dat zij de God van Israël haten, en dat zij dus ook het volk van God haten en zeker de Zoon van God, en dat ‘de Joden' overal achter zitten.

Zoals een computerprogramma reageer je dus heel voorspelbaar, zoals de hoofdprogrammeur dat bestierd.
Maar het is mogelijk om geherprogrammeerd te worden, maar dat is aan de hoofdprogrammeur of hij dat wil of niet.

Mij heeft hij overigens ooit WEL geherprogrammeerd, want ik snapte er vroeger ook geen bal van en riep maar wat.

Ik veroordeel dus niemand, want of iemand het inzicht heeft (gekregen) of niet is niet aan de mens, maar aan God.

Ozzy Osbourne is right: all people suffer from the 'satan-virus'

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.