Thursday, April 18, 2013

Dit is wat onze satanische overheden van plan zijn te doen met ons - This is what our satanic governments intend to do with us

 

Tribulation Clip: Helen Hannah's Day of Wonders 

 

Nick Mancuso

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.