Tuesday, April 23, 2013

Eindtijdberichten 23

Eindtijdberichten i.v.m. de
wederkomst van
Jezus Christus naar Israël

 Druk op de End-toets om snel naar beneden te gaan op deze pagina
en klik daarna onder het reactievenster op Meer laden... mocht het topic zijn volgelopen met bijdragenPlaats onder dit log eindtijdberichten om elkaar te informeren over profetische ontwikkelingen m.b.t. Israël en wat daar direct en indirect mee te maken heeft.  Geen geklets dus, maar info waar iedere eindtijdgeïnteresseerde, die uitziet naar de wederkomst van Jezus Christus naar Israël en deze wereld, wat aan heeft.
Ga naar

Eindtijdberichten opinie 

voor reacties op eindtijdberichten  

 

 Vanwege de RAMPZALIGE browser van Microsoft, Internet Explorer, of Internet EXPLODER, kan ik op mijn site onder elk topic maar 200 reacties (laten) plaatsen want dan heeft Blogger het zo gemaakt dat de vervolgreacties verder gaan op een subpagina die in Internet Explorer bereikbaar ZOUDEN MOETEN zijn indien dat ding werkte zoals het hoort, maar dat doet die browser niet, want als je onder de laatste reactie klikt op "Meer laden..." dan verschijnt de tekst "Wordt geladen...", maar dan gebeurt er NIETS!

GEEN ENKELE ANDERE BROWSER heeft problemen met mijn site dan ALLEEN Internet Explorer, en ik heb mijn tests gedaan met de allerlaatste browser van Microsoft!


HELAAS gebruiken de meeste mensen (uit gemakzucht of uit onwetendheid) die KROMME browser van Microsoft, en ik geef toe dat de letteropmaak van die browser mooier is dan die van (bijvoorbeeld) Firefox of Google Chrome, maar internet gaat over informatieoverdracht en als dat niet mogelijk is met een kromme browser die wel mooie letters weergeeft dan is het WAARDELOOS.


Maar ter wille van al diegenen die toch liever een KROMME en SLECHTE browser gebruiken als Internet Explorer dan al die andere browsers die BETER zijn, maak ik speciaal voor hun een nieuwe "Eindtijdberichten"-topic aan opdat de belangstellenden van mijn site Eindtijdberichten kunnen blijven volgen.

 

Eindtijdberichten 22

200 comments:

 1. Betreffende Daniël 7

  Overheden regeren meer en meer in overeenstemming met wat opiniepeilingen zeggen. Niet God maar het volk is soeverein. Er is een nieuwe moraal ontstaan, waarin alles draait om de mens en zijn begeerten. Wat eerst immoreel en abnormaal was, wordt nu algemeen geaccepteerd: vrije abortus, homohuwelijken in strijd met Gods instelling van het huwelijk, discriminatie jegens hen die God willen blijven dienen, en het aanmoedigen van alles wat tegen Gods wil in gaat. De komende antichrist zal in staat gesteld worden dit alles te doen (of zoals vers 25 het zegt, "de tijden en de wet zullen in zijn macht gegeven worden").

  Is dit alles geen reden om ontsteld te zijn? Ja, maar toch blijft ook dan gelden dat er geen reden tot wanhoop is. Het is immers onze troost en bemoediging dat de mogelijkheid om de tijden en de wet te veranderen "in Zijn macht gegéven worden". God regeert en alles blijft in Zijn hand.

  Dit proces van verandering kan slechts voor een beperkte tijd doorgaan. Het kan wel een lange tijd duren, en erger en erger worden, of zoals vers 25 het zegt: het zal zijn "voor een tijd en tijden en een halve tijd" . Maar juist wanneer het erop gaat lijken dat de antichristelijke machten de overwinning behalen, zal God er plotseling een eind aan maken. Halverwege een tijdsperiode zal dat proces afgebroken en tot een halt gebracht worden. De tijd zal verkort worden omwille van de uitverkorenen. Zoals we lezen in vers 26, "dan zal de vierschaar (dat is: het hemelse gerechtshof) zich nederzetten, en men zal hem (dat is: satan en zijn handlangers) de heerschappij ontnemen en hem verdelgen en vernietigen tot het einde". Wat een bemoediging, wat een geweldig vooruitzicht voor de toekomst voor hen die zich blijven vastklemmen aan Gods beloften, en zich één met Christus mogen weten door het geloof in Hem!

  Wij leven in een heel andere wereld dan Daniël. In deze wereld zijn wij, vers 27, als "het volk van de heiligen van de Allerhoogste", vreemdelingen. We zijn vreemdelingen, omdat we door Gods genade bij zijn volk behoren, bij hen die door Hem apart gezet en dus heiligen zijn. Dat betekent dat wij in deze wereld geroepen zijn te leven in de verwachting van het eeuwige Koninkrijk van God.

  We weten niet wanneer dat Koninkrijk er in volmaaktheid zal zijn. We kunnen niet uitrekenen wanneer we op de helft zullen zijn van die tijdsperiode die afgebroken zal worden. We weten echter wel dat God er halverwege een einde aan zal maken. Zo leven we in verwachting en letten we op de tekens van de tijd. Niet berekening maar verwachting mag het volk van God kenmerken; een volk dat blijft bij de belijdenis dat deze wereld de wereld van onze Hemelse Vader is. Zelfs in die laatste dagen is dit nog altijd de wereld van onze Vader in de hemel, of, zoals Hij in de verzen 9 en 13 genoemd wordt, de "Oude van dagen". Hij is het die de datum voor de Dag van het Laatste oordeel al heeft vastgesteld.

  We kunnen moed putten uit dit bijbelboek. Zo lezen we in vers 13 en 14 dat aan iemand als een Mensenzoon de heerschappij en eer en koninklijke macht gegeven werden, zodat alle volken en natiën en talen Hem dienen zullen. Dat betekent, dat Jezus Christus Koning is. In vers 27 wordt iets soortgelijks gezegd, namelijk dat "het koningschap, de macht en de grootheid van de koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan 'het volk van de heiligen van de Allerhoogste'"! Dit betekent dat Christus en zijn kerk één zijn. Wie door het geloof in Christus is ingelijfd, behoort tot zijn kerk.

  De ongelovige en de daardoor zo anders geworden wereld wordt bij het Laatste Oordeel veroordeeld. Zij die echter tot Christus behoren, door Zijn bloed verlost zijn en met een door de Heilige Geest gewerkt geloof in Hem ingelijfd zijn, zij zullen eeuwig met Hem regeren over Gods schepping.  ReplyDelete
 2. Moslims vermoorden moslims en vernietigen moskeeën Beroemde minaret Aleppo verwoest

  ReplyDelete
 3. EIW: Dus hier komt 'Das Vierte Reich'. Een kat verliest wel z'n haren maar nooit z'n streken:

  Duitsland moet Europa tot politieke unie transformeren...

  ReplyDelete

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.