Tuesday, April 16, 2013

Over Jodenhaat, foute seks, Demmink en meer

Beste Gretha, mijn stukjes waren niet direct op jou gericht, maar ik gebruikte wel jouw eerdere reactie als ‘ophangpunt’ ervoor.

Ik schreef het namelijk met INGEHOUDEN VERBOLGENHEID jegens de INTRIGANT en JODENHATER en LAFAARD “knowtoomuch”, die als een menselijke DUIVEL op deze site is neergestreken om hier zijn satanische keutels te produceren, die hij elders op het internet niet meer kwijt kan.

Zonder iedereen te veroordelen die een pseudoniem hanteert, waag ik het om heel speciaal “knowtoomuch” eruit te pikken als iemand die heel bewust onder een valse identiteit zijn desinformatie (leugens vermengd met waarheid) over “de Joden” verspreid.


Er zijn Joden en Joden: religieuze Joden, die hun religie baseren op de Thora http://nl.wikipedia.org/wiki/Thora en de Talmoed http://nl.wikipedia.org/wiki/Talmoed , en Joden die in van alles en nog wat, of helemaal nergens in geloven, en die daarin niet verschillen van bijvoorbeeld Nederlanders of Duitsers, met dit verschil dat weinig tot geen Duitsers of Nederlanders graag Joden zouden willen zijn, omdat het Joodse volk het meest vervolgde- en meest gehate volk op aarde is.

Daarom hebben de Joden ook (eindelijk weer) een eigen land, dat helaas van meet af aan heel DUBBEL werd gesticht, door Joden die gemene zaken ma(a)k(t)en met de NWO-GANGSTERS van deze wereld.
Het goede wordt in deze wereld altijd misvormd door het kwade:
http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2013/04/the-occult-state-of-state-of-israel.html

http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2013/04/the-sixpointed-star.html
 
Dat is het aspect van WAARHEID waar “knowtoomuch” op voortborduurt om vervolgens te suggereren dat ALLE Joden niet zouden deugen.

Vanuit mijn Bijbelse visie en informatie weet ik dat slechts een derde deel van het Joodse volk hun messias zal erkennen als hij weder zal keren, die ooit als ‘man van Nazareth’ te midden van hun leefde, afgewezen werd door de Joods-religieuze gevestigde orde, verraden werd aan de Romeinen die Hem kruisigden, terwijl Hij onschuldig was, en die opstond uit de dood, wat ik bevestigen kan, want zonder zijn opstanding uit de dood was het NOOIT mogelijk geweest dat ik als voormalige ATHEÏST tot geloof zou hebben kunnen komen, nadat ik eerder al stap voor stap tot de ontdekking was gekomen dat de ‘evolutie-THEORIE’ louter gebaseerd is op WAAN-zin.

De ergste antichristen zijn mensen die van hun geloof af zijn gevallen en die in het kamp van de tegenstander van de God van de Bijbel terecht zijn gekomen.

Zij waren ingewijd in de waarheid van de Bijbel, maar wegens allerlei redenen heb ze zich van die waarheid afgekeerd, en zijn ze tegenstanders daarvan geworden, en hebben ze zelfs een missie-drang om dat aan andere mensen trachten op te dringen, en vooral als ze weten dat er mensen zijn die daar tegen in gaan, en die bereid zijn om spot en hoon te trotseren om medemensen te informeren over die Bijbelse waarheid.

Jij zegt; “Het is wel duidelijk wij beiden komen hier niet”, maar ook zeg je; “het is te hopen dat de man uit Nazareth gauw wederkeert om hier op deze Blauwe Planeet wat het zou kunnen zijn, maar eens orde op zaken komt zetten”.

Ik kan je GARANDEREN dat ‘die man van Nazareth’ dat zal gaan doen, en ook kan ik je verder vertellen dat de aarde GEEN PLANEET is, maar het CENTRUM is van het universum, en dat alle hemellichamen TER WILLE van die aarde zijn geschapen.

Belachelijk verhaal?

Verdiep je dan maar eens in deze informatie: The fallacy of the rotating earth – Het bedrog van de draaiende aarde http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2013/04/the-fallacy-of-rotating-earth-het.html

Deze hele wereld wordt achter de schermen bestierd door de grootste LEUGENAAR aller tijden, die de Bijbel Satan, de duivel noemt en die ook wel bekend is onder zijn naam Lucifer, wat lichtbrenger betekent, wat hij zeker ooit was…maar al lang niet meer, want hij zou beter duisternisbrenger kunnen heten.

Deze Satan is degene die de mensen van de NWO inspireert tot het komen van hun vreselijke MISDADEN, wat geen normaal mens kan bedenken, doch alleen hele VERROTTE mensen, die hun ziel aan die duivel verkocht hebben in ruil voor veel GELD en MACHT en SEKS en zo meer.

Met name het aspect SEKS is belangrijk, want seksualiteit is geschapen met als doel om twee mensen die van elkaar houden te bewegen tot de CREATIE van een nieuw en UNIEK menselijk wezen (of zelfs meerdere, indien het om tweelingen of meerlingen gaat), naast dat men ook naar hartelust ervan mag genieten.

Deze gave van seks, die de mensen boven de engelen is geschonken, wordt echter van meet af aan misbruikt door deze gevallen engel, die Satan is, met als doel om mensen tot afvallig en corrupt en misdadig gedrag te bewegen.

Ieder normaal mens veroordeelt pedofilie.

Dat heeft niets met liefdevolle seksualiteit te maken, maar met SMERIGE LUSTBELEVING van een “volwassene” ten koste van een kind, dat zeker wel in aanleg seksuele gevoelens heeft, maar daar nog niet rijp voor is, waarom het ook nog een KIND is.

Wel moet ik “knowtoomuch” nageven dat hij in mijn ogen niet helemaal van de weg af is geraakt als het over homoseksualiteit gaat, want deze vorm van “seksualiteit” mist volledig haar doel, omdat een kind snapt dat een penis niet geschapen is voor een anus, of voor de mond of de handen van een andere man, doch UITSLUITEND bedoeld is voor penetratie in de vagina van de vrouw, die met één man in liefdevolle trouw leeft, met als doel dat daar nageslacht van komt.

Evenzo is de vrouwelijk versie van homoseksualiteit grote waanzin omdat deze “seksualiteit” slechts een vorm van MASTURBATIE is met de hulp van het lichaam van een mens die van dezelfde sekse.

Onder invloed van pornografie, wat tegenwoordig zeer gemakkelijk via het internet te verkrijgen is, wordt gesuggereerd dat “als het goed voelt, dat het dan goed is”.

Wie had zich ooit druk gemaakt over ene Joris Demmink http://nl.wikipedia.org/wiki/Joris_Demmink indien deze man gelukkig getrouwd zou zijn geweest met één vrouw met wie hij een liefdevolle en respectvolle relatie zou hebben, terwijl als “product” van hun relatie er kinderen zouden zijn, waarover hij samen met zijn vrouw het beheer zou hebben (gehad), met als doel om deze kinderen succesvol tot waardevolle burgers van dit land op te voeden, die op hun beurt in staat zijn om succesvol een partner te vinden om daarmee zich voort te planten, waarna het verhaal zich in positieve zin herhaalt?

De reden dat hij in opspraak is gekomen is omdat hij ervan wordt verdacht jongens te hebben verkracht (wat een combinatie is van twee zonden: homofilie en pedofilie), en van nog ergere zaken, zoals het getuige zijn van moord op zo’n (wees)jongen die voor zijn ogen zou zijn verkracht op een vreselijke manier, wat niets met normale seksualiteit te maken heeft en ZELFS niet met bestialiteit, maar met een vorm van SATANISME!

Van welke studenten vereniging was Joris Demmink lid?

De Leidse Studenten Vereniging ‘Minerva’http://nl.wikipedia.org/wiki/LSV_Minerva

Deze Rooms katholieke club staat uiteraard onder invloed van de Jezuïeten, zoals elke Roomse Katholieke instelling onder invloed staat van deze sinistere club mensen, met aan het hoofd de duivelse ‘zwarte paus’, die momenteel Adolfo Nicolás is. http://nl.wikipedia.org/wiki/Adolfo_Nicol%C3%A1s

Deze club SEKSUEEL GESTOORDE MANNEN zijn de grote VERZIEKERS van deze wereld!

Het is mij wel duidelijk dat Joris Demmink op basis van die Roomse gestoorde moraal tot zijn vermeende misdaden kon komen!

De God van de Bijbel verbiedt seks ABSOLUUT NIET!

INTEGENDEEL!

Maar wel dient seksualiteit te geschieden binnen het kader van een relatie van één man en één vrouw die van elkaar houden en die VERANTWOORDELIJK willen zijn t.o.v. elkaar en hun maker, en die het zeer voor lief nemen indien van hun seksuele activiteit kinderen het resultaat zijn.

ELKE andere vorm van “seksualiteit” leidt tot psychische en lichamelijke beschadigingen, en wie denkt dat (bijvoorbeeld) orale “seks” ‘geoorloofd en veilig’ zou zijn die leest dit maar eens: http://torahcodes-mn.blogspot.nl/2012/02/plague-of-oral-sex.html

Wie nu denkt dat God een tiran zou zijn die mensen ‘treitert’ met hun geschonken seksualiteit, die moet het volgende bedenken:

Ervoer men dat ook als zodanig toen men nog een kind was en men helemaal geen verlangen had naar seksualiteit?

Ik stel dat mensen door Gods vijand psychisch worden MISVORMD opdat ze naar de ILLEGALE vorm van “seksualiteit” gaan verlangen (lust in plaats van liefde, overspel, hoererij, homofilie, biseksualiteit, pedofilie, bestialiteit enz.) waardoor ze vervolgens niet meer in staat zijn om op een evenwichtige en harmonieuze wijze te kunnen komen tot een liefdevolle relatie met iemand van de andere sekse, om samen met die persoon middels de door God geschapen seksualiteit tot de vorming van een liefdevol gezin te komen, dat een zegen voor de maatschappij is.

Satan wil GESTOORDE mensen, die op hun beurt andere mensen gestoord maken!

Zo wreekt hij zich op zijn maker, die hem tot ‘persona non grata’ heeft verklaard, na zijn opstand tegen Hem.

Satan is de grote “spelbederver” en de SMEERLAP, die mensen aanzet tot de meest GORE EN SMERIGE daden, waar die mensen overigens wel verantwoordelijk voor zijn, omdat ze instemmen met de duistere influistering van die duivel, die mensen tot misdaden aanzet.

Joris Demmink MOET in zijn jeugd ZELF het slachtoffer van seksueel misbruik zijn geweest!

God maakte hem NIET om seksuele misdaden te plegen!

Hij was ooit de lieveling van zijn ouders, zoals elk normaal kind, al is het de vraag of dit een aanname van me is, want het kan zeer goed het geval zijn dat het via zijn ouders al fout ging.

Tot slot zeg ik dat ik “knowtoomuch” niet haat, maar wel zijn leugens over de Joden, al is niet alles onwaar wat hij beweert.

Maar hij schrijft zijn meningen en insinuaties vanuit zijn vertroebelde kijk op dit volk, dat er NOOIT was geweest indien de God van de Bijbel niet de oorzaak was geweest van dit volk.

God is namelijk ZELF een Jood (de man van Nazareth)….en DAAROM wordt Hij ook door velen gehaat of ontkend en geminacht en verworpen, dit tot schade en schande voor diegenen die dat doen.

Aan Hem trouwens het oordeel, en niet aan mij.

Ik heb Hem echter lief!

Ziekelijke Jodenhaat op Klokkenluideronline

3 comments:

 1. Gretha, er bestaat niet zoiets als ‘de Duitsers’ of ‘de Nederlanders’ en ik ben het niet met je eens dat ‘knowtoomuch’ zo zuiver op de graat is, gezien zijn grimmigheid waarmee hij me aanvalt en probeert karaktermoord te plegen.

  Jij zegt dat alleen de waarheid ons kan redden, en dat klopt, en die waarheid heeft een naam en is een persoon, die zei; “Ik ben de weg en waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door mij”.

  Ik weet wie wèl de schuld zullen krijgen van alle ellende: de Joden en de mensen die in de Joodse ‘man van Nazareth’ geloven.

  Je beseft nog niet dat de grootste vijand van het Duitse volk en van het Nederlandse volk en van ELK volk op aarde, de Rooms katholieke CULT is, wat een façade is waarachter het Romeinse rijk schuilgaat.

  Elke Paus is namelijk KEIZER en spiritueel leider tegelijk: http://www.encyclo.nl/begrip/pontifex%20maximus

  http://one-evil.org/content/entities_title_pontifex_maximus.html

  Adolf Hitler werd destijds gestuurd door dat rijk om met name het protestantse en evangelische deel van de bevolking van Duitsland te vernietigen, ten gunste van het Rooms katholicisme, en ten nadele van de Joden, behalve die Joden die met de Roomse “kerk” samenwerkten.

  Daarom moest Pruisen van de kaart verdwijnen, nadat het eerder al was opgenomen in het Duitse Rijk, wat pas sinds 1870 bestaat.

  Iedereen denkt dat het huidige Duitsland een legitieme staat is, maar “De Bondsrepubliek Duitsland” is een product van de VS, en indirect van het Vaticaan, omdat de VS zelf in handen is van die “kerk”=het Romeinse rijk.

  Dat heeft alles te maken met geld=macht; Wat Xandernieuws vergat te melden http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2013/04/wat-xandernieuws-vergat-te-melden.html

  In feite bestaat het Duitse rijk nog steeds, maar is dat dus ILLEGAAL vervangen door de VAZALstaat van de VS=van het Vaticaan, die heet; “De Bondsrepubliek Duitsland”.

  Destijds gaf slechts het opperbevel zich over, maar NIET het legitieme staatshoofd…die was ‘m namelijk (en andere nazi’s) met hulp van het Vaticaan stiekem met Eva Braun naar Argentinië gesmeerd, de wereld achterlatende met de LEUGEN dat hij zelfmoord zou hebben gepleegd.

  Nederland is er niet beter aan toe: How the Netherlands became a Jesuit-run country http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2012/09/how-netherlands-became-jesuit-run.html

  Josef “Stalin” was overigens een Georgische JEZUÏET en stond direct onder bevel van de toenmalige ‘zwarte paus’, de leider van die SATANISCHE club.

  President F.D. Roosevelt en Winston Churchill voerden ook precies de plannen uit van de Roomse SATANSKERK!

  Het doel lag toen nog in de toekomst: te komen tot een “verenigde staten van Europa”, en daarna een “verenigde staten van de wereld”, met een werelddictator aan het roer, die in dienst zal staan van het Vaticaan=het Romeinse rijk.

  Die werelddictator in spe is volgens mij Barack Hoessein Obama, die eigenlijk Frank Marshall Davis junior zou moeten heten, o.i.d., omdat Frank Marshall Davis de werkelijke vader is van “Obama”.

  De huidige paus Franciscus is volgens mij de geestelijke leider van dat naderende wereldrijk.

  Het gaat helemaal niet meer zo om Duitsland, of zelfs niet meer om de VS van Amerika of Europa: het gaat om DE WERELD en alle landen tezamen, die tot één “land” zullen worden gevormd!

  Daartoe dienen eerst nog wel een paar dingen te gebeuren: de vernietiging als wereldmacht van Rusland en China en in mindere mate ook de vernietiging van de kernmachten India en Pakistan en Noord-Korea.

  Dat zal gaan lukken….ten koste van miljoenen doden, maar dat hebben die SCHOFTEN ervoor over!

  Zelf zitten ze dan diep onder de grond in hun bunkers en komen ze naar boven als de oorlog voorbij zal zijn.

  Menselijk gezien is het HOPELOOS, maar wie vertrouwt op de “man van Nazareth” heeft NIETS te vrezen.

  Hanss
  16 april, 2013 at 15:12

  ReplyDelete
 2. realcurrencies, je hebt kennelijk moeite om BEGRIJPEND te lezen.

  Ik heb op deze site al meermaals uitgelegd dat ‘slechts’ een derde deel van het totale Joodse volk gered zal worden door hun messias, die de “man van Nazareth” is.

  TWEE DERDE DEEL= de overgrote meerderheid zal het dus geen BIET kunnen schelen of de duivel of God hun leidt…als ze maar kunnen doorleven zoals ze dat gewend waren, zoals straks ook de meerderheid van de wereldbevolking.

  M.a.w: ja ik weet hoe VERZIEKT helaas een deel van het Jodendom is, maar dat ze (nog) niet in de “man van Nazareth’ geloven is iets wat God zelf zo heeft gestuurd.

  Dat iemand überhaupt in Hem KAN gaan geloven is ook zijn zaak, en daar doet een mens niets aan toe of aan af.

  God leidt werkelijk ALLES: niets is toevallig, en toevallig bestaat niet.

  Hanss
  16 april, 2013 at 15:40

  ReplyDelete

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.