Tuesday, May 28, 2013

De paus is een alverzoener - de hoofdvoorwaarde tot behoud

De Heer Jezus Christus heeft heel duidelijk gemaakt wat de hoofdvoorwaarde tot behoud=redding is:

Laat de kinderen tot Mij komen

 Marc. 10:13-16

13 De mensen probeerden kinderen bij hem te brengen om ze door hem te laten aanraken, maar de leerlingen berispten hen. 14 Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen: ‘Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. 15 Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.’ 16 Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen.

LAAT DE KINDEREN TOT MIJ KOMEN EN VERHINDERT ZE NIET WANT VOOR ZODANIGEN IS HET KONINKRIJK GODS

Zie ook:  Jezus en kinderen

Onlangs plaatste ik dit bericht op mijn site onder het topic Eindtijdberichten 24:
Xandernieuws ging hier dieper op in in het (goede) artikel Paus Franciscus: Jezus heeft iedereen verlost, ook atheïsten


Nu is het ironisch dat ik dit artikel goed noem, want dat vind ik, terwijl ik zelf al sinds medio mei 2009 als gelovige in de Heer Jezus Christus ONWELKOM ben op Xandernieuws, nadat ik met "Xander" een conflict kreeg over de alverzoeners die op zijn site door hem de hand boven het hoofd werden gehouden, TEN KOSTE van volgelingen van de Heer Jezus Christus zoals ik.


Bovendien vond "de heer Xander" (hij heet helemaal niet Xander, maar Sander) dat ik teveel over "hel en verdoemenis sprak op zijn site, terwijl ik het juist veel over de Heer Jezus had, die ons wil redden van ZIJN TOORN, want een mens kan JEZUS (Jezus in hoofdletters is GOD) op twee manieren tegengekomen: als de meest zachtmoedige, lieve en vriendelijke persoon die er bestaat.....of als de meest MEEDOGENLOZE persoon die er bestaat die de macht heeft om mensen en engelen voor ALTIJD verloren te laren gaan in ZIJN hel, waar Hij (na het oordeel en vonnis) NOOIT meer naar zal omkijken!

Deze JEZUS ken ik persoonlijk nadat Hij twee keer bij verschillende gelegenheden en op verschillende tijden (eind 1980, januari 1984) deze boodschap tegen me zei: "Hans, je kunt twee dingen doen; zelfmoord plegen, of de Bijbel gaan lezen".

JEZUS wist dat ik dit leven al vanaf mijn 13e ZINLOOS, ABSURD, WREED, BIZAR, GESTOORD, en nog meer ellende vond, omdat de duivel mijn KINDERLIJKE GELOOF van een KLEUTER uit mijn hart had weggeroofd, want ik geloofde één schoolseizoen echt in de Heer Jezus en in ALLES van wat in de (kinder)Bijbel stond, dankzij een kleuterjuf die ik graag mocht op die protestants-christelijke kleuterschool, waar ik als kind van een niet praktizerende (maar op haar manier wel gelovende) Rooms katholieke moeder en een antichristelijke ongelovige vader, naar toe ging, en die zo mooi en meeslepend uit de kinderbijbel kon voorlezen.

Als het aan mijn pa had gelegen was ik niet naar die kleuterschool gegaan, maar naar een openbare niet-christelijke kleuterschool, maar dankzij het feit dat hij destijds als zeeman niet thuis was toen mijn moeder in haar eentje belangrijke besluiten moest nemen over naar welke kleuterschool haar kinderen zouden gaan, koos ze voor de optie van de dichtsbijzijnde kleuterschool, die dus protestants-christelijk was, ook al was ze zelf niet protestants, want mijn pa had haar gedreigd iets aan te doen indien er iets kwalijks met zijn (vijf) kinderen zou gebeuren, en mede daarom koos ze (Goddank) voor de meest dichtbijzijnde kleuterschool, die maar een paar straten verderop van ons toenmalige huis lag, in plaats van voor een openbare kleuterschool die veel verder van huis was.

Dankzij dit besluit kwam ik voor het eerst echt in aanraking met het evangelie en de Bijbel, want mijn moeder mocht van mijn antichristelijke pa ons thuis ook geen geloofszaken leren, al deed ze dat stiekem toch door ons een simpel een kinderlijk gebed te leren (aan de Roomse "onze lieve Heer" gericht, zoals ze dat zelf had geleerd) wat we pleegden te doen voor het slapen gaan, en wat nota bene ten gunste van die antichristelijke pa van me was: "Lieve Heer, wilt u mijn vader sparen voor alle gevaren, en dat hij weer behouden thuiskomen mag. Dank u lieve Heer, amen"

Mijn pa was er namelijk als zeeman meer niet dan wel, en in het begin van zijn huwelijk met mijn moeder was hij soms wel een jaar weg, wat later werd teruggeschroefd tot "slechts" een half jaar en dan een aantal weken of een paar maanden verlof, wat meestal eindigde met gezuip van zijn kant, waarna hij weer blij was dat hij 'opgerot' was naar zee.

Mijn pa was dus iemand die het (zijn) kinderen belette om tot JEZUS te gaan, wat een ZEER ERNSTIGE zonde is, maar dankzij mijn moeder, en dankzij die protestants-christelijke kleuterschool en die charmante juf die ik graag mocht, kwam ik toch als ENIGE van het gezin tot geloof in de Heer Jezus Christus, want mijn twee broers en twee zussen hadden die ervaring niet, en het geloof ging goeddeels aan hun voorbij en zei hun weinig tot niets, en één van mijn zussen vond zelfs de Bijbelse verhalen beangstigend, maar die had ook een heel andere juf dan ik, die blijkbaar de gave niet had om de (kinder)Bijbel goed over te kunnen brengen, al is het natuurlijk ook nog zo dat het moet klikken tussen leerkracht en kind, wat blijkbaar niet altijd geschiedt.

Dat het in mijn geval wel klikte met die ene juf (ook al had ik op die tweejarige kleuterschool in een ander jaar ook een aardige juf, maar met wie het niet zo klikte als met die ene) heeft God-JEZUS achteraf gezien zo geleid, want NIEMAND komt tot geloof, tenzij de Heer Jezus-God dat zo leidt.

Maar op diezelfde kleuterschool lag satan op de loer om dat prille (kinderlijke) geloof van mij de nek om te kunnen draaien, en dat deed hij via het onbijbelse Rooms katholieke fenomeen Sinterklaas.

Maar wat ik benadruk is dat ik zelf een schoolvoorbeeld ben van iemand die als kind in staat was om in de Heer Jezus te geloven, ook al werd dat mij thuis nauwelijks tot niet geleerd.

Toen ik later als "volwassene" tot geloof kwam, nadat ik heel lang zeer cynisch was geweest, ook al leek ik me lachend door het leven te slaan, was in feite een HERSTEL van dat KINDERLIJKE GELOOF, wat de HOOFDVOORWAARDE tot REDDING is!

Volwassenen komen namelijk NIET in de hemel!

Laat me dat uitleggen:

Natuurlijk kan bijvoorbeeld een 100-jarige gered worden, maar alleen als die 100-jarige gelooft ALS een kind.

Een zogenaamd volwassen mens die "moeilijk" tegen God-JEZUS blijft doen, en die het "beter" meent te weten dan HEM, is geneigd om VIJANDIG tegenover zijn schepper te blijven staan.

Ik heb vastgesteld dat zeker "alverzoeners" tot die categorie mensen behoren, die het "beter" menen te weten dan God-Jezus, en daardoor dreigen dit soort mensen voor altijd de 'boot te missen', tenzij ze zich van hun DWALING bekeren.

Een andere dwaling die in het artikel op Xandernieuws wordt besproken is de "eens gered, altijd gered"-dwaling, die mensen ertoe verleidt om er een potje van te maken, met als "excuus" dat ze "toch wel vergeven zijn" en die dus denken alles te kunnen maken, op het satanische en schofterige af.

Zo doet al vanaf het begin van Xandernieuws iemand op die site mee die zich bedient van vele aliassen en die de meest extreme (seksistische en antisemitische) dingen zegt, afgewisseld met bijdragen van "christelijke personages" die wel degelijk zinnige dingen kunnen zeggen, maar ook speelt deze persoon types die de meest vreemde ideeën verkondigen, als iemand die meerdere persoonlijkheden in zichzelf herbergt.

Ik noem bewust de naam van deze persoon niet, want doe ik dat wel dan komt zijn kwaadaardige kant naar buiten en tracht hij me aan te vallen met laster en ergere dingen.

Daar heb ik helaas maar al te veel ervaring mee, en ook met de aanvallen van een met hem bevriende alverzoener, die ook nog eens een 'omgebouwde man' is die mij tot in mijn privésfeer terroriseerde.

Ook diens naam noem ik niet, maar wie mijn belevenissen kennen op het internet, weten wie ik bedoel.

Zie ook:

Extreme reacties met betrekking tot mijn vorige topic elders op het internet


 

Terug naar de paus:

Ik geloof dat de huidige paus de beruchte "zwarte paus" is en dat hij de valse profeet is, en dat "Obama" (net als Hitler destijds) een creatie is van de JEZUÏETEN, waarvan die zwarte paus de baas is, en die machtiger dan de Roomse kerk zelf is, en dat zij de twee "beesten" van Openbaringen zijn, de twee antichristen die in slechtheid niet voor elkaar onder doen, ook al spelen ze allebei een verschillende rol, maar onder dezelfde noemer: Lucifer-satan die zichzelf tracht te rechtvaardigen tegenover zijn maker.


Lees daartoe:

satan is een ALVERZOENER


Het moment dat ze echt in hun verderfelijke rol gaan komen is direct NA de aanstaande opname, waarover Xandernieuws een andere mening is toegedaan dan ik (de zogenaamde mid-trib).
Ik geloof dat "Xander" dat FOUT ziet.

 

The Antichrist is Barack Obama. He is untouchable by man, the only man ever to Fool Israel

 (ik ben het met deze Amerikaanse broeder in het geloof niet eens over diens analyse van "de hoer van Babylon", want dat heeft zeker wel te maken met de VS, maar dat is natuurlijk de Rooms kerk-het Vaticaan, maar verder ben ik het m.b.t. "Obama" wel eens)

 

ULTIMATE DECEPTION; The Black Pope in White

De grote verrassing van de eindtijd: de huidige "witte paus" is TEVENS de "zwarte paus"! Met dank aan deze broeder, die overigens NIET in de opname gelooft.....maar wel in het belang van vervuld te zijn met de Heilige Geest=Jezus in geestelijke hoedanigheid.


Om dit alles te kunnen vatten moet men geloven kunnen als een (aan JEZUS gehoorzaam) kind, dat anderzijds diens VADER dusdanig vertrouwt dat men gedurfde vragen waagt te stellen, zonder bang te zijn voor de toorn van God.

 

 

 Laat de kinderen tot mij komen

2 comments:

 1. De Paus is vooral en bovenal KNETTERGEK!!

  En moet je nagaan: Willem-Alexander and Maximá and Mark Rutte hebben deze IDIOTE fifguur de handen geschud....

  ReplyDelete
 2. Dit schreef ik alweer een hele tijd terug en inmiddels is 'Obama' geen president meer van de VS.
  Maar dat maakt eigenlijk GEEN BAL uit, want het PRESIDENTSCHAP van de VS is HET TWEEDE BEEST en de 'ROME' is het EERSTE BEEST van Openbaring 13 en het maakt niet uit WIE op de 'troon' zit.
  Op dit moment zijn dat Paus Franciscus en President Trump.

  Maar de gemeente/het Lichaam van Christus kijkt niet uit naar de Antichrist en de Valse Profeet, maar naar JEZUS Christus en de OPNAME voorafgaande aan de Tijd van Jakobs Benauwdheid=de Grote Verdrukking.

  Ik geloof inmiddels WEL dat iemand die eens gered is door JEZUS, voor ALTIJD is gered!

  ReplyDelete

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.