Wednesday, May 8, 2013

Obama's duivelse dilemma's rond ingrijpen in Syrië

"Obama heeft eigenlijk geen goede opties in Syrië, blijkt uit een intrigerend verhaal van oorlogsjournalist Dexter Filkins"

The presidency of the US is the 2nd beast of Revelation 13


In Syrië vielen al meer dan 70.000 doden. Obama wordt passiviteit verweten, maar wat kan Amerika doen? De president heeft eigenlijk geen goede opties in Syrië, blijkt uit een intrigerend achtergrondverhaal van oorlogsjournalist Dexter Filkins. 

Filkins, die voor The New York Times uitvoerig verslag deed van de oorlogen in Afghanistan en Irak en daarvoor ook werd bekroond, schetst in The New Yorker de duivelse dilemma's waar Obama in Syrië voor staat. De president noemde het gebruik van chemische wapens een 'rode lijn', maar is steeds voorzichtig geweest over wat hij dan zou doen. Dat lijkt verstandig, want Filkins beschrijft gedetailleerd hoeveel nog onzeker is over wie en wanneer er chemische wapens in Syrië zijn ingezet.'Obama' doet momenteel slechts wat het Vaticaan en de Jezuïeten en de zwarte paus hem opdragen, maar als het hem echt in zijn bol zal zijn geslagen (na de opname) zal hij zich tegen zijn meesters keren, iets wat Adolf Hitler destijds ook poogde te doen, maar waarin hij faalde, omdat hij niet machtig genoeg was, en omdat hij via diezelfde meesters (het Vaticaan en de Jezuïeten) werd tegengewerkt via een andere Jezuïetenknecht in Rusland ('Stalin') en via naties die aan de leiband lopen van het Vaticaan (de VS en Engeland), maar vooral omdat de tijd nog niet rijp was voor de antichrist, en Hitler had over één ding gelijk: de antichrist was hij niet.

Maar de tijden zijn nu anders, en de president van het machtigste land ter wereld zit nu zelf in de positie van Adolf Hitler, wat na een lange aanloop door het Vaticaan en de duivelse Jezuïeten is gelukt, maar eerst moest het Amerikaanse volk zodanig gehersenspoeld (=Rooms worden gemaakt) worden voordat men überhaupt bereid was om een president als 'Obama' te kunnen accepteren.

Daarom speelde de vorige president, George Walker Bush, de rol van zogenaamde echte christen en was hij per saldo de meest dwaze en idiote president die de VS ooit hebben gehad.

Daarna zou elke president die aan de macht zou komen het alleen maar beter kunnen doen, want het slechter doen dan Bush jr. was niet mogelijk.

Maar het kan altijd nòg slechter en beroerder, en dat presteert 'Obama', maar op een zodanige wijze dat nog steeds veel Amerikanen denken dat hij het juist GOED doet, en dat kan allemaal omdat de gelijkgeschakelde massamedia volledig aan de kant van de president staan.

Maar ook is dit mogelijk omdat een belangrijk deel van het Amerikaanse volk gelooft dat 'Obama' inderdaad de antichrist is, en men doet dus niets om dat tegen te gaan, want men gelooft dat het nu eenmaal zo moet gaan met betrekking tot het uitkomen van Bijbelse profetieën.

De meeste in Jezus Christus en de Bijbel gelovende Amerikanen zijn ervan overtuigd dat alleen God(Jezus) 'Obama' kan tegenhouden!

En dat is ook zo!

'Obama' is menselijk gezien niet te stuiten omdat het door satan gestuurde Vaticaan achter hem staat, en het Vaticaan en haar Jezuïeten vertegenwoordigen de grootste macht op aarde: het geestelijke BABYLON!

Syrië zal echter uiteindelijk in handen vallen van 'Obama', nadat Rusland zal zijn uitgeschakeld en China zal zijn geneutraliseerd, maar dit kan alleen maar via een WERELDOORLOG.

Deze NUCLEAIRE wereldoorlog zal na de opname geschieden, maar zal dusdanig beperkt blijven dat het leven op aarde zal kunnen doorgaan, maar pas nadat een 'vredesverbond' met Israël zal zijn gesloten, en nadat alle kernwapens zullen zijn uitgebannen.

Mede hierom zal de toekomstige wereldleider ('Obama') 'een man van vrede' worden genoemd, omdat hij na die verschrikkelijke wereldoorlog weer orde op zaken zal stellen en zelfs 'vrede' in het Midden-Oosten zal bewerkstelligen, en (bijna) iedereen ervan zal overtuigen dat het nodig is om het gebruik van één wereldmunt in te voeren, en dat dit elektronisch via het 'merkteken van het beest' zal dienen te geschieden, en dat iedereen die daar niet aan mee wil doen, automatische een vijand van het systeem zal zijn, en zal dienen te worden geëlimineerd.

Dat Israël in de nabije toekomst een verbond met deze vreselijk figuur zal gaan sluiten, kan alleen maar omdat het seculiere leiderschap van Israël zelf deel van het complot is en niet deugt.


No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.