Saturday, June 15, 2013

Obamaatje is lekker origineel bezig

Time: Amerika en Israël plannen aanval op 18 chemische doelen Syrië
'Volgens National Defense Authorization Act moet Obama gearresteerd worden voor hulp aan terroristen' - Rusland: Rebellen worden gefinancierd en bewapend door Arabische Golfstaten
Door het bewapenen van Al-Nusra/Al-Qaeda in Syrië gaat Obama rechtstreeks tegen de door hemzelf getekende NDAA wet in en zou daarom feitelijk onmiddellijk gearresteerd moeten worden.

Volgens Time Magazine hebben de Verenigde Staten en Israël een plan klaarliggen om 18 chemische wapenopslagplaatsen in Syrië aan te vallen zodra president Assad valt of de rebellen deze wapens in handen dreigen te krijgen. Het Witte Huis zegt inmiddels bewijs voor het gebruik van chemische wapens door Assad in handen te hebben. Volgens Rusland is dit echter een verzinsel om Amerikaanse wapenleveranties aan de Al-Nusra (Al-Qaeda) rebellen in Syrië te rechtvaardigen. Bovendien blijkt uit een NBC/Wall Street Journal peiling dat slechts 11% van de Amerikanen het met Obama's wapenleveranties eens is.

Lees meer...


The presidency of the US is the 2nd beast of Revelation 13
Ach ja....wat moet de wereld met zo'n GEK?

 "Ze hebben me door...."

Nou dien ik als volgeling van de Heer Jezus Christus iedereen lief te hebben, en in principe doe ik dat ook, maar als iemand willens en wetens satan achterna loopt, dan wordt dat wel een stuk lastiger.

Mijn broeders en zusters die leefden gedurende de jaren '30 van de vorige eeuw hadden dat probleem ook, want ze hadden heus wel in de gaten dat GEKKEN als 'Stalin', Mussolini, Hitler en Franco (en meer van dat soort ROOMS katholieke, jezuïtische SCHURKEN) dienstknechten van satan waren en zeker niet van de Heer Jezus Christus, al was het met name Adolf Hitler die rustig de Bijbel citeerde en die zich 'goddelijke volmachten' toedichtte, zoals 'Obama' dat ook geneigd is te doen.

Maar wat men meestal over het hoofd zag was dat de zogenaamde democratisch gekozen leiders van 'de vrije wereld' net zo slecht waren en net zo goed in het complot zaten zoals Winston Churchill en Franklin Delano Roosevelt.

Dat is tegenwoordig niet anders want het LIJKT maar dat de Russen tegenspel geven aan 'Obama', maar achter de schermen is de Russische elite (of die van China...of van Israël) net zo goed bezig om te werken aan het einddoel: de werelddictatuur onder leiding van de antichrist en de valse profeet, de twee 'beesten' van Openbaring 13.

Maar wat voor Jezus-volgers belangrijk is: het schiet op en JEZUS komt eraan!!


Is Obama Starting A War With Syria Just To Distract Us From All The Scandals?

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.