Tuesday, July 30, 2013

Lekker liegen voor 'allah'

Taqiyya, de [islamitische] kunst van leugen en bedrog jegens niet-moslims en Joden


No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.