Sunday, September 15, 2013

En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde

 
Het beest uit de aarde 
En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 


Afgelopen juni gaf de paus nog blijk van een progressiever standpunt ten aanzien van homoseksualiteit. 'Als iemand homo is en de Heer zoekt, wie ben ik dan om hem te oordelen?'

Zie... 


Gay Obama: Is Michelle Obama a Transsexual Man? (Video)

 

 

The False Prophet Like His Boss The Antichrist, Said He Likes Non Israeli Jews, But NOT Israeli Jews 

 

 

America's  foremost  Bible  Prophecy  'Experts'  have BLINDED   a   whole   generation    with   many   false teachings

 

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.