Thursday, October 3, 2013

Wat Xandernieuws vergat te melden 2Op zich is dit een goed artikel, maar nog steeds benoemt Xandernieuws niet de ware vijand;


 HET VATICAAN en de JEZUÏETEN, en de HOOGSTE JEZUÏET, de zogenaamde 'ZWARTE PAUS', die momenteel (heel uniek!) TEVENS de PAUS is!


Het hele begrip 'Nieuwe Wereld Orde' is een VAGE en LOZE kreet, als niet wordt duidelijk gemaakt door WIE deze NWO wordt aangestuurd.

Punt één natuurlijk door SATAN zelf, en direct daaronder door de leider van de Jezuïeten, en dat is op dit moment de Paus.

'Obama' (Frank Marshall Davis jr.) staat in DEZELFDE positie tot deze Paus als destijds Adolf Hitler of Jozef Stalin, want beide waren deze dictators in dienst van het Vaticaan, hoe tegenstrijdig dat ook mag lijken, want ogenschijnlijk waren ze elkaars vijanden tijdens de tweede wereldoorlog, maar dat was maar SCHIJN!

De VS en Groot-Brittannië waren zogenaamd de 'goeden', maar ook deze twee landen werden en worden aangestuurd door het Vaticaan.

Het doel was om te komen tot de oprichting van de Verenigde Naties, dat volledig (in het geheim) in dienst staat van het Vaticaan.

Frankrijk werd aan dit doel opgeofferd, maar ook Nederland, wegens de Franse- en Nederlandse koloniën, die middels de oorlog in handen werden gespeeld van de VATICAANSE NWO en ook ging het om de beschikking over de grondstoffen.

Ook ging het om belangrijke Britse- en Franse mandaatgebieden in het Midden-Oosten, zoals Syrië en Libanon (Frankrijk) en Palestina (Groot-Brittannië), die kort na de oorlog 'onafhankelijk' werden, en Egypte 'ontworstelde' zich wat later aan de Britse overheersing.

Alles maar relatief, want de ware macht zit daar waar het geld zit, en het Vaticaan is de RIJKSTE organisatie ter wereld, ook al speelt men de rol van de relatief armlastige 'kerk'.

Een ander groot doel van de tweede wereldoorlog (naast het uitroeien van zoveel mogelijk Joden en ware Christenen, en het kapotmaken van het protestantisme) was het streven naar de totstandkoming van "de verenigde staten van Europa", wat niets anders is dan de heropstanding van het Romeinse Rijk onder de blauwe MARIAvlag met de 12 gele sterren, met Duitsland als belangrijkste spil, dat na de oorlog een bestuurssysteem en indeling van het land kreeg opgedrongen naar Amerikaans (=VATICAANS!) model, en wat een ILLEGALE situatie is, want officieel is het Duitse Rijk nog van kracht, maar dat mogen de Duitsers vooral niet weten.

Dat maakt ook allemaal niet uit, want ook het voormalige Duitse Rijk diende het Vaticaan, en zo kon uiteindelijk ook een verschrikkelijke man aan de macht komen als Adolf Hitler, die echter VOLLEDIG aan de leiband van het Vaticaan liep, en die na 'bewezen diensten' aan het eind van de oorlog naar Argentinië mocht vluchten, terwijl zorgvuldig de LEUGEN in stand werd gehouden dat Adolf Hitler zelfmoord zou hebben gepleegd.

De uitkomst van de tweede wereldoorlog was de opkomst van de grootmacht Amerika, wat echter volledig in dienst staat van het Vaticaan, zij het dat men binnenlands lange tijd werd tegengehouden door de grote gemeenschap van Amerikaanse ware Christenen, die ook nu nog een rol van betekenis spelen, maar in steeds mindere mate, omdat qua politiek de VS reeds volledig in handen is van het Vaticaan.

Heel Zuid- en Midden Amerika is Rooms-katholiek en dus in handen van het Vaticaan, en de hele islamitische wereld is van het Vaticaan, omdat de islam een uitvinding van 'Rome' is.

Stalin en Mao Zedong waren in het geheim dienstknechten van het Vaticaan, en het marxisme en het communisme zijn ook uitvindingen van de Jezuïeten, en dus van het Vaticaan, wat betekent dat Rusland en China middels de macht van het geld in handen zijn van het Vaticaan, al lijkt het dat Rusland en China vijanden zijn van 'het westen'.

Het enige land wat nog niet volledig onder controle is van het Vaticaan is Israël.

Israël heeft weliswaar een seculiere regering, en het maakt niet uit of het 'links' of 'recht' wordt bestuurd, maar Israël is het ENIGE land op de hele wereld dat de God van de Bijbel (=JEZUS!) als van HEM beschouwt.

En dáár gaat het HELE CONFLICT in deze wereld om: Satan die middels het Vaticaan de wereld bestuurt (en in toenemende mate, en straks via de antichrist en de valse profeet) en anderzijds God, die steeds meer Joden wakker schudt om hun duidelijk te maken dat de baas van hun land God zelf hoort te zijn, ook al zal het bij een minderheid blijven steken (een derde deel), maar hoe dan ook maakt God zich vanwege die minderheid ontzettend kwaad op de seculiere, VERRADERLIJKE leiders van het land, die straks een dodelijk verbond met de VATICAANSE NWO zullen sluiten, met 'Obama' als de uitvoerder daarvan.

Vanuit het profetische woord van de Bijbel weten we waarop het zal gaan uitlopen: de GLORIEUZE wederkomst van JEZUS Christus en de uitschakeling van Satans wereldmacht!

Dit soort uitleggingen mistte ik in het artikel van Xandernieuws.


"The only new thing in this world is the history you don't know" Part1

www.youtube.com/watch?v=gNh_CBiMOGE
Sep 28, 2013 - Uploaded by joggler66
"The only new thing in this world is the history you don't know" Part1. <a href="/channel/UCGYJKn ...

"The only new thing in this world is the history you don't know" Part2

www.youtube.com/watch?v=ZmGuDwsUnK4
Sep 29, 2013 - Uploaded by joggler66
"The only new thing in this world is the history you don't know" Part1 http://www.youtube.com/watch?v ...
NEW WORLD ORDER - THE HIDDEN HAND REVEALED

www.youtube.com/watch?v=GDQXn9Al8ME
Oct 1, 2013 - Uploaded by Adam 1984
Check Out The Website Links http://theunhivedmind.com/UHM/ http://www.spirituallysmart.com/ http ...
Pre Wrath Rapture?

    1 comment:

    Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.