Thursday, March 6, 2014

MAXIMA ONTVLUCHT NEDERLAND
Allemaal wakkere mensen hier en ze beseffen allemaal dat het VATICAAN en de Jezuïeten en de hoofd-Jezuïet, de Paus, die naast de ‘witte paus’ tevens de ‘zwarte paus’ is, hier achter zitten namens LUCIFER, ofwel DEN DUIVEL.

Het is verheugend dat men op deze site intelligent en WIJS genoeg is om de puzzelstukjes op z’n plaats te leggen en om in te zien dat SATAN weet dat hij DONDERS WEINIG TIJD nog heeft om MAXIMAAL te kunnen MOORDEN EN VERNIETIGEN voordat deze schurk door zijn grootste en machtigste VIJAND, de schepper van hemel en aarde, ook wel bekend als GOD, en bij ingewijden bekend als de man die na een WALGELIJKE DOOD AAN HET KRUIS, opstond uit de dood, en die terug zal keren om dit HELE VERROTTE SYSTEEM, dat door VERROTTE MENSEN in stand wordt gehouden, omdat ze in de GREEP zijn van die SATAN, die zich voordoet als een ENGEL VAN HET LICHT via het Vaticaan en via ZIJN paus, AAN GORT TE SLAAN en deze schurk (Satan) in de (hete) afgrond wordt gesmeten!!


Ja, ik heb het over de man van Nazareth, die eens in de hoedanigheid van wie Hij WERKELIJK IS (God) maar liefst ZES MILJARD mensen VERZOOP, nadat Hij die mensen 120 jaar de tijd had gegeven om zich AF TE KEREN (te bekeren) van hun WALGELIJKE levensstijl en van hun boosaardige opvattingen, en die slechts ACHT mensen redde van die VERZUIP-eliminatie middels een enorm gevaarte van hout op droog land, wat later de beruchte ARK VAN NOACH is gaan heten.
Nou, deze God dus, gaat terugkeren naar zijn EIGEN schepping om ORDE op zaken te stellen, maar eerst laat hij twee ABSOLUTE SCHOFTEN voor de duur van ZEVEN JAREN huishouden op aarde, opdat duidelijk zal gaan worden WIE aan ZIJN kant zullen staan en wie aan de kant zullen staan van die twee SCHOFTEN die namens het SATANISCHE VATICAAN zullen opereren.
Ik ben blij dat de mensen hier weten hoe de vork in de steel zit…dat doet een mens GOED!
En voor wie het nog niet weten:
Relax people, we only want to KILL you Ark van Noach op de berg Ararat

 

Een DUIVELS koningshuis en een schijnbaar verloren zaak

 


No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.