Tuesday, April 8, 2014

Moord op Jezuïet in Syrië; fascistische VN trekt ineens haar GORE SCHEUR open

De in Syrië omgebrachte Jezuïetische pater Frans van der Lugt

VN-chef veroordeelt moord op pater


VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft zijn afschuw uitgesproken over de moord op de Nederlandse pater Frans van der Lugt in Syrië. Hij noemt het "een onmenselijke daad tegen iemand die de Syrische bevolking heldhaftig geholpen heeft". Ban roept de strijdende partijen in Syrië op om burgers te beschermen.
De 75-jarige jezuïet Van der Lugt werd gisterochtend in Homs doodgeschoten door één of meer gemaskerde mannen. Niet duidelijk is wie achter de moord zit.
Alom is geschokt gereageerd op de moord op de pater. Onder meer het Vaticaan, de Nederlandse bisschoppen en minister Timmermans hebben de moord veroordeeld.


Uiteraard zeg ik niet dat ik instem met deze moord, want elk mens is kostbaar in God's ogen en ook Jezuïeten kunnen zich in principe bekeren en gered worden door JEZUS Christus, maar het is hemeltergend hoe de VN al die tijd toekeek (en nog steeds) hoe DUIZENDEN NIET-Roomse Christenen werden- en worden VERMOORD (vaak op de meest walgelijke manieren) in Syrië vanwege een IDEOLOGIE die uit de koker komt van de ROOMSE SATANSKERK, de islam!


De SATANISCHE Verenigde Naties is OOK een uitvinding van diezelfde MOORDDADIGE Roomse SATANSKERK, net als de NAVO, en het financiële hart van die ROOMSE SATANSBENDE bevindt zich in 'The City of London'.

Dat was destijds al zo toen Nederland nog rechtmatig eigenaar was van 'Nieuw Amsterdam' en vier oorlogsschepen van de Britten de haven van Nieuw Amsterdam aandeden en het claimden namens de Britse Kroon.

De Britse Kroon dient al heel lang het SATANISCHE Vaticaan, en Nederland had destijds al lang geen ACHTERLIJK koningshuis meer, en het doel van het SATANISCHE Vaticaan was dat op termijn Nederland ook weer een koningshuis zou moeten krijgen, dat trouw het Vaticaan dienstbaar zou zijn.

Dat geschiedde toen de door de Jezuïeten gesteunde Napoleon Bonaparte ons land binnenviel en niet lang daarna een NEP-koningshuis installeerde, waar we NU nog steeds mee zitten opgescheept.

Het is meer dan triest dat het Vaticaan destijds een protestants volk (de Britten) wist op te zetten tegen een ander protestants volk (de Nederlanders) en na diverse zeeoorlogen met de Nederlanders kregen de Britten daar ook spijt van, maar toen was het al te laat en was Nederland Nieuw Amsterdam kwijt, wat nu New York is, en waar nu het SATANISCHE "VRIJHEIDSBEELD" staat, war nota bene een beeld is ter ere van LUCIFER!

Maar het verschil tussen de Britten en de Nederlanders is, dat de Britten al heel lang volledig deel hebben uitgemaakt van het SATANISCHE Romeinse Rijk, behalve de trotse Schotten, en Nederland was alleen beneden de grote rivieren deel van dit Satanische rijk.

Daarboven was het geestelijk niet veel beter, want daar heerste het even zo satanische HEIDENDOM, met goden als Wodan (Wodansdag=woensdag) en Donar (Donarsdag=donderdag), en Satan heeft het daarom maar zo gelaten.

Dit betekende echter wel dat boven de rivieren (zowel in Nederland als Duitsland) het protestantisme gemakkelijker wortel kon schieten, waardoor God ons land ging zegenen en wat de reden is van de 'Gouden Eeuw'.

Maar dankzij Roomse landverraders als "Timmerfrans' en zijn chef Rutte, en al diens voorgangers en het CRIMINELE en FASCISTISCHE "konngshuis', is Nederland weer een verpieterende provincie geworden van het SATANISCHE ROOMS KATHOLIEKE ROMEINSE RIJK!

Het is dus niet verwonderlijk dat ook ons land in koor meehuilt met de ROOMSE VN als één van de satansknechten van de Roomse satanskerk in Syrië wordt vermoord.

Maar "Timmerfrans" hield zijn bek dicht toen de islamitische moordbrigades, die door zijn held, Obama,  worden gesteund, hele volksstammen Syrische Christenen op de meest walgelijke wijzen om het leven brachten.

Frans Timmermans zal ZEKER branden in de hel....tenzij hij zich alsnog bekeert tot de Heer Jezus Christus.


DOOD AAN HET ROOMS KATHOLICISME!

DOOD AAN DE ROOMSE SATANSKERK!

WEG MET DE ANTICHRIST, DE PAUS VAN ROME!

HEER JEZUS, WREEKT U ZICH OP DEZE ROOMSE SATANSBENDE!

Justice will be done... Gerechtigheid zal geschieden...

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.