Sunday, September 14, 2014

En daar heb je dat SATANISCHE Google weer...

Gelukkig kan ik het NOG overslaan, maar voor hoelang nog?

Het CRIMINELE en SATANISCHE GOOGLE, dat samenwerkt met de CIA/NSA, die ooit in het leven werden geroepen door de Amerikaanse overheid dat VOLLEDIG samenwerkt met de ROOMSE SSATANSKERK-GEKTE-PEDOFIELEN en KINDERVERKRACHTINGSCLUB, MOORDENAARSBENDE-GORE JODENHATERS, JEZUS-HATERS, VOLGELINGEN van JEZUS-HATERS, MENSENHATERS, SATANAANBIDDERS, OORLOGSHITSERS, UITVINDERS van de ISLAM en het COMMUNISME, enz. enz...
doet net alsof het ons wil beschermen tegen criminelen, MAAR DAT ZIJN ZE ZELF!

Ze timmeren het HELE internet dicht met hun SATANISCHE ONGEIN, en zorgen ervoor dat ALLE websites terug naar Google rapporteren via COOKIES en andere tracking-software.


Als ik met een redelijk snelle computer bijvoorbeeld de site bezoek van de NOS of Twitter, dan duurt het vaak lang voordat die sites geladen zijn, omdat er zoveel informatie doorgesluisd wordt naar GOOGLE en aanverwante CRIMINELE internetorganisaties!
Met een DUAL-CORE processor en 4 GIGABYTE kan het soms zelfs gebeuren dat mijn PC even 'bevriest' omdat er ZOVEEL informatie heen en weer wordt gestuurd via zulke websites!

Veel website STERVEN van de RECLAMES die ook nog eens werken met die SATANISCHE FLASH PLAYER van Adobe.
Het is allemaal GRATIS, dat wel, maar daar betalen we dan ALLEMAAL een HOGE prijs voor!

NIET het internet opgaan is ook een optie en bespaart veel ergernis, maar zonder het internet wordt je door de VATICAANSE NWO DOM gehouden via de MASSA-MEDIA zoals TV, kranten, radio en magazines, die allemaal in de GREEP zijn van die SATANAANBIDDERS in Rome, die op z'n tijd BABY'S aan LUCIFER offeren of er zelfs iets van OPVRETEN, waar de HUIDIGE Paus officieel voor wordt aangeklaagd en anderen van die SATANSCLUB.

Paus BABBELULLEKES...eh FRANCISCUS, is overigens de ZWARTE Paus van de SATANISCHE Jezuïeten die tevens de rol speelt van WITTE PAUS, wat hem de perfecte ANTICHRIST maakt, de 'IN PLAATS van CHRISTUS', want die GEK denkt dat hij God op aarde is.

GRAAG maakt hij gebruik van 'Obama' de HOMO, die door velen als de Antichrist wordt gezien, waar ik voorheen door gebrek aan kennis ook was ingetrapt, maar zo zit het volgens mij in elkaar:

Paus Fransiscus is de Antichrist, maar hij schikt zich in zijn rol van de Valse Profeet.
'Obama' is de Valse Profeet, maar hij mag zich van het Vaticaan profileren als de Antichrist, en de aandacht afleiden van de echte Antichrist.

De duivel doet alles ACHTERSTEVOREN!

Maar dat mag die gek van God, want anders had God hem ALLANG in de vuurpoel gesmeten!

Vóór mijn bekering was ik ervan overtuigd dat God en de duivel onder één hoedje speelden, en nu weet ik echter BETER, maar waar ik moeite mee heb is dat God (en God is JEZUS) die duivel gewoon z'n gang laat gaan, al wordt hij wel door God TEGENGEWERKT omwille van zijn uitverkorenen en Israël, TERWIJL IK HIER NOG OP AARDE BEN, en NIET in de hemel, want ik ben dit SPELLETJE HELEMAAL ZAT!

"JEZUS SCHIET OP, WANT JIJ HEBT ME HERSENS GEGEVEN en HET VERSTAND OM DIT HELE ZIEKE ZOOITJE TE KUNNEN DOORZIEN en IK BEN DIT HELE TONEELSTUK MEER DAN BEU!"

Dank U voor uw aandacht, amen!"

Doorns en distels bestonden niet in het Paradijs en de duivel heeft ze niet geschapen, maar God=JEZUS, en ik BEGRIJP WAAROM en ook WAAROM deze wereld werd VERVLOEKT, maar ik ben die VLOEK MEER DAN ZAT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ik vind het WALGELIJK om op dezelfde wereld te MOETEN leven als van die LOSGESLAGEN IDIOOT, die de DUIVEL is, en zijn/haar AARDSE trawanten!

 Meneertje/mevrouwtje de duivel, de voormalige PRACHTIGE engel Morgenster/Lichtbrenger

Satan is een ZWAAR GESCHIFTE RANDDEBIEL die echter van God=JEZUS nog even DOOR MAG ETTEREN op aard.

Toen God als JEZUS op aarde was en verzocht werd in de woestijn (en ik ben in de woestijn van Judea geweest, in Israël), werd Hij door zijn EIGEN VANGODLOSGERAAKTE, GESCHIFTE BENGEL op de proef gesteld, waarbij JEZUS (hoe kan het ook anders als je God bent, ook al zag JEZUS scheel van de honger) glansrijk WON van die INTELLIGENTE DWAAS!

JEZUS=GOD manipuleerde SATAN alle kanten op en zorgde ervoor dat ZIJN profetieën in vervulling gingen en dat Hij NIET eerder werd VERMOORD dan aan het KRUIS, wat SATAN uit ALLE macht probeerde te voorkomen en zelfs met behulp van Petrus, die zei dat hij dat wel eens even zou verhinderen.

GA WEG, ACHTER MIJ, SATAN, zei JEZUS tegen Petrus, want Petrus was nog NIET wedergeboren en vervuld met Gods Heilige Geest=God in GEESTELIJKE hoedanigheid.


KORTOM, KORTOM....laat ik maar net weer doen alsof ik GEK ben en dit spelletje meespelen zolang ik in DEZE DIMENSIE ben en door blijf ademhalen.

Lees het volgende maar en wordt een beetje WIJZER, en klik ook op de andere linken:

Wie God niet kent oordeelt over Hem vanuit satan's denken

4 comments:

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.