dinsdag 28 juli 2015

Google cookie TERROR

Click on picture to enlarge


How Google uses cookies

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.