zaterdag 1 augustus 2015

The Pope and Obama are in deep shit
4 opmerkingen:

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.