Monday, November 9, 2015

THE VATICAN, SATANIC, NEW WORLD ORDER

Be Alert, Our Time is Running Short, Time to take Notice, Study and Prepare


Published on Nov 7, 2015
There is simply no better time than now to study in detail the Facts surrounding the continued polarization of political power concentrated in the Hierarchy of the Priesthood of Roman Authority and every private branch that has been exposed throughout recorded history. Simply put, the continued suppression of the Facts are being obfuscated by the Dumbing Down of the public at large and the use of Wickedness in Mass Consumption! There is no more Damned excuse to stay focused on Delusion when there is such brilliant Truth available in the Light of the True Gospel of Jesus of the Protestant Reformation and the Exposure of Jesuit Futurism! Were living with Wickedness that surrounds all aspects of life, its up to us to refute it and find sanity again!Alex Jones: Is The Pope The Devil?

 

 

The MicroChip Invasion, Spy Chips in your home. Over 30 Billion RFIDs made a Year

 

 

Desert Storm commander and war hero: US Army willbe crushed by Russia!

 

 

Germany Syrian refugee crisis: the Germans having doubts about all those refugees

 

 

THE HIDEOUS CRIMES OF THE POPES !!! 

 

 

Jesuit Illuminati - The BLACK NOBILITY

 

 

5 comments:

 1. +joggler66 Jörgen, ik ben het met je eens dat de valse leer van 'futurisme' de aandacht afleidt van the PAUS als de ANTICHRIST.
  Ik geloof in de pre-Tijd van Jakobs benauwdheid-opname, gebaseerd op een andere kijk op de uitleg van 70 jaarweken van Daniél 9 http://www.verhoevenmarc.be/PDF/70-jaarweken-Daniel.pdf zoals jij en anderen dat aanhangen, maar ik ben het met je EENS dat het Pausdom het BEEST is dat van de dodelijke wond genezen is sinds Mussolini het Vaticaan weer tot STAAT verhief in 1929.

  He is ronduit TREURIG om vast te stellen hoe weining gelovigen in de Heer JEZUS Christus, die constant de hemel in willen 'vliegen', besef hebben van het feit dat de Paus, STANDAARD de Antichrist is, ongeacht WELKE Paus aan de macht is.
  Deze huidige Paus is zowel de 'witte' als de 'zwarte' Paus, de leider van de duivelse Jezuïeten.

  Ik weet dat Satan het HAAT als we openbaren dat de Paus de Antichrist (in plaats van Christus) is, en dat 'Obama' (Barry Davis) slechts diens loopjongen is, en in feite ALLE 'wereldleiders', omdat ze de macht van de Paus VREZEN omdat LUCIFER met hem is.

  Satan krijgt overigens van God de RUIMTE om diegenen aan te vallen die dit openbaren als ze vergeten OOK te openbaren dat ALLEEN JEZUS Chrisus de oplossing van het probleem is, want JEZUS is God, gemanifesteerd in het vlees.

  Da wilde ik even kwijt en de groeten van Hans uit Nederland.
  Hans S
  2:53 PM
  +joggler66 Ik zie het als mijn opdracht om met name Amerikanen in te lichten, want Amerika heeft nu dezelfde rol als Hitler-Duitsland in het verleden, en het is ONTSTELLEND om vast te moeten stellen hoe GRONDIG de meeste Amerikanen zijn gehersenspoeld, waardoor ze naar allerlei figuren blijven uitkijken als mogelijke Antichrist, terwijl de Antichrist er al lang is: het PASUDOM/de PAUS.

  Ik merk dat de tegenwerking DIRECT van Satan komt, en hij gebruikt het liefst MEDEGELOVIGEN met als doel om te ONTMOEDIGEN.

  Maar gelukkig zijn er ook wel degelijk mensen die beseffen dat we mensen moeten oproepen om BABYLON te verlaten en toevlucht te zoeken bij de REDDER, de Heer JEZUS Christus.
  joggler66
  3:39 PM
  +Hans S Dank je voor je bericht, maar ik ben het 100% oneens met uw uitleg over Daniel's 70ste week en daar zullen wij nooit dezelfde mening hebben, omdat jij de schrift persoonlijk interpreteerd en ik niet. Punt. Vers 24 is niet open voor interpretatie en toch negeer je dat deel (24 Seventy weeks are determined upon thy people and upon thy holy city, to finish the transgression, and to make an end of sins, and to make reconciliation for iniquity, and to bring in everlasting righteousness, and to seal up the vision and prophecy, and to anoint the most Holy). Ik bid ervoor dat de heilige geest je tot het juiste begrip van deze kwestie leid.
  Hans S
  4:27 PM
  +joggler66
  Dat we het 100% ONEENS zijn over de juiste uitleg van Daniël's 70ste jaarweek, dat wisten we al, en ik ben het overigens EENS met de Vlaming Marc Verhoeven in deze.
  Maar daarom schreef ik je niet: ik benadrukte de OVEREENKOMST aangaande het besef dat de Paus/het Pausdom het BEEST van Openbaring 13 is.

  Waar we het niet over eens zijn is dat je (nog) geen juist onderscheid maakt tussen het volgende: Israel's Kingdom Gospel and Our Grace Gospel http://ezekiel38rapture.blogspot.nl/2015/07/israels-kingdom-gospel-and-our-grace.html

  ReplyDelete
 2. Het profetische woord dient ALTIJD vanuit Israëls standpunt gelezen en geïnterpreteerd te worden, want JEZUS Christus komt niet terug naar Berlijn, Washington of Rome, maar naar JERUZALEM, en dat ligt (niet toevallig) in ISRAËL, zijn EIGEN LAND en zijn EIGEN VOLK.

  Hij zal een DERDE deel van zijn volk redden:

  Zechariah 13:8-9 1599 Geneva Bible (GNV)
  8 And in all the land, saith the Lord*, two parts therein shall be cut off, and die: but the third shall be left therein.
  9 And I will bring that third part through the fire, and will fine them as the silver is fined, and will try them as gold is tried: they shall call on my Name, and I will hear them: I will say, It is my people, and they shall say, The Lord* is my God.

  *(I AM, who I AM)

  Zacharia 13 Staten vertaling
  8 En het zal geschieden in het ganse land, spreekt de HEERE*, de twee delen daarin zullen uitgeroeid worden, [en] den geest geven; maar het derde deel zal daarin overblijven. 9 En Ik zal dat derde deel in het vuur brengen, en Ik zal het louteren, gelijk men zilver loutert, en Ik zal het beproeven, gelijk men goud beproeft; het zal Mijn Naam aanroepen, en Ik zal het verhoren; Ik zal zeggen: Het is Mijn volk; en het zal zeggen: De HEERE is mijn God.

  *IK BEN, die IK BEN

  Ik bid juist dat God, is de JOODSE JEZUS, jou zal tonen, dat je Zijn plannen met ZIJN uitverkoren volk NIET moet verwarren met Zijn plannen met het GEHEIMENIS, wat de gemeente (het LICHAAM) van CHRISTUS JEZUS is, de hemelse bruid van Christus.

  Het OVERBLIJFSEL van zijn JOODSE VOLK zal de kern vormen van zijn AARDSE KoninkrijksBRUID, NA Zijn wederkomst, en Hij zal 1000 jaar Koning op aarde zijn tot aan de laatste keer dat Hij zal toestaan dat Satan de mensen kort zal verleiden tot opstand, en die rebelie zal HIj KRACHTIG neerslaan, waarna het LAATSTE OORDEEL zal aanvangen.
  En daarna komt een NIEUWE HEMEL (universum) en een NIEUWE AARDE, en dan zullen de AARDSE en de HEMELSE BRUID samensmelten, en de Heilige stad, het Nieuwe JERUZALEM zal voor ALTIJD proclameren dat God=JEZUS, die zelf een JOOD is, begon met ZIJN JOODSE VOLK en Zijn JOODSE apostelen.

  Want het HEIL is uit de JODEN!

  PS: ik ben slechts meer dan 31 jaar een volgeling van JEZUS en dat is natuurlijk VEEL KORTER dan dat jij Hem navolgt.

  ReplyDelete
 3. +JoyceBelieves InJesusChrist
  So this means that the POPE is the true POTUS!

  He's in fact the president of the whole world, because he's the Roman Emperor, powered by LUCIFER himself!
  The stupid bastard will rot in hell, and all who serve him!
  JESUS will finish him off, without making His hands dirty.

  ReplyDelete

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.