Monday, May 28, 2018

Satan is bored - Satan verveelt zich


Hanss: "The raptue is just around the corner, and then the sky will be the limit ... besides; I thought you had plenty to do. Well, it's not easy to be preoccupied with continually having to reinvent evil and to persuade those who are under your control to carry out that evil...I could almost feel sorry for you ... but NO! "

Hanss: "De opname komt zo, en dan kan je helemaal los...ik dacht dat je trouwens genoeg te doen had.
Tja, het is niet makkelijk om steeds maar weer nieuwe rottigheid te moeten bedenken en te laten uitvoeren door mensen die jij in je macht hebt...ik zou bijna medelijden met je krijgen...maar NEE!"


Satan verveelt zich - Satan is bored

 

 

 

The world is so filled with evil that it is hard to keep up with it all

2 comments:

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.