Saturday, February 19, 2011

Islam, het kind van RomeHet ontstaan en de ware aard van de religie van de angst, die bekend staat als de Islam, is voor de grote massa met opzet in nevelen gehuld. In de mythe hierover die door duistere krachten in het Vaticaan welbewust in stand wordt gehouden is aan ene Mohammed een hoofdrol toegedacht. Dit stukje geschiedvervalsing (iets waaraan het Vaticaan zich overigens meer dan eens heeft schuldig gemaakt) dient slechts één doel en dat is de ware afkomst van de Islam verborgen te houden.

De aard van dit systeem van onderdrukking kan als volgt worden samengevat: de Islam is niet een op zichzelf staande religie maar een militair systeem dat een religie van de angst toepast om een kadaverdiscipline af te dwingen.

In deze (Engelstalige) video, met als titel: The Islamic Connection, wordt door prof. Walter J. Veith uitgelegd waarom dit zo is en wordt eveneens de oorsprong van de Islam uit de doeken gedaan, waarbij hij de vele opvallende overeenkomsten aantoont met de Rooms Katholieke religie (die ook uit het Vaticaan is voortgekomen). Overeenkomsten die te talrijk zijn om toeval genoemd te kunnen worden. Een voorbeeld: is jou nooit de treffende gelijkenis opgevallen tussen de (vaak zwarte) kleding inclusief de verplichte hoofddoek van Moslimvrouwen in strenge Moslimlanden en het uniform van Roomse nonnen??

Prof. Walter J. Veith legt uit dat zowel de Rooms Katholieke religie als de religie van de Islam slechts dienen om de grote “domme” massa bezig te houden met een religie die gebruik maakt van precies dezelfde symbolen en begrippen die ook door de satanisten in deze wereld worden gebruikt. Uiteraard mogen die miljarden Rooms Katholieken en Moslims dat niet weten.

En daarom is dit een verhelderende lezing voor de oprechte zoeker die diep in zijn/haar hart allang aanvoelde dat hij/zij zich van jongs af aan door een dode religie heeft laten bedriegen. Een religie die beslist niet is bedacht voor de geloofszekerheid van velen maar die als enige doel heeft: een leger voor de paus te rekruteren.


Zie HIER de video over dit onderwerp

Indien iemand nu wellicht denkt dat het vergezocht is dat de bloeddorstige islam uit de koker van Rome komt dan bekijkt zo iemand onderstaande documentaire om te ontdekken dat de katholieke kerk veel bloeddorstiger is dan de islam ooit is geweest.
De Rooms-katholieke Adolf H. zei ten slotte ook aan de vooravond van de Holocaust dat hij slechts wilde uitvoeren wat 'de kerk' al eeuwen had gepreekt
Lees ook The Two Babylons en De vrouw op het beest

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.

Note: Only a member of this blog may post a comment.