Saturday, February 19, 2011

Weeën van de Eindtijd - End Times Contractions

 
De discipelen vroegen Jezus naar het einde van de wereld (Mattheus 24:3). In onze tijd vragen gelovige en niet-gelovige mensen zich serieus en ook ongerust af of het jaar 2010 de gevreesde eindtijd zal inluiden.

Er zijn heel wat redenen om je ongerust te maken. Ahmadinejad gaat snel door met het produceren van zijn atoombom. Spanningen in het Midden Oosten lopen op. De tsunami van de Islam komt dreigend op Europa af. Financiële deskundigen vrezen een nieuwe crisis.
 In Mattheüs 24, de ‘Rede over de laatste dingen’, geeft Jezus veel tekenen van die eindtijd en van zijn komst. Die tekenen zijn signalen in de natuur en in de wereldsamenleving die de eindtijd en de wederkomst van Jezus Messias aankondigen. In dezelfde toespraak geeft Jezus twee beelden, die voor ons dienen als een soort klok die tikt naar de eindtijd. We kunnen zien hoe laat het is op Gods klok. In welke tijd we leven. Als we goed op die beelden en tekenen letten, begrijpen we veel beter wat er in onze angstige, verwarrende en razend snelle tijd gaande is.                                

Matthew 24:1-31; Mark 13:1-27; Luke 21:5-28 In this passage, we see the following in Jesus' ministry:
  • Jesus is on Mount Olivet overlooking Jerusalem.
  • These events take place during the week preceding his crucifixion.
What you need to know about these passagesAll three of these are records of Jesus' final teaching overlooking the Temple prior to his crucifixion. Jesus answers questions posed to him by his disciples on issues of prophecy. The prophetic events outlined by Jesus in these chapters are given in chronological order. This fact is very important in order to recognize the proper context for these events. Since, in my mind, a pre-tribulation rapture of the church is the most defensible prophetic view of the rapture and second coming, these comments will explain these passages in that context. 


I will say that good men disagree on the timing of the rapture of the church with respect to when, exactly, Believers will disappear from this earth in relation to this seven-year tribulation period. Every serious student of prophecy is typically able to make a strong case (at least in his own mind) as to why he holds his particular view. Volumes have been written in defense of each of these positions. Having studied those positions over the years, I remain convinced that the position espousing that Jesus will receive Believers into Heaven at the beginning of the seven-year period (I Thessalonians 4:13-18, see notes and I Corinthians 15:51-53, see notes) and finally return to earth to stay at the end of that period is the most explicable view.
Read more...

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.

Note: Only a member of this blog may post a comment.