Tuesday, April 24, 2012

Nederland moet naar de kloten...van de EU

Eurostat: Crisis Nederland veel erger dan bekend, tekort hoger dan in Portugal
- Europese Investerings Bank stelt drachme-clausule op - 'Webster Tarpley: Elite wil door huidige crisis onafhankelijkheid staten in Europa verwoesten'De val van het kabinet Rutte zou Nederland wel eens zijn hoogste kredietstatus kunnen kosten, zeker nu het tekort over 2011 veel hoger blijkt dan verwacht.

Slecht nieuws wat Nederland mogelijk zijn AAA status zal kosten: volgens Eurostat -het Europese bureau voor Statistiek- is de financiële crisis in Nederland veel erger dan tot nu toe bekend. Het Nederlandse begrotingstekort is zelfs hoger als dat van probleemland Portugal. Ook uit de rest van Europa komen vrijwel uitsluitend negatieve berichten.
Geen commentaar......ik heb hier al genoeg over gezegd en het begint me de keel uit te hangen en satan kan toch niet voorkomen dat zijn vijand (en mijn HELD!) JEZUS een eind aan zijn DEBIELERIE zal gaan maken, want wie tegen God (=JEZUS) ingaat is SUÏCIDAAL en GESTOORD, VAN DE POT GERUKT, BEZETEN, ABNORMAAL, ONGEKEND HOOGMOEDIG en vraagt om een FLINK PAK SLAAG! 

Ik volg het advies op wat ik laatst aan iemand anders gaf:

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.