Thursday, May 3, 2012

Wie God niet kent oordeelt over Hem vanuit satan's denken

Op Xandernieuws las ik het volgende topic, wat een duidelijk voorbeeld is van een mens (Hank Pellissier) die over God=JEZUS oordeelt (die hij niet kent) vanuit het VERROTTE denken van de tegenstander=satan:

Amerikaans Ethisch Instituut verklaart de oorlog aan de 'wrede' Bijbelse God

Alsof het lijden op deze wereld nog niet genoeg is wordt je volgens veel christenen en moslims ook nog eens voor eeuwig in de hel gegooid als je het verkeerde geloof gekozen hebt.

Hank Pellissier, de algemeen directeur van het Amerikaanse Institute for Ethics & Emerging Technologies (IEET), verklaart in een artikel de oorlog aan de God van de Bijbel, die volgens hem uitermate wreed is en wiens geschapen Natuur door de mensheid 'overwonnen' moet worden. Als over 30 tot 60 jaar dood en ziekte door de voortschrijdende technologie zijn bedwongen, zullen traditionele religies zoals het christendom volgens hem als niet meer dan blinde, meelijwekkende systemen vol idiote, zinloze en irrationele onzin worden beschouwd.

JEZUS voorziet en Hij voorzag me in die kennis die ik nodig had om grip te kunnen hebben op de realiteit waarin ik me bevind.

Ik had voorheen namelijk geen grip op de realiteit waarin ik me bevond en dat vond ik zeer onacceptabel als denkend wezen, maar Godzijdank kwam JEZUS me tegemoet en voorzag HIJ me in die kennis die ik nodig had om deze bizarre realiteit te kunnen bevatten, want ik vond alles even absurd en ongerijmd en niet in overeenstemming met een schepper die zichzelf liefde noemt.

Voor mij waren God en de duivel voor mijn bekering één en dezelfde persoon, maar dat is dus niet zo, al heeft God alle kennis van goed en kwaad.
satan heeft WEET van het goede, maar het goede verafschuwt hij en hij walgt ervan.
God heeft WEET van het kwaad, maar het kwade verafschuwt Hij en Hij walgt ervan.
Het zit heel wonderbaarlijk in elkaar: God bezit ALLES en ook de duivel, en diens denkwijze kent Hij en alles is Hem openbaar, maar Hij KIEST ervoor om die denkwijze te verwerpen en dus ook de persoon die deze denkwijze genereert.

God haat satan echter niet, want Hij schiep Hem ooit zelf als goede engel en dan zou Hij zichzelf moeten aanklagen dat Hij een fout zou hebben gemaakt, maar Hij is foutloos.
Hij schiep wel een probleem, maar God lost problemen op en zijn oplossing was SCHEIDING.
Er is een oneindige scheiding gecreëerd tussen God-JEZUS en satan, en satan verdraagt het niet om onder Gods leiding te moeten bestaan en God verdraagt satan niet die Hem continu aanklaagt en bespot en uitdaagt en dus is de poel van vuur Gods LIEFDEVOLLE oplossing van het probleem want in dat oord zal satan erkennen dat JEZUS HEER is en daar zal God VREDE mee hebben.

Ondertussen gebruikt God de duivel om de mensenkinderen te laten kiezen tussen goed en kwaad en om te kunnen bepalen wie aan zijn kant staan en wie niet.
satan weet dat hij veel ruimte heeft gekregen van God om te verzoeken en denk aan de verzoeking door de duivel van JEZUS toen Hij volledig mens was op aard.
Jezus toonde aan dat een mens in staat is om ELKE verzoeking door de duivel te WEERSTAAN middels het WOORD van God.

Het woord van God is een vastgelegd gegeven waar de duivel zich aan MOET houden, want God bepaalt de 'spelregels', omdat Hij God is en dus de baas is.
Toen satan Jezus verzocht, beriep hij zich op het woord van God, maar God is zelf de GENERATOR van dat WOORD en Hij overtroefde satan met datzelfde woord van God middels een DIEPER inzicht in dat woord en middels een hogere intelligentie dan satan.

satan MOEST wel erkennen dat Jezus hem de baas was (is) en daarom vluchtte hij toen Jezus zei "ga weg satan!" bij de laatste en derde verzoeking, want satan bood Jezus alle koninkrijken op aarde inclusief hun heerlijkheden aan op voorwaarde dat Hij voor hem zou buigen.

Het geschapen wezen had het lef om zijn schepper deze keuze voor te leggen!

Dit ABSURDE voorstel werd door Jezus terecht verworpen en Hij zei slechts "ga weg satan" en satan ging weg en engelen kwamen om Jezus te dienen en om Hem weer op krachten te brengen na deze zeer zware beproeving, die echter NIET bovenmenselijk was, want elk mens kan in principe op die basis de duivel weerstaan.

God vraagt niet het onmogelijke van ons mensen en hiertoe werd God zelf mens in de gestalte van Jezus om ons te tonen dat het mogelijk is als mens om 100 % op God te vertrouwen en om Hem als Vader te zien die voor uitkomst zorgt, zelfs als alles tegen lijkt te zitten en er geen uitweg meer lijkt te zijn.
De antichrist zal een valse redder/messias zijn en hij is een alverzoener want deze leer is de meest satanische leer op aarde, omdat deze leer satan rechtvaardigt, wat het toppunt van satanisme is!

Obama heeft die 'kwaliteiten', die middels zijn blanke grootouders wegwijs werd gemaakt in de filosofie achter deze verderfelijke leer.
Obama rechtvaardigt dus alles wat hij doet, zij het goed, zij het kwaad, want hij denkt dat hij god is en satan voedt die gedachte.
Obama denkt dat hij in de gunst staat van god, maar dat is dan wel de verkeerde god die hem verblind heeft als de 'engel van het licht'.

De basis daarvoor werd al gelegd in de tijd dat Obama drugs gebruikte die zijn geest openzetten voor satan en voor zijn leugens, en ook daarvoor middels hetgeen hij leerde van zijn moeder, die een hutspot aan ideeën en filosofieën aan haar zoon meegaf, terwijl Obama in feite hunkerde naar zijn echte vader die hij op die basis nooit heeft meegemaakt, dan alleen via korte ontmoetingen.

Obama's karakter is grotendeels misvormd door zijn moeder, die haar zoon de normale omgang met zijn eigen vader onmogelijk maakte, omdat zij zo nodig voor een onmogelijke relatie met Barack Hoessein Obama sr. koos, terwijl hij in Kenia al een vrouw had, en omdat Obama voor zijn zwarte kant koos, getuige zijn partnerkeuze, en omdat hij dat zelf heeft toegegeven, terwijl hij voor de helft blank is, koos hij duidelijk voor het GEMIS aan zijn zeer donker gekleurde Keniaanse vader, en dat gemis is wat zijn ziel continu beheerst.

 Hiermee zeg ik overigens niets negatiefs over onze (donker) gekleurde medemensen, al is het wel een feit dat heel Afrika grotendeels onder een vloek leeft en dat is eenvoudig vast te stellen, maar de objectiviteit gebiedt te zeggen dat ook het grootste deel van 'blank Europa' onder een vloek leeft omdat slechts een minderheid werkelijk uit wedergeboren volgelingen van JEZUS CHRISTUS bestaat.

Hij heeft zich op zijn manier verzoent met zijn pa en met zijn achtergrond en hij bezocht zijn Keniaanse familie, maar daardoor verzoende hij zich tevens met de kwalijke kant van zijn familie en met hun occulte achtergrond en met de islam.
Vanuit zijn (door zijn blanke grootouders overgeleverde) alverzoeningsgedachte kan hij dat allemaal rationaliseren en rechtvaardigen, maar deze denkwijze staat haaks op Gods wil en Gods woord.

Daarom is Barack Hoessein Obama de potentiële antichrist, want feitelijk is hij dat nog niet, maar in met name Europa is hij nog steeds populair en hij heeft de 'zegen' van de Rooms katholieke satanskerk.

"Yes we can" is achterstevoren en alleen zoals Obama het zegt "thank you satan".

Obama heeft de satan tot vader!


Deze analyse had ik in iets andere bewoordingen aan iemand geschreven met wie ik goed contact heb, en die vind ik toepasselijk i.v.m. het onderwerp op Xandernieuws.

Ook de onderstaande linken naar eerdere topics op mijn site zijn toepasselijk:

Op welke leeuw lijk ik?

 

God & Evil

 

Alverzoening is KOLDER!

 

Alverzoening is één grote aanklacht tegen God

 

Alverzoening of een kleine schare?

 

Zal satan worden vergeven?


satan is een ALVERZOENER 

 

Alverzoeners gaan niet mee met de opname

 

GA NIET IN GOD GELOVEN!

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.