Monday, June 11, 2012

Goddeloze landverradersTOTALE ANARCHIE!

 

Alexander Pechtold en Mark Rutte en andere 'politici' staan klaar om Nederland verder op een presenteerblaadje aan te bieden aan de Rooms katholieke Europese Unie en om een definitief een eind te maken aan de Nederlandse onafhankelijkheid.

 


Dit is HOOGVERRAAD en LANDVERRAAD en wegens een soortgelijke MISDAAD werd deze man op 12 december 1945 door het Bijzonder Gerechtshof in Den Haag ter dood veroordeeld wegens hulpverlening aan de vijand, een aanslag op de grondwettige regering en een poging Nederland onder vreemde heerschappij te brengen.

 

  Bron...


Maar Nederland ZAL worden uitgeleverd aan de SATANISCHE Rooms katholieke Europese Unie=het Romeinse Rijk, omdat Gods profetische woord in vervulling moet gaan dat DE HELE WERELD straks als SLACHTVEE achter de antichrist en de duivel aan zal lopen, en Nederland is een VETTE BUIT voor de duivel en dat Romeinse Rijk.

 

Alexander Pechtold en Mark Rutte en anderen zijn dienstknechten van de duivel, zoals Judas Iskariot dat werd toen hij besloot om Jezus Christus te verraden.

 

Het GROTE VERRAAD begon echter al veel eerder en het gaat te ver om dat hier allemaal op te sommen, maar het sleutelwoord is GELD(zucht) en dan speelde- en speelt daarin het bedrijfsleven een grote rol, want vanwege dat bedrijfsleven barst Nederland van de niet-Nederlandse en onaangepaste Rooms katholieke moslims, want de islam is een uitvinding van de Rooms katholieke "kerk" en vanwege dat "grote geld" dient Nederland op te gaan in het Romeinse Rijk=de EU om zogenaamd sterker mee te kunnen doen in het internationale 'spelletje Monopoly'.

 

Het moet echter zo gaan omdat de meeste Nederlanders gehersenspoeld zijn met VALSE INFORMATIE en bijvoorbeeld denken dat "ons koningshuis" legitiem zou zijn, wat echter totaal bezijden te waarheid is.

 

Ook "koningin" B is deel van het GROTE VERRAAD, zoals haar grootmoeder, "koningin" W, ons land overliet aan de Rooms katholieke Nationaal Socialisten van Adolf Hitler, die op zijn beurt de belangen diende van de paus en het Vaticaan.

 

Haar moeder werd gedurende haar 'regering' totaal overvleugeld door haar man, "Prins" B, die Nederland verder in handen speelde van de NWO en die mede-initiator was van de Bilderbergconferenties, waar zijn dochter B, onlangs samen met Mark Rutte en Alexander Pechtold is geweest.

 

Nee, het is geen HORRORVERHAAL waarin we terecht zijn gekomen, doch de realiteit die van satan is.

 

Daar bovenuit is het echter God=JEZUS die alles toelaat, omdat ons land en ons volk het soort leiderschap krijgt dat het verdient, want de meeste Nederlanders kan het GEEN KLAP schelen of ons land nog slechts een provincie is van het Romeinse Rijk=de EU en straks zal opgaan in de werelddictatuur van de antichrist, zolang er maar 'brood en spelen' is.

 

Er zijn mensen die zich hierover vreselijk druk maken of die hier angstig voor zijn, maar wie vertrouwt op de Heer Jezus Christus, die hoeft zich nergens zorgen om te maken omdat alles op schema* ligt en omdat de verlossing aanstaande is in de vorm van de opname van de gemeente van Jezus Christus.

 

Ik ben dus niet boos op de bovengenoemde LANDVERRADERS, want ze weten niet wat ze doen omdat ze zelf speelballen van satan zijn, en als ze zich niet bekeren tot hun MAKER JEZUS, dan zullen ze voor altijd verloren gaan, en niet wegens hun landverraad of wegens andere misdaden, maar omdat ze JEZUS niet nodig zullen blijken te hebben gehad, en dit principe geldt voor ALLE mensen, (invloed)arm of (invloed)rijk, jong of oud.

 

*Dat schema is afhankelijk van 'hoe laat het op de eindtijdklok' is m.b.t. Israël.

 

Israel is hèt teken van de eindtijd

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.