dinsdag 4 september 2012

State-Owned Central Banks are the Real Target for West’s Imperial Wars

State-Owned Central Banks are the Real Target for West’s Imperial Wars

 

Apple Granted Patent To Disable Cameras According To Location

 

Obama Executive Order Will Nationalize the Demonization of US Veterans as Mentally Ill

 

DRONE: Rise of the Autonomous Super Soldier

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.