zondag 21 oktober 2012

Crazy Pagan Roman Catholic islam - The Black Stone is a Vagina


The black stone is a vagina, why muhammad kissed it???part 2 

 

Truth behind the Black Stone, Mohammed's Quran, Kaaba was House of Idols & Jinn-devils 

 

 

Roman Catholic Sun worship INSIDE the KAABA

 

Vatican Square Vagina 

 

SKULL & BONES - Gen. 3:22 - VATICAN PAGAN SUNDIAL

 

5 opmerkingen:

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.