Tuesday, January 1, 2013

Satan mag dit pas doen als de opname heeft plaatsgevonden

'Laatste portalen naar spirituele dimensies gaan open - Leger demonen wordt op Aarde losgelaten'

De laatste 9 van in totaal 90 sterrenpoorten -portalen naar andere dimensies- zouden in 2013 worden geopend.

Volgens een voormalig lid van de schimmige Illuminati is 2013 het jaar waar de occulte machtselite al vele tientallen jaren naar uitkijkt en toewerkt omdat dan letterlijk de poorten van de hel geopend zullen worden, zodat een demonisch leger op de Aarde kan worden losgelaten. Het doel van de satanisten is om deze boze geesten in fysieke gedaante te presenteren als goedaardige wezens uit de ruimte. Om hun komst mogelijk te maken zal er in 2013 als 'bloedoffer' aan satan eerst een massale slachtpartij -mogelijk een nieuwe grote oorlog- worden veroorzaakt.

Lees meer...

 
Bovenstaand verhaal lijkt bizar, en dat is het ook maar het is eerder gebeurd (bijvoorbeeld de tweede wereldoorlog), en speelt zelfs nu al zoals in Syrië en delen van Afrika en elders op de wereld, waar de mensenbloeddorst van de duivel (tijdelijk) wordt gestild, en de DUIVELSE Rooms katholieke "kerk" zit daar achter en met name de Jezuïeten, die werkelijk de touwtjes in handen hebben achter de schermen, namens Lucifer.

Zij staan bovenaan de machtspyramide van alles op aarde wat satanisch is, en zij bereiden de wereld voor op de heerschappij van (hun) de antichrist, bijgestaan door (hun) de valse profeet. die op hun beurt de wereld tot LUCIFER-verering zullen gaan brengen.
Maar de Jezuïeten (en al die duivelse groepen daaronder, zoals vrijmetselaars, illuminati, Bilderbergers enz.) mogen pas die antichrist aan de macht laten komen NADAT de opname van de gemeente van Jezus Christus heeft plaatsgevonden, omdat de Heilige Geest (=JEZUS) in die gemeente, de weerhouder is van satan, zodat hij zijn grootste macht op aarde nog niet ontplooien kan.

De duivel is dus afhankelijk van WANNEER de opame zal plaatsvinden, en hij is dus afhankelijk van wat God=JEZUS beslist, en dat geldt ook ten aanzien van Israël, want dat is Gods "project" op aarde, wat velen ook mogen beweren die zeggen dat Israël een duivels project zou zijn....NOU DAT IS DUS NIET ZO!

Wie dat beweren zijn òf slecht geïnformeerd of gewoon te kwader trouw en JODEN- en ISRAËLHATERS en GOD=JEZUS-haters.

Het is echter wel waar, dat waar God bezig is op aarde, de duivel er tot op het krankzinnige, bovenop zit.

JEZUS zei:

Mat 24:28
Waar het aas is, daar zullen de gieren zich verzamelen.

Israël is het "aas" en de gieren zijn de demonen die de volkeren ophitsen tot haat tegen Gods land en Gods volk.


one-evil.org (pas op: dit is GEEN Christelijke site, maar deze site laat zien hoe GRUWELIJK het "spel" is dat wordt gespeeld)


Ook dit verhaal is iets wat pas gaat spelen NA de opname van de gemeente van Jezus Christus

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.