Wednesday, April 17, 2013

Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking...JEZUS heeft slechte adem (voor de antichrist)

Nieuwe stap in EU streven om alles en iedereen totaal te controleren
Zo MOET EN ZULT u de drie kopstukken van de EU -Schulz, Van Rompuy en Barroso- gaan zien: lachend, en het allerbeste met de burgers voorhebbend. 

De Europese Unie financiert met belastinggeld organisaties en lobbygroeperingen die de persvrijheid in Europa aan banden willen leggen. De EU Commissie beschouwt zichzelf als een 'moreel kompas' voor de Europese journalistiek. Voor artikelen die volgens Brussel niet door de beugel kunnen zal in toekomst een 'verontschuldiging of rectificatie' niet meer voldoende zijn en zullen harde straffen worden uitgedeeld.

Lees meer...


2 Tessalonicenzen 2,7-8 

Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; wacht slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is.Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here Jezus doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt. 
(andere vertalingen)

Zolang de HEILIGE GEEST=JEZUS in geestelijke hoedanigheid, nog in VOLLE KRACHT op aarde is, KAN en MAG de wetteloze zich nog niet openbaren en satan weet dat....en hij baalt als een stekker!

Daarom FALEN de NWO-CRIMINELEN ook regelmatig als ze hun DICTATORIALE plannetjes aan ons willen opleggen, want dankzij de aanwezigheid van JEZUS Christus IN zijn uitverkorenen wereldwijd, wordt het ergste van de duivel nog steeds tegengehouden....totdat PLOTS de WEGNAME-OPNAME heeft plaatsgevonden, en wee degenen die dan zullen achterblijven.

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.