Monday, July 1, 2013

Europese Joden steeds meer onder vuur; emigratie neemt rechtevenredig toe

 Aantal antisemitische incidenten in Europese landen nam in 2013 gevoelig toe [bron]

Een van elke vier Europese Joden (26 procent) heeft in de afgelopen twaalf maanden een of meer keer antisemitische pesterijen ondervonden, en een van de drie (34 procent) was in de afgelopen vijf jaar het doelwit.

Vijf procent van de slachtoffers meldde het vernielen van hun eigendommen omdat ze Joods zijn, en zeven procent ondervond lichamelijk letsel of werd met lichamelijk letsel bedreigd.

Van de Joden in Frankrijk, België en Hongarije zei 40 tot 50 procent, dat ze overwegen te emigreren omdat ze zich onveilig voelen

Dit waren de resultaten van een recent onderzoek uitgevoerd onder Joden in negen Europese landen door het European Union Agency for Fundamental Rights (FRA, Bureau voor Grondrechten). Deze cijfers zijn ook opgenomen in een jaarlijks onderzoeksrapport van het Jewish People Policy Institute aan de Israëlische Knesset.

Lees de rest van dit berichtNo comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.