dinsdag 24 september 2013

The Number 666

in UPC bar-codes
To see the 666 sequence in a UPC bar-code, find a retail item with at least one 6 in the number below the bar-code. The more 6s the better. There are two types of UPC bar-codes. There is the longer 12 digit version and the shorter six digit version. 


Find a long version with at least one 6 in it first. We will come back to the short version in a bit. For demonstration purposes, I will use the bar-code from a box of General Mills Chex bars below because it has several sixes in it. (Please note that this is not implying anything negative concerning General Mills. All retail items have a similar bar-code.)  

Read more...


Revelation 13:18


18 Here is wisdom. He who has understanding, let him calculate the number of the beast, for it is the number of a man. His number is six hundred sixty-six.


Openbaring 13:18


18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.