Thursday, January 2, 2014

Xandernieuws lijkt wakker te worden

'Nazi's hebben via de Europese Unie alsnog de Tweede Wereldoorlog gewonnen' - Roep om renteloos geldsysteem afkomstig van globalistische machtselite
Sommige mensen vinden dit soort vergelijkingen niet kunnen, maar de historische feiten tonen aan dat het beslist niet overdreven is te stellen dat de EU is bedacht en opgezet door de Nazi's.

Het heimelijke streven van de globalistische machtselite in onder andere Brussel naar een Verenigde Staten van Europa -en daarna zelfs van de hele Wereld- wordt door velen nog altijd als een complottheorie beschouwd. De Duitse auteur en freelance journalist Oliver Janich wijst er echter op dat de toekomstige Verenigde Staten van Europa al in 1948, dus pal na de Tweede Wereldoorlog, in de Duitse grondwet werd opgenomen. 66 jaar later wenden politici de huidige crisis aan om Europa inderdaad steeds verder samen te voegen, iets waar ook EU-president Herman van Rompuy deze week opnieuw voor pleitte (2).
Lees meer...  


De zogenaamde 'Nieuwe wereld orde' is niets anders dan het streven van het SATANISCHE ROMEINSE RIJK, dat NOOIT heeft opgehouden te bestaan, en dat zich VERSTOPT achter de façade van 'de enige ware Christelijke kerk', om de ABSOLUTE WERELDMACHT te grijpen namens de DUIVEL-SATAN-LUCIFER, de TEGENSTANDER van God-JEZUS.

Het is allemaal BELACHELIJK SIMPEL!

Maar ik geef toe dat je wel door God-Jezus geopende ogen moet hebben om het zo SIMPEL te kunnen zien.

Veel mensen zien het veel te moeilijk en denken aan allerlei andere clubs die achter de NWO zouden zitten, en velen beschuldigen GRAAG "de Joden" ervan achter deze smerige, duivelse organisatie te zitten.

"De Joden" hebben er in zoverre mee te maken dat satan graag ALLE Joden zou willen vermoorden om JEZUS=God maar geen reden te geven om nog te WILLEN terugkeren naar ZIJN land en zijn volk, waar satan VRESELIJK BANG voor is, omdat dat het voorlopige einde (1000 jaar) zal zijn van zijn AFGRIJSELIJKE WANBELEID achter de schermen van deze wereld via het systeem BABYLON, en wat via het Vaticaan wordt uitgevoerd.

Case closed! KLAAR!


En laat JEZUS nu maar snel een einde maken aan deze SATANISCHE ROTWERELD waarin ook al zijn gerechtvaardigden moeten leven, of ze dat nu willen of niet!

Roman Satanic EU

The Satanic Power Tree

 

 

THE VATICAN DESIGNED USA - PROOF ! 

 

 

Paus: wat doen we elkaar aan!

 

 

 

Amerika is de grootste vijand van Israël

 

 

 

GOD is JESUS the JEW

3 comments:

 1. Ik schreef 'Xandernieuws LIJKT wakker te worden' en dat klopt, want ik schreef niet 'Xandernieuws BLIJKT wakker te zijn geworden', omdat dit artikel wel weer laat zien waar de schoen wringt: Wanneer Joden naar de hemel gaan en christenen naar de hel.
  Dat artikel is een vertaling van When will Catholics and Protestants go to Hell, and Jews go to Heaven? geschreven door ene Ted op de site van Walid Shoebat.

  Dit artikel is koren op de molen van de Roomse SATANSKERK die alle mensen op aarde zand in de ogen probeert te strooien, en die alle 'Christelijke geloofsgroepen' en 'kerken' tracht te verenigen, bewerende dat we 'in de kern van de zaak allemaal hetzelfde geloven'.

  Toen de JOODSE JEZUS zijn gemeente (niet 'kerk', want dat woord staat niet in de originele tekst van het Nieuw Testament) startte door de uitstorting van de Heilige Geest, waren er GEEN "Katholieken" en "Protestanten" en "Oosters-orthodoxen" en andere "Christelijke geloofsgroepen", doch slechts ZONDAREN (en in het begin voornamelijk JOODSE ZONDAREN) die in blijdschap de GENADE van God in Christus Jezus ontvingen en vervuld werden met de Heilige Geest, nadat ze zich tot God hadden gekeerd, en zich van hun zonden hadden afgekeerd, wat bekering inhoudt.

  Deze mensen werden vervolgens VOLGELINGEN van JEZUS Christus en zijn leer en van de Bijbel.

  Alle ware gelovigen in de Heer Jezus Christus zijn VOLGELINGEN van JEZUS Christus, en wensen zich te IDENTIFICEREN met die EERSTE volgelingen van de Heer Jezus Christus, onder wie de APOSTELEN, die allemaal WEDEROMGEBOREN JODEN waren.

  Het BELANGRIJKSTE wat volgelingen van de Heer Jezus Christus samenbindt is dat ze WEDERGEBOREN zijn, en VERVULD zijn met Gods Heilige Geest.

  Gods Heilige Geest is JEZUS in GEESTELIJKE HOEDANIGHEID, en HIJ zorgt ervoor dat volgelingen van JEZUS eenvoudige volgelingen van JEZUS willen zijn en BLIJVEN en dat ze NIET willen toebehoren tot MENSELIJKE INSTITUTEN en VALSE KERKEN, zoals de Roomse SATANSKERK.

  Ware volgelingen van de Heer Jezus Christus willen ook niet toebehoren tot 'Protestantse kerken' die in veel opzichten nog steeds aan de lijband lopen van 'Rome'.

  Onlangs werd het ROOMSE KERSTFEEST gevierd, zogenaamd om de geboorte van de Heer Jezus te vieren en te gedenken, iets wat NIET wordt geboden in het Nieuwe Testament, waardoor ware volgelingen van JEZUS Christus weten dat ze daar NIET aan mee dienen te doen, en de meeste 'Protestantse' en 'Evangelische' 'kerken' en 'geloofsgroepen' doen daar 'gewoon' aan mee, en lopen als zodanig in de pas met de ROOMSE SATANSKERK.

  De vruchten van de ROOMSE SATANSKERK zijn Hitler, Stalin, Auschwitz, massmoord, pedofilie, de inquisitie (die nooit is opgehouden) en nog VEEL meer GRUWELIJKS, zoals de totstandkoming van de ISLAM!

  Geen zinnige volgeling van de Heer Jezus Christus wil ook maar iets te maken hebben met deze VALSE DUIVELSKERK!

  Maar mensen die gehersenspoeld zijn met een AFTREKSEL van de Roomse SATANSKERK (protestanten en evangelischen) blijven maar vasthouden aan de MENSELIJKE TRADITIES van de Roomse SATANSKERK, tot plezier van satan, die daardoor weet dat deze mensen gemakkelijk te manipuleren zijn, omdat ze liever menselijke tradities gehoorzamen dan dat ze doen wat JEZUS gebiedt.

  ReplyDelete
 2. JEZUS heeft nooit geboden dat zijn geboorte moest worden gevierd en herdacht, maar Hij heeft juist WEL geboden dat zijn DOOD moet worden herdacht middels het plechtige en eenvoudige ritueel van het avondmaal.

  Want het is zijn DOOD aan het kruis die ONZE VERLOSSING teweegbracht, en die tevens de NEDERLAAG van satan inhoudt, die moest erkennen dat JEZUS alle profetieën die in verband stonden met zijn leven en zijn dood, EXACT in vervulling had laten komen.

  Dit herdenken van zijn dood middels het avondmaal, staat helemaal los van wat de 'traditionele kerken' vieren tijdens 'Pasen', want ook dat is een MENSELIJKE instelling, die zijn oorsprong vindt in HEIDENSE gewoonten.

  Wat vooral opvalt aan de 'feestdagen' van de Roomse SATANSKERK is dat ze een ECONOMISCHE impact hebben op het leven, omdat ze in verband staan met de COMMERCIE (cadeautjes kopen) en 'VRIJE DAGEN'.

  Ook de compleet ONBIJBELSE instelling van de ZONdag als ''Gods rustdag" heeft een enorme invloed op het ecomische leven, en SATAN EN GELD hebben HEEL VEEL met elkaar te maken!!

  Waar twee of meerderen samenkomen in de naam van JEZUS, is een geloofsgroep ontstaan, waar satan helemaal NIETS over te vertellen heeft!!

  ReplyDelete

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.