Wednesday, May 9, 2012

PVV: Weg met EU-vlag

De Flevolandse PVV-fractie heeft het college van Gedeputeerde Staten gevraagd zo spoedig mogelijk de vlag van de Europese Unie naar beneden te halen. De vlag wappert momenteel nog fier in de vlaggenmast voor het provinciehuis in Lelystad.


Statenlid Joram van Klaveren stelt in het verzoek van de fractie dat de EU 'een ondemocratische organisatie is die voor ons land op vele terreinen een last vormt'. Vandaag is de Dag van Europa en dat is volgens de PVV een mooie aanleiding om te stoppen met het hijsen van de Europese vlag.
Gedeputeerde Staten komt binnen enkele weken met een reactie op het verzoek.

Bron...

De Romeinse bezettingsmunt

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.