Friday, December 28, 2012

Kerkrat Knevel in dialoog met het beest van Rome


Moederkerk

TV-presentator/theoloog Andries Knevel (1952) is een bewonderaar van paus Benedictus XVI en waardeert het wereldwijde karakter van de katholieke kerk enorm. Ook interviewt hij graag katholieke bisschoppen, medestanders in de strijd tegen de seculiere intolerantie. Tegelijkertijd hekelt hij de Maria-devotie in de katholieke kerk en kan hij zich niet voorstellen zich ooit echt thuis te voelen in de Moederkerk. Hoe verklaart hij zijn ambivalente houding ten opzichte van het katholieke geloof en wat kunnen we op dit punt nog van hem verwachten? Knevel: ´Deze zomer ben ik in Italië stiekem te communie geweest.´

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hoe ver kun je gaan als volgeling van JEZUS om te trachten Rooms katholieken zo "gek" te krijgen om LOS van "Rome" te staan in het geloof?

Het is duidelijk dat in dit gesprek Antoine Bodar trachtte Andries Knevel te overtuigen van de waarden van de Rooms katholieke kerk, terwijl Andries Knevel vooral benadrukt wat het ENORME verschil is tussen "Rome" en de reformatie: "Rome" tracht de mensen "Maria" en de paus op te dringen, terwijl een protestant beide niet nodig heeft om zalig te worden: alleen JEZUS.

Als niet kerkelijk opgevoed persoon noem ik Andries Knevel oneerbiedig een "kerkrat" en dat is ingegeven door mijn AFKEER van alles wat KERKELIJK en RELIGIEUS is.

Wat mensen van het Christelijke geloof hebben gemaakt (kerken, kerkklokken, zware kerkorgels, sombere doodse sfeer, religieuze dwang en religieuze bemoeizucht, liefdeloosheid naar verloren mensen toe) heeft mij in het verleden nooit tot het geloof aangetrokken: integendeel!

IK WILDE ER NIETS MEE TE MAKEN HEBBEN!

satan was erin geslaagd om van de BESTE BOODSCHAP OP AARDE, het evangelie van verlossing door Jezus Christus, de SLECHTSTE BOODSCHAP te maken!

Maar JEZUS had dit zelf zo NOOIT bedoeld!

Dat het toch nog goed met me kwam was mede te danken aan het feit dat in de jaren '70 en '80 van de vorige eeuw de Evangelische Omroep in opmars was op de TV, en middels veel goede evangelische programma's werd ik toch in de goede richting gedreven, waar ik de Heer JEZUS dankbaar voor ben, al is Hij het overigens helemaal zelf die mij tot zich getrokken heeft, en dat los van wie of wat dan ook.

Maar diezelfde Evangelische Omroep schoof helaas op in de richting van religie en de Rooms katholieke "moederkerk", van waaruit ALLE protestantse denominaties afkomstig zijn.


Hoe was dat mogelijk?

satan wist dat hij middels ONBIJBELSE zaken nog steeds greep had op de meeste protestanten, vanwege de ONBIJBELSE viering van "kerst" en van andere "Christelijke feestdagen" die verordonneerd waren door de Roomse "moederkerk" en waarvan de meeste protestanten zich NOOIT hebben bekeerd.

Ook de de zogenaamde "zondagsheiliging" was en is een grote troefkaart in handen van satan, waarmee hij veel protestanten en zelfs evangelischen STEVIG in zijn KILLE greep hield en houdt, en ook die ONBIJBELSE "zondagsheiliging" komt voort uit de Roomse "moederkerk".

Wie echt achter de JOODSE JEZUS Christus aan wil gaan, die maakt zich HELEMAAL LOS van elke invloed van die DUIVELSE ROOMSE "kerk", die helemaal geen kerk is, maar die de dekmantel is voor de vreselijkste CRIMINELE ORGANISATIE op aarde: het aloude ROMEINSE RIJK.

Antoine Bodar is niet beter of slechter dan mij, maar ik zou hem het volgende hebben gezegd:

Antoine, je bent VERLOREN zonder JEZUS Christus en geen paus of "Maria" of Roomse religie kan jou redden van de poel van vuur, dan ALLEEN JEZUS de Christus, de JOODSE Messias van Israël en van iedereen die zich door Hem alleen wil laten redden, en die middels Hem ingeënt wil zijn op de edele olijf, die Israël is, waarvan de wortel de Heer Jezus Christus zelf is die die edele olijf draagt.

BREEK met die SATANISCHE Roomse kerk, die mensen als Adolf Hitler en Josef "Stalin" heeft voortgebracht en nu in onze tijd de vreselijke LEUGENAAR Frank Marshall Davis junior, alias Barack Hoessein Obama, die op het punt staat om zijn vreselijk schrikbewind te brengen over deze wereld, gesponsord door die Roomse kerk van jou, die ook achter die vreselijke EU zit!

VLUCHT WEG VAN DIE "HOER" en vertrouw alleen nog maar op JEZUS!

JEZUS ALLEEN!

ALLEEN JEZUS!

GESNOPEN?

BEGREPEN?

HANDEL ERNAAR!

Of doe het niet en ga met die "HOER", met "Babylon", ten onder!

Tot Andries Knevel zou ik het volgende willen zeggen:


Heel mooi wat je allemaal in dat programma tegen Antoine Bodar zei, maar pas op Andries Knevel want je zat in het hol van de leeuw met de duivel te kletsen die naar wegen zoekt om jou weer aan zijn kant te krijgen, want je komt graag met je hoofd op TV en ijdelheid is van oudsher satans sterkste wapen, omdat hij zelf zo in elkaar zit.

Jakobus 4:4: "Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God."

Het verval van de Evangelische Omroep


Spreuk:
Het grote probleem van het Protestantisme is
dat de navelstreng met Rome nooit is doorgeknipt.

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.