Thursday, January 24, 2013

EU dictatuur; is het tij nog te keren?

Lees het opiniestuk Gevestigde orde Europa en Israël kan opkomst nieuwe partijen niet voorkomen


Wie de wereld, en met name Europa, analyseert met een 'Bijbels-profetische' blik, die weet dat het tij NIET meer te keren is, en dat dat zelfs niet de bedoeling is, want wie dat toch tracht te doen gaat (onbewust) tegen Gods profetische woord in.

Wie van gerechtigheid houdt (IK, want JEZUS is die gerechtigheid!) vindt het vaak niet om aan te zien wat er gebeurt, en ik vergelijk mezelf vaak met iemand van mijn leeftijd die leefde in de jaren '30 van de vorige eeuw en die voorkennis had van wat er speelde en lijdzaam moest toezien hoe de Rooms katholieke "kerk" en haar Jezuïeten diverse dictators in het zadel had geholpen in Italië (Mussolini), in Duitsland (Hitler), in Spanje (Franco) en zelfs in Rusland ('Stalin': een 'volbloed' Jezuïet!), en die ook wist dat zelfs Groot-Brittannië, Frankrijk en de Verenigde Staten van Amerika achter de schermen in handen waren van de Vaticaanse Jezuïeten middels GELD, want "geld is macht", en geld heeft het Vaticaan IN OVERVLOED, al doet de Roomse "kerk" net alsof ze armlastig is, maar dat is een leugen, en die wist dat de "Federal Reserve" en "The Bank of England" banken waren (en zijn!) van het Vaticaan, EXPRES zo genaamd om iedereen te misleiden, denkende dat het normale banken zouden zijn, en die wist dat de toenmalige leiders van de "vrije" wereld net zo goed deel waren van het complot, zoals Roosevelt en Chamberlain en zijn opvolger Churchill, die het mogelijk maakten dat Adolf Hitler niet alleen aan de macht kon komen, maar die hem zelfs ondersteunden, en met name de VS, want zonder de (geheime) economische en militair-technische steun van dat land had Duitsland nooit kunnen uitgroeien tot die bedreigende natie die het uiteindelijk werd, en ook daar zaten destijds de Jezuïeten achter, NAMENS de paus en het Vaticaan, die er overigens ook voor zorgden dat communistisch Rusland als deel van de Soviet-Unie kon uitgroeien tot die opkomende militaire grootmacht. die nazi-Duitsland versloeg, in combinatie met de westerse geallieerden.

Het doel was om te komen tot de wereld waarin we NU leven: met een door de Jezuïeten (en politieke leiders die hun agenda uitvoer(d)en) gestichte VN, NAVO, EU, Afrikaanse unie, Aziatische unie en een VS van Amerika, dat gesticht was als een BLAUWDRUK van de VERENIGDE STATEN VAN DE WERELD, met een president, die eigenlijk Frank Marshall Davis junior (o.i.d. zoals Barry Davis) had moeten heten, maar die heel leugenachtig "Barack Hoessein (Hussein) Obama" (junior) heet, terwijl wijlen Barack Hoessein (Hussein) Obama senior helemaal zijn vader niet is, en die NIET bezig is met het welzijn van "zijn" land, de VS van Amerika, maar die van meet af aan zijn blik gericht had op een "hoger doel": BAAS zijn VAN DE WERELD.

Uiteraard doet "Obama" dit vooralsnog in volledige overeenstemming met de plannen van de Jezuïeten en het Vaticaan, die streven naar de absolute wereldmacht namens de zogenaamde Rooms katholieke "kerk", die helemaal geen kerk is, maar een duivels rookgordijn is voor de meest satanische en criminele mafiose organisatie op aard!

Het is net een nachtmerrie waarin we leven, en alsof we nog steeds in de Middeleeuwen leven: DAT IS OOK ZO!

Er is NIETS veranderd en alles komt precies overeen met het profetische woord:


Openbaring 17:8
Het beest, dat gij zaagt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderve; en zij, die op de aarde wonen, wier naam niet geschreven is in het boek des levens van de grondlegging der wereld af, zullen zich verbazen, als zij zien, dat het beest was en niet is en er toch zal zijn.


In geestelijke zin is dat "beest" het Vaticaan en diens (zwarte) paus, en elke paus is eigenlijk KEIZER van het Romeinse Rijk, en de hervormers van de reformatie, Luther en Calvijn, hadden dat van meet af aan GOED gezien, en zij wezen daarop, maar de Rooms Katholieke "kerk" kwam daarna met de CONTRAreformatie, die tot op de dag van vandaag gaande is, met als doel om het PROTEST van de PROTESTanten DEFINITIEF de kop in te drukken middels de TACTIEK van SATAN: verdeel en heers en waarheid vermengen met leugens, zoals middels de oecemenische beweging.

Het einddoel is echter om namens het Vaticaan, die de Bijbel de HOER noemt en Babylon, te komen tot een wereldregering, die haar belangen dient, met een wereldlijke (seculiere) wereldpresident van "de Verenigde Staten van de Wereld", die de Bijbel de antichrist noemt, gesteund door een geestelijke figuur, die direct onder bevel van de satanische Jezuïeten en namens het Vaticaan zal staan, en die de Bijbel de valse profeet noemt.

Dat doel is om te komen tot een verbond met Israël, opdat Israël zal ophouden een onafhankelijke DOOR GOD=JEZUS gestichte natie en volk te zijn, waarna JEZUS zogenaamd geen  motief meer zal hebben om terug te keren naar de aarde, WELKE WEDERKOMST DE JEZUÏETEN EN HET VATICAAN HEEL SERIEUS NEMEN: dan is het namelijk gedaan met hun satanische macht!

Toen God-YHVH=JEZUS namelijk middels de lijn Abrham, Izaäk en Jakob=Israël, zijn volk op aarde schiep, om vanuit dat volk zelf als MENS geboren te worden in de gestalte van JEZUS CHRISTUS, was dat een OORLOGSVERKLARING VAN GOD-JEZUS aan SATAN!!

Dat is satan NIET vergeten, en zeker niet hoe hij SMADELIJK VERLOOR toen hij de Heer JEZUS NIET kon vasthouden in de dood, omdat JEZUS hem rechtmatig de sleutels van de dood en het dodenrijk uit handen nam:


Openbaring 1: 17-18
En toen ik Hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten; en Hij legde zijn rechterhand op mij en zeide: Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste, 18 en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk.

JEZUS VERSLOEG SATAN OP ZIJN "EIGEN ERF"!!

satan zint namelijk sindsdien op WRAAK en zijn wraak is het bestrijden van al Gods "lievelingen" zoals de Joden en de ware volgelingen van de JOODSE Heer (Here voor anderen) Jezus Christus, en met die wraak is hij al eeuwen bezig, gezien de vele miljoenen slachtoffers van de Rooms katholieke "kerk".

Daarvoor gebruikt(e) hij zelfs KWALIJKE JODEN, die het duivelse spel meespelen van de satanische Vaticaanse Jezuïeten (Henry Kissinger, George Soros, Shimon Peres, de Rothschild familie en meer) opdat de mensen denken dat ALLE Joden niet zouden deugen en dienen te worden vernietigd, zoals dat gebeurde en W.O. II, maar ook de mensen worden wijsgemaakt dat de ware volgelingen van de Joodse JEZUS Christus "slechterikken" zouden zijn omdat zij de "vooruitgang" zouden tegenwerken.

Die "vooruitgang" is echter de meeste vreselijke ACHTERUITGANG die er bestaat, want die voert terug tot de duivelse misleiding van satan van Eva en Adam, tot na de Zondvloed, toen de mensheid in Babel een ongekende OCCULT DIEPTEPUNT bereikte, waardoor God-JEZUS genoodzaakt was om een HARD middel te gebruiken die de Babylonische spraakverwarring is, want voorheen konden alle mensen elkaar verstaan, maar daardoor verspreidden ze zich niet op Gods bevel, maar bleven ze samenklitten in het gebied rond Babel en werden ze door satan geïnspireerd tot de meest ergerlijke vormen van satanisme en occultisme.

Die tijd is nu zich aan het herhalen, want ook nu is er middels de Germaans-Latijnse mengtaal, het ENGELS, een WERELDTAAL die de meeste mensen op aarde begrijpen, waardoor de volkeren middels de VN tot een eenheid om te smeden zijn, met als doel om te komen tot diezelfde vorm van SATANISME als in de tijd van Babel!

Case closed of de zaak is klaar
Als ik deze zaak vergelijk met de Deventer moordzaak, dan zeg ik; "case closed" of "de zaak is klaar", want het is mij volledig duidelijk geworden hoe in grote lijnen alles zal gaan, met het profetische woord van God van de Bijbel als richtsnoer en gids.

Het wachten is nu op de OPNAME VAN DE GEMEENTE VAN JEZUS CHRISTUS, die volgens de Jezuïeten hun MISLEIDING zou zijn en die helemaal NIET zal gaan gebeuren, maar de Jezuïeten zijn LEUGENAARS die (net als satan) WAARHEID vermengen met LEUGEN, en toen zij destijds wijlen de ex-Jezuïet Alberto Rivera onderwijs gaven, hebben ze hem (naast veel waarheden over hun misdadige handel en wandel en leringen) o.a. deze LEUGEN geleerd om voor MAXIMALE VERWARRING te zorgen onder ware gelovigen in de Heer Jezus, levende in de eindtijd, en dat is NU gaande, want hele volkstammen van gelovigen in de Heer Jezus Christus geloven NIET MEER in de pretribulatieopnameleer en zijn gaan geloven dat ze alsnog door de grote verdrukking zullen moeten gaan, en ze maken zich op om zich zelfs desnoods met wapengeweld te verdedigen (zeker in de VS) en ze hamsteren voedsel en andere levensmiddelen en zorgen voor schuilplaatsen en bunkers, waar mensen als Alex Jones op inspelen, want zijn sites zijn in feite één grote reclame voor zijn HANDEL daarin (Big Business) en Alex Jones weet heel veel van wat de mensen van de NWO=de Jezuïeten en het Vaticaan allemaal bekokstoven, maar hij zal de Jezuïeten zelf NOOIT aan de kaak stellen omdat hij een dubbelagent van hun is.

De ‘Rede over de laatste dingen’

 

LEFT BEHIND & TIM LAHAYE & HAL LINDSEY EXAMINED

 

Frank Marshall Davis "Obama" de nepperd

 

Adolfo Rules! (but not for long...)

 

Lord JESUS, save me! - Heer JEZUS, red mij!

 

Obama to follow in footsteps of Hitler, Stalin with ‘executive order’ disarmament of the American people

 

Did the Roman Catholic Church invent Islam?

 

Die Jesuiten sind unser Unglück

 

The Jesuit Agenda and the Evangelical/Protestant Church

  

Alex Jones , The Pope and G.W Bush - Obama - Romney - Jesuit Controlled

3 comments:

 1. De EU dictatuur is al bijna een feit. En hoe moet je straks nog protesteren hiertegen?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Maar waarom verwijst jouw naam naar https://aandelenkopenonline.wordpress.com/ ?

   Delete
 2. Protesteren heeft geen enkele zin.
  Het enige wat zin zou hebben is om AL diegenen die deze ROOMSE dictatuur mogelijk maken, op te sluiten, om over doden maar niet te spreken.
  Maar dat is onbegonnen werk en dat zal veel bloedvergieten opleveren, want de schurken die belang hebben bij deze CRIMINALE MAFFIA-organisatie zijn levensgevaarlijke lui, tot en met onze regering, het ambtenarenapparaat, het leger, het 'Koningshuis' en ga zo maar door, want ook vele gewone burgers hebben boter op hun hoofd.

  Mijn revolutie is de JEZUS-revolutie, want wie door JEZUS van binnenuit is BEVRIJD, die kan zelfs onder een dictatuur leven.
  En ach wat hebben we eigenlijk nu al te vertellen in dit zogenaamde democratische land?

  ECHT: de JEZUS-revolutie is wat de machthebbers het meeste vrezen, want ze dienen de tegenpartij, de SATAN, en satan betekent tegenstander (van God-JEZUS).

  ReplyDelete

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.