Monday, March 18, 2013

Een wakkere ziel op Xandernieuws - vervolg

Olaf op 17-03-2013 19:57
Alweer babies gestolen ?!!

Afgelopen week werd paus Franciscus er ook door anderen van beschuldigd samengewerkt te hebben met de officials van de junta, die 500 pasgeboren baby's bij hun moeders weghaalden en lieten 'adopteren' door voorstanders van het regime.

Spanje onder Franco, en zelfs tot 1990
300.000 babies in RK ziekenhuizen gestolen en via nonnen en priesters verhandeld aan rijke RK Spaanse echtparen 'voor de prijs van een appartement.'  

http://www.bbc.co.uk/news/magazine-15335899


Olaf op 17-03-2013 20:26
Mother Teresa a  fraud

"Some years after I became a Catholic, I joined Mother Teresa'scongregation, the Missionaries of Charity. I was one of her sisters fornine and a half years, living in the Bronx, Rome, and San Francisco, untilI became disillusioned and left in May 1989. As I re-entered the world, Islowly began to unravel the tangle of lies in which I had lived. Iwondered how I could have believed them for so long.

"Three of Mother Teresa's teachings that are fundamental to her religiouscongregation are all the more dangerous because they are believed sosincerely by her sisters. Most basic is the belief that as long as asister obeys she is doing God's will. Another is the belief that thesisters have leverage over God by choosing to suffer. Their sufferingmakes God very happy. He then dispenses more graces to humanity. Thethird is the belief that any attachment to human beings, even the poorbeing served, supposedly interferes with love of God and must bevigilantly avoided or immediately uprooted. The efforts to prevent anyattachments cause continual chaos and confusion, movement and change inthe congregation. Mother Teresa did not invent these beliefs - they wereprevalent in religious congregations before Vatican II - but she dideverything in her power (which was great) to enforce them.

"Our Constitution forbade us to beg for more than we needed, but, when itcame to begging, the millions of dollars accumulating in the bank weretreated as if they did not exist. guilty of the sin of pride. I shelved my objections and hoped that one day I would understand why Mother wanted to gather so much money, whenshe herself had taught us that even storing tomato sauce showed lack oftrust in Divine Providence."

http://www.arcticbeacon.com/articles/6-Jun-2007.html

Toen Moeder Teresa, na vele bezoeken aan dure Privé-klinieken stierf, stond er 50.000.000 dollar op haar bankaccount.Olaf op 17-03-2013 21:17
rebas, 

Ja, inderdaad, die ten hemel schreiende situatie in Ierland was nog closer..! Ooit kreeg zelfs Engeland van Rome (!) de héle Ierse bevolking als 'slaven' cadeau..! Noord Ierland werd, met ook Roomse permissie eens bijna volledig uitgemoord. Zo ontstond ook de oorlog tegen de (protestantse) Zd. Afrikaanse boeren indertijd. Engelse (protestantse) soldaten werden daar ingezet. MBegi, nu de Zd. Afrikaanse premier loopt aan Rome's leiband. Zelfs Mandela indertijd! Zo zijn er talloze (!) voorbeelden. Ook het uitroeien van de Indianen vond plaats via Jezuïetische initiatieven. Zo ook de Eskimo's (uithongeren, misbruiken en doden van hun kinderen op Internaten) Als laatste 'protestants' bolwerk is de VS bezig er aan te gaan. Indien nodig, gíngen al eerder zelfs Katholieken in een dergelijke ondergang mee!

De Moeder der Theosofen Madame Blavatsky: "Satan en zijn demonen zijn minder te vrezen dan de Jezuïeten.' Zij als 'deskundige vh kwaad' had in feite satan nog niet door.

http://www.bibliotecapleyades.net/vatican/esp_vatican69.htmOlaf op 17-03-2013 21:33
Iemand zal na bovenstaande (link) kunnen denken: 'Wát, is het Engelse Vorstenhuis ook niet kosher?' Queen Elisabeth is 'A puppet on a string' en 'regeert' bij de gratie van Rome. Moet nu spitten om weer een link te vinden, dát dus nu maar even niet.


Olaf op 17-03-2013 22:14
Paul. justitutioneel onderzoek?

De Canon Laws van Rome gaan bóven wereldlijke wetgeving. Dit wordt zelfs via verdragen met Staten afgesloten en bevestigd. Ook via Concordats. Ronald Reagan sloot er b.v. 5 met Rome, destijds op IJsland. Waarom kuste b.v. Johannes Paulus II zo vaak een 'bodem' van een natie na het verlaten van zijn vliegtuig? Om dit nog eens symbolisch te bevestigen, en niet om gezonde mineralen tot zich te nemen.

Een voorloper van huidige verdragen - Het Geheime Verdrag van Verona - laat zien hoe dat in zijn werk gaat, het opbouwen van Rome's ('goddelijke') macht. Hier wordt dus niet het pleit door middel van oorlog beslecht.
http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/secret_treaty_of_verona.htm
Justitie? Slachtoffers van misbruik, nu oudere volwassen mannen die trachtten verhaal te halen via aangifte op het Hoofdbureau van Politie te Maassticht werden 'uitgelachen..!' Ga wat huiswerk maken Paul, da's niet verkeerd. Geschiedenis herhaalt zich n.l. Olaf op 17-03-2013 22:56
Geen paus deugde?  Een historisch onderzoek door RK historicus 

De 18 mannen die tussen 1447 en 1572 de Heilige Stoel bezetten, deden alles wat God verbood. Slechts één paus vormt een uitzondering. Hij was slechts een gifmenger.

http://nrcboeken.vorige.nrc.nl/recensie/geen-paus-die-deugde

Dit alles slechts een 'dipje' in de geschiedenis van de 'Kerk...?!'
Heb me al maanden (!) ingehouden om niet nog érger te delen.

Olaf op 18-03-2013 06:14
Paul

Deze Jezuïet is niet alleen tot paus gekozen omdat hij zo lieftallig overkomt. Als hij van zijn werk een potje had gemaakt, had hij het potje nu nog in Argentinië moeten schudden..! Als Jezuïet (onder ede) was het niet anders dan zijn plicht om malversaties te plegen, of te láten plegen. Ooit de eed gelezen?! Toch opende ik met: 'Al weer babies gestolen ?!!"

En dan het schokkende relaas over 300.000 gestolen babies in Spanje..!!!

Nu voorzien van een nog betere link, zie de foto: glimlachende nonnen in het wit met baby en 'nieuwe' moeder ook in het wit en allen poserend zelfs in het ziekenhuis nog..! "Uw kind is gestorven, u kunt het beter niet zien', hebben ze uren daarvoor tegen de échte moeder gezegd. Yes Paul, daar moest ik direkt aan denken, dat heb je met Bijbels recherche-werk.

"En neem niet deel aan de onvruchbare werken van de duisternis, maar ontmasker (!) ze veeleer..!" (Efeze 5:11) Het werpen van de steen, voor wie zonder zonde was, was aan de witgepleisterde huichelaars gericht, die van stenigen genoten..! Wellicht lieten ze dat doen.

Wel, de paus is tevens witgepleisterd. Het Vaticaan bevestigde ons dit via rooksignalen, eerst een aantal zwarte, en dan een ladinkje verhullend wit. De paus is n.l. landmijn van beroep. In het witte zand daar overheen voelen mensen zich geroepen om er in te prikken. En dat gebeurt nu, en vegend komt iets bloot te liggen.

Wellicht, dat het alles met elkaar, één Katholieke mede-mens een streep laat trekken..! 'Ho, zo is het genoeg.' De zuster die bovenstaand haar ervaringen deelde omtrent het werk voor Moeder Teresa, beschreef haar vertrek aldus: 'As I re-entered the world, I slowly began to unravel the tangle of lies in which I had lived. I wondered how I could have believed them' for so long.

'Toen ik de maatschappij weer instapte, begon ik langzaam de verwarring door leugens waar ik in geleefd had te ontrafelen. Ik verbaasde me er over hoe ik ze zo lang (9,5 jaar) heb kunnen geloven.'

Het is dus niet vreemd om o.a. dit schrijvend en postend voor 'lasteraar' uitgemaakt te worden. De binding, het gebonden zijn door Rome trekt het hardst aan die 'mensen van goede wil' die onderzoek en duidelijke feiten niet onder ogen durven óf kúnnen zien.

De paus is een antichrist. Er bestaan geen witte pausen, alleen zwarte en nog zwartere. Moeten we hen 'het voordeel van de twijfel' gunnen?!Het is dat de Heer me afraadt met zodanigen te eten, echter als deze Franciscus morgen met een lekke band voor m'n deur stond, kreeg hij zo een lift..!
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2049647/BBC-documentary-exposes-50-year-scandal-baby-trafficking-Catholic-church-Spain.htmlOlaf op 18-03-2013 07:56
Hitler en Judas waren beide bezeten. Zonder theatraal te zijn spreekt men van de Heilige Geest die Christenen wil vullen om geestelijk vernieuwd te worden en naar Waarheid te verlangen en tevens te gehoorzamen. De Heer leert ons niet in je eigen hart te zien maar op Hem vertrouwend met Hem mee te gaan, door op Hém te zien. De woestijnvaders werden misleid.

   Dit toch is, al staat het in een roep van wijsheid met zijn eigendunkelijke godsdienst, zijn nederigheid en zijn kastijding van het lichaam, zonder enige waarde (en dient slechts) tot bevrediging van het vlees. (Korinthe 2:18)

'Denk niet dat je goed bent, want niemand is goed, maar denk vooral niet dat je slecht bent, want je bent veel slechter dan je zelf denkt.' Dat is in balans zijnde op Jezus kunnen zien. 

Wees dus nuchter en waakzaam.

Bron...

Himmler was Jezuiet - een wakkere ziel op Xandernieuws

 

 

The Roman Catholic Abomination from Austria

 

 

one-evil.org 

 

No comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.