Monday, April 8, 2013

Kromme vertalingen, grote gevolgen


Hieronder drie voorbeelden van KROMME en ronduit SLECHTE "vertalingen" van hetgeen God(JEZUS) echt bedoeld heeft;
Genesis 6:3
En de HERE zeide: Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben; hij is vlees; zijn dagen zullen honderd twintig jaar zijn.

 Uit: NBG-vertaling 1951
© 1951 Nederlands Bijbelgenootschap

Zie HIER diverse alternatieve vertalingen en ook in andere talen.

Welke vertaling en interpretatie is de juiste?

De Luther vertaling van 1545:


1 Mose 6:3
Da sprach der HERR / Die Menschen wöllen sich meinen Geistnicht mehr straffen lassen / denn sie sind Fleisch / Jch wil jnen noch frist geben hundert vnd zwenzig Jar.

Uit: Luthervertaling (Duits) (1545)

Dit is dus de JUISTE weergave van wat door God(JEZUS) bedoeld werd:

Jch wil jnen noch frist geben hundert vnd zwenzig Jar.

Nu is dit oud-Duits en dat zet ik om naar modern Duits:

Ich will ihnen noch frist geben; hundert und zwanzig Jahr.

Vertaald naar het Nederlands:

Ik wil hun nog een termijn (of tijd/periode) geven (van) honderd en twintig jaar

God(JEZUS) gaf de mensheid destijds dus 120 jaar GENADETIJD voordat Hij het OORDEEL van de Zondvloed zou gaan voltrekken, en NIET werd dit bedoeld:


Genesis 6:3
Toen dacht de HEER: Mijn levensgeest mag niet voor altijd in de mens blijven, hij is immers niets dan vlees; hij mag niet langer dan honderdtwintig jaar leven.

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Deze "vertaling", of INTERPRETATIE is HELEMAAL FOUT!

Op grond van deze KROMME "vertaling" denken hele volksstammen dat mensen sindsdien niet ouder zouden kunnen worden dan 120 jaar, maar dat is GROTE ONZIN!


Tweede voorbeeld:


 Tessalonicenzen 2:3
Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs,

Uit: NBG-vertaling 1951
© 1951 Nederlands Bijbelgenootschap

Deze FOUTE vertaling is helemaal GRUWELIJK want hierdoor LIJKT het erop dat de gemeente van Jezus Christus eerst moet wachten op de AFVALLIGHEID van het geloof van vele zogenaamde gelovigen, voordat 'de mens der wetteloosheid' (de antichrist) zich zal openbaren...MAAR DAT SLAAT NERGENS OP!!

Lees HIER nog meer kromme vertalingen en INTERPRETATIES van wat God(JEZUS) in dit geval werkelijk heeft bedoeld.

Wat is de juiste weergave van wat God(JEZUS) heeft bedoeld?


2 Thessalonians 2:3
Let no one deceive you in any way. For it will not be, unless the departure comes first, and the man of sin is revealed, the son of destruction,

Uit: World English Bible (versie 16-2-2002)
Distributie en updates: www.ebible.org

Omgezet naar het Nederlands (op basis van de NBG-vertaling van 1951) wordt dat:


2 Tessalonicenzen 2:3
Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet het vertrek komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs,

Met het de woorden HET VERTREK wordt de WEGNAME, de WEGRUKKING, de WEGKAPING of de OPNAME bedoeld....en NIET geloofsafval!

EERST komt de OPNAME en PAS DAARNA mag de antichrist zich openbaren!

DAT MAAKT NOGAL VEEL VERSCHIL!

HIER nog een paar kromme vertalingen/interpretaties van wat God(JEZUS) werkelijk heeft bedoeld.

Lees hier meer over deze ENORME FOUT:

The day of the Lord will not come until the Rapture first takes place


Laatste voorbeeld:


Openbaring 22:12
Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.

 Uit: NBG-vertaling 1951
© 1951 Nederlands Bijbelgenootschap

 Het woord spoedig is een FOUTE weergave van wat God(JEZUS) heeft bedoeld.

Er zijn echter wel goede vertalingen van deze tekst in het Nederlands en in andere talen, want het woord spoedig moet vertaald worden met HAASTIG (haastelijk), of MET SPOED (with speed, quickly) of MET HAAST, of met BLIKSEMSNEL.

Dat kan HIER bestudeerd worden.

Het maakt nogal verschil of je spoedig zegt of haastig of met haast, of bliksemsnel!

Als iemand zegt dat hij of zij spoedig komt, dan gaat men daar op WACHTEN.

Als JEZUS zegt ik kom BLIKSEMSNEL of MET HAAST, dan KAN MEN DAAR NIET OP WACHTEN....dan moet men GEREED zijn als dat gebeurt....en dat slaat PRECIES op de OPNAME, die in een OOGWENK of in een ONDEELBAAR MOMENT zal geschieden!

HIER nog eens de FOUTE vertalingen.


Conclusie: indien mensen zich NIET laten leiden door de Heilige Geest (=JEZUS in geestelijke hoedanigheid) of indien men niet goed kan vertalen, of indien men zelfs met KWADE opzet bezig is, dan wordt de Bijbel niet juist vertaald en leidt dat tot grote MISVERSTANDEN en VERWARRING, wat NIET Gods bedoeling is.....maar wat wèl in het belang is van satan!

H@nss

Lees ook:

Het verschil tussen Antiochië en Alexandrië

 

De "Petrus" misleiding en foute Bijbels

 

De St. Pieter-leugen

 

Messias, wet en sabbat, ook voor ons?

 

1 comment:

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.