Tuesday, April 30, 2013

LANDGENOTEN, TOT U SPREEKT UW EX-KONINGIN

Met vreugde draag ik de kroon over aan mijn zoon, en diens charmante Rooms Katholieke Maximá, want mijn taak zit erop.

Met veel inzet heb ik Nederland geloodst in de SATANISCHE Rooms Katholieke EU, geheel in de lijn van wijlen mijn vader Bernhard, die niet toevallig tot aan zijn dood een SS-er was.Met groot genoegen ga ik nu genieten van mijn oude dag, terwijl ik me uiteraard intensief zal bemoeien met het koningschap van mijn zoon Willem-Alexander, want dat heb ik zo met hem afgesproken, zoals wijlen mijn pa zich constant bemoeide met het koningschap van wijlen mijn moeder, Juliana, en van mij, zolang hij met ons was.

Nederland is weer volledig deel van het Heilige Romeinse Rijk, wat mij grote vreugde schenkt, en wat niet in het minst Paus Franciscus, de ware zwarte Paus, en zijn nep-zwarte paus Adolfo Nicolás, dienaren van Satan, tot vreugde en dankbaarheid heeft gestemd.

Een speciaal woord van dank richt ik tot 'kindervriend' Joris Demmink, die de feitelijke vorst van Nederland is: dank!

Bovenal ben ik verheugd over de niet aflatende steun van onze belangrijkste bondgenoot Obama, namens de Verenigde Staten van Amerika, naar welk voorbeeld de Europese Unie is gevormd, tot meerdere eer en glorie van LUCIFER, de engel van het licht, gesymboliseerd door de blauwe Europese vlag met haar twaalf sterren tot eer van Maria, koningin des hemels.

Uw Bilderberg BeaTrix, Prinses der Nederlanden.


Toverkol Bea Bilderberg en de SATANISCHE Roomse EU

 

 

The Satanic Power TreeNo comments:

Post a Comment

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.